Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Marriage or Cohabitation: A Study on University Students

Sosyoloji Dergisi , vol.özel sayı, pp.23-40, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Unemployment as a Social Problem and Its Results

Toplum ve Sosyal Hizmet , vol.21, no.2, pp.105-116, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kadınların İkilemi: İş ve Aile Yaşamı

Sosyoloji Dergisi , no.17, pp.137-152, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Sosyalizasyon Aracı Olarak Televizyon ve Şiddet

BILIG , no.30, pp.27-38, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kadın ve Sağlık

SAĞLIK VE TOPLUM , no.3, pp.15-21, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Most Expensive Gift from Women: Live Organ Donation

2022 Salzburg Conference in Interdisciplinary Poverty Research Health and Poverty, Salzburg, Austria, 12 - 13 September 2022, pp.19-20 Sustainable Development

İntiharın Cinsiyeti: Acil Çağrı Merkezine Yapılan Aramalar Üzerine Bir Araştırma

IV Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 September 2019, pp.34 Sustainable Development

Tüketimin Cinsiyeti: Tüketim Toplumunda Genç Kadın ve Erkeklerin Tüketim Eğilimleri

II. Çukurova KAdın ÇAlışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 28 - 30 November 2018, pp.1

Gender and Suıcıde: Analysıs Of The Calls To Emergency Call Centre

18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 29 August - 01 September 2018, pp.1 Sustainable Development

Günümüzde Büyük Ebeveynlik Modelleri: Antalya’da Büyükanneler Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Antalya Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, pp.1066-1075

Gazeteler Yansıyan Namus Bahaneli Cinayet Haberleri: Kadın ve Erkek Kurbanlar

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.63 Sustainable Development

The Other Side of The Medallion: Male Victims of Honour Based Crimes

16th Annual Conference of the European Society of Criminology, Münster, Germany, 21 - 24 September 2016, pp.649 Sustainable Development

The Representation of Honour Killings in the Turkish Media

15th Annual Conference of the European Society of Criminology, Porto, Portugal, 2 - 05 September 2015, pp.295-296 Sustainable Development

Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Yeniden Üretimde Oyuncaklar ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrışma

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi,, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.233-240

Akademide Kadın Emeği: Akdeniz Üniversitesi Örneği

Ulusal Emek ve Toplum Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 19 October 2014, pp.1

Akademide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Gerçek mi? Hayal mi?

II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 May 2014, pp.278-292 Creative Commons License Sustainable Development

Evlilik Dışı Birlikte Yaşama Çiftleri Evliliğe Hazırlar mı?

Uluslararası katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 2 - 05 October 2013, pp.265-274 Creative Commons License

Gender Segregation in Higher Education: Sample of Turkey

11th Conference of the European Sociological Association: Crisis, Critique and Change, Torino, Italy, 28 - 31 August 2013, pp.1-12 Sustainable Development

Evliliğe Hazırlık: Evlilik Dışı Birlikte Yaşama

Ege Unversity 14th International Cultural Studies Symposium Confinement, Resistance, Freedom, İzmir, Turkey, 8 - 10 May 2013, pp.1-10

Violence against Women: Communication, Cooperation and Struggle

10th Conference Of European Sociological Association Social Relations in Turbulent Times, Cenevre, Switzerland, 7 - 11 September 2011, pp.1-10 Sustainable Development

Değişen Toplumda Değişen Çevre Anlayışı

Ege Unversity 13th International Cultural Studies Symposium, İzmir, Turkey, 4 - 06 May 2011, pp.1-10

Kırsal Kadın ve Çevre

Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010, vol.II, pp.661-667 Creative Commons License

Sağlık ve Hastalık: Kadınsı Hastalık, Erkeksi Tıp

I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Turkey, 3 - 05 June 2010, pp.1-10

Kadının İşgücüne Katılımı ve Aile İçi İlişkileri

Uluslararası Sosyoloji Kolokyumu Parçalanmalar Çağında Yeni Toplumsallıklar, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2005, pp.1-10

Books & Book Chapters

Aile Yaşam Döngüsü: Boşanma ve Yeniden Evlenme

in: Boşanmanın Sosyolojisi, Sinem Burcu Uğur,Aylin Çiçekli, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.247-274, 2023 Sustainable Development

Kesişimsel dezavantajlılık: Yaşlılık ve hükümlülük

in: Ceza Sosyolojisi, Çalışkan, Aykut, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.363-388, 2023

Aynadaki Yabancı Mide Küçültme Ameliyatı Olan Bireylerin Beden Algısı

in: Tıbbi ve Sosyal Yönleriyle Obezite, Yılmaz Necla,Sarı Betül, Editor, Nobel, Ankara, pp.117-138, 2022 Sustainable Development

Türkiye'de Değişen Kentsel Aile ve Evlilik Eğilimleri

in: Dert Yükü Mekanlar: Kentlerin Yeni ve Eskimeyen Sorunları, Gazanfer Kaya,Aziz Şeker, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.259-284, 2022

Kadınlık Deneyimi Olarak Menopoz: Kayıp mı? Kazanç mı?

in: Sosyal Bilimlerde Yaklaşımlar Yönelimler Yeni Boyutlar, Gözde Aynur Mirza, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.206-225, 2021

Çocuk Suçluluğu ve Dışlanma

in: Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu, , Editor, Polis Akademisi Yayınları, pp.297-308, 2020

Ailenin Sağlığa İlişkin Bazı Görünümleri

in: Aileyi Anlamak, Oktik N., Ünal Reşitoğlu H., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.149-167, 2018 Sustainable Development

Günümüzde Büyük Ebeveynlik Modelleri: Antalya’da Büyükanneler Üzerine Bir Araştırma

in: Antalya Kitabı Selçukludan Cumhuriyete Sosyal Bilimlerde Antalya 1, Bedia Koçakoğlu Bahset Karslı Demet Sustam Zehra Sula Halil İbrahim Yücel Ayşe Demir, Editor, Palet Yayınları, Antalya, pp.1074-1082, 2018

Türkiye’de Aile Kurumu ve Nüfusla İlgili Sorunlar

in: TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI, Zerrin Sungur, Editor, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2017

Günümüz Toplumlarında Sağlığa İlişkin Riskler

in: Sağlık Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar, Adak, N, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.13-32, 2016

Beden, Sağlık ve Toplum

in: Sağlık Sosyolojisi, Özben, M., Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-16, 2016

Sağlık Sosyolojisinin Temel Kavramları

in: Sağlık Sosyolojisi, Özben, M., Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-15, 2016

Çocuk Gelin Ayıbı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

in: Çocuk Gelin Ayıbına Hayır Sempozyumu, Sarvan, Fulya, Editor, Literatür Yayıncılık, İstanbul, pp.7-31, 2015 Creative Commons License

Sağlık-Hastalığın Değişen Görünümü ve Tüketim Toplumunda Tıbbileşme

in: Hasta Toplum Cinsiyetçilik, Tıbbileşştirme ve Tüketime Dair Sağlık Çözümlemeleri, Alptekin, Duygu, Editor, Nobel, Ankara, pp.39-53, 2015

Türkiye de Bilim Mühendislik ve Teknoloji de Kadın Akademisyenler Akdeniz Üniversitesi Örneği

in: Türk Yükseköğretiminde Kadın Katılımı Üzerine Araştırma, Gülsün Sağlamer, Mine G. Tan, Hülya Ç., Editor, Cenkler Matbaacılık, İstanbul, pp.1-132, 2013

Evlilik mi? Birlikte Yaşama mı?

in: Değişen Dünyada Değişen Aile Sosyolojik Tartışmalar, Adak, N, Editor, Siyasal Yayınevi, Ankara, pp.221-246, 2012

Sosyoloji ve Sosyal Problemler

in: Sosyal Problemler Sosyolojisi: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler, Adak, N, Editor, Siyasal Yayınevi, Ankara, pp.17-36, 2009

Sağlıkta Sosyal Problemler

in: Sosyal Problemler Sosyolojisi: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler, Adak, N, Editor, Siyasal Yayınevi, Ankara, pp.101-135, 2009

Sosyal Bir Kurum Olarak Sağlık

in: Kurumlara Sosyolojik Bakış, Güçlü, S, Editor, Ayınevi, İstanbul, pp.417-460, 2005

Toplumun Temel Yapı Taşı: Aile

in: Kurumlara Sosyolojik Bakış, Güçlü, S, Editor, Birey Yayıncılık, İstanbul, pp.49-91, 2005

Health Problems of Women in Antalya in Process of Urbanization

in: Greek-Turkish Approaches:Re-defining the female identify, Kaia,Maria,Guy Berger, Editor, Arparos Yayınları, Atina, pp.129-149, 2004

Metrics

Publication

73

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

97

H-Index (Scholar)

2

Project

7

Thesis Advisory

21

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals