Aksu Ovasında Farklı Fluviyal Depozitler Üzerinde Gelişen Toprakların Özelliklerinin ve Dağılımlarının Belirlenmesi


Creative Commons License

ALTUNBAŞ S., GÖZÜKARA G., DEMİREL B. Ç.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.57, no.3, pp.381-391, 2020 (Peer-Reviewed Journal)