Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul öncesi eğitimi için bir müzik etkinlik kitabının tasarımı ve geliştirilmesi: Uygulamadan edinilen ön bulgular

VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, vol.2020, pp.613-615

Examination of Activity Books Used in Preschool Music Education

10th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2019), Atina, Greece, 1 - 03 November 2019, vol.6, pp.47-54

Müzik Dinleme, Şarkı Söyleme ve Çalgı Çalmaya Yönelik Güdü Ölçeklerinin Geliştirilmesi

18th International Primary Teacher Education Symposium, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, pp.645-653

Müzisyenlerde Özdüzenlemeli Öğrenme, Prefrontal İşlevler ve Bilgece Farkindalik Düzeyi Ilişkiler

V. International Eurasian Educational Research Congress pp.127-133, 2 - 05 May 2017, pp.127-133

Öğretmen adaylarının müziksel davranışları ile psikolojik durumları arasındaki ilişkiler

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.2018, pp.199-205

Pedagojik formasyonda psikolojik fırsatlar

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.2018, pp.3370-3373

1-4. Sınıflar Müzik Dersi Öğretmen Klavuz Kitabının Ritimsel Etkinlikler Boyutunda İncelenmesi

7th World Congress on Educational and Instructional Studies, 26 - 28 October 2017

The Perceptions of Music Teacher Candidates about Effective Music Teacher Charecteristics

9th World Conference of Educational Sciences, 1 January - 01 April 2017

Müzik Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlikleri (Antalya İli Örneği)

9th International Congress on New Trends in Education, 18 - 20 May 2017

Lisans öğrencilerinin çalgı derslerine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi

International Multidisiplinary Congress of Eurasia, Üsküp, Macedonia, 1 - 05 October 2016, pp.515-520

Müzik öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri,

, Müzed Bölge Konferansı İpek Yolu’nda Müzik Kültürü ve Eğitimi,, İstanbul, Turkey, 14 - 17 April 2014, pp.403-407

Relationships between daily practice time, attributions and performance level in instrument education

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.3141-3145 identifier

İlköğretim Öğrencilerinin Evdeki MüZiksel Ortamları ve Müzik Dersine Yönelik Tutumları(Antalya İli Örneği)

8th European Association for Music in Schools Congress, Bolu, Turkey, 10 - 12 April 2010, vol.., no.3, pp.381-387

Pre-school and elementary school pre-service teachers' learning outcomes for music

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Pre-school teachers' implications about the rhythm applications in music lessons

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Effective Learning in Instrument Practice

The 1st International Conference of Living Theorists “Howard Gardner”, Burdur, Turkey, 23 - 24 May 2009, pp.64

Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 April 2009, vol.., no.237, pp.727-740

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Müzik Eğitimine İlişkin Görüşleri

Eğitimde Yeni Yönelimler–5, Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu,, Ankara, Turkey, 04 April 2009, pp.161-166

The Relationships Between Self Regulated Learning in InstrumentPractice, Personal Variables and Performance.

International Conference on Educational Sciences, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 18 - 20 June 2008, no.3, pp.1536-1541

Books & Book Chapters

MUSICAL HOME ENVIRONMENT AS A PREDICTOR OF MOTIVATION TO LISTEN TO MUSIC, SING, AND PLAY AN INSTRUMENT

in: International Research in Education Sciences IV, Bahadır Gülbahar, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.5-20, 2022

EĞİTİMSEL OYUNLAR BAĞLAMINDA MÜZİKLİ OYUNLAR

in: EĞITIM BILIMLERI ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII, Mustafa ÇELİKTEN, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.219-233, 2021

Göstermek ve anlatmanın çok ötesinde: Sosyal bilgilerde müziğin gücü

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Konular, Nadire Emel Akhan ve Serpil Demirezen, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.277-295, 2020

Sorunlu internet kullanımı, çalgı çalışma süresi ve çalgı başarısı

in: Eğitim bilimleri alanında akademik çalışmalar, A. Kadir Sönmez, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.89-110, 2020

Müzik Dersi Etkinliklerinin Diğer Disiplinler ile İlişkilendirilmesi

in: Müzik Öğretimi, GÜDEK Bahar, Editor, Nobel akademik yayıncılık, Ankara, pp.135-151, 2020

Sınıf öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimindeki Yeterlikleri

in: EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDAARAŞTIRMA MAKALELERİ, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Baki MİNAZ,Arş.Gör.Dr. Meral SERT AĞIR, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.295-306, 2019

Metrics

Publication

68

Citation (WoS)

35

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

19

H-Index (Scopus)

3

Project

2

Thesis Advisory

9

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals