Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Ekolojik Çiftlikler Geliştirebiliriz

TUROB Hotel Dergisi , no.100, pp.93-94, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANTALYA İLİ KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARK DESTİNASYONUNUN AKARSU RAFTİNGİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

6th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS, Antalya, Turkey, 19 October 2022, vol.1, pp.84-90

SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

6th INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS, Antalya, Turkey, 19 October 2022, vol.1, pp.26-34

YENİ BİR TURİZM AKIMI: WORKATİON

IV. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Turkey, 16 November 2022, vol.1, pp.368

The Effect of COVID-19 Pandemic Process on Social Psychology and Nature-Based Therapeutic Activities

Managing Tourism Across Continents 2022, Antalya, Turkey, 22 November 2022, vol.1, pp.248

TÜRKİYE’DEKİ TERMAL TURİZMİN ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi, Denizli, Turkey, 20 May 2022, vol.1, pp.7

Toplum Katılımlı Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (PPGIS) Milli Parkların Planlanmasında Turist Beklentileri Açısından Kullanımının Değerlendirilmesi"

UNDERSTANDING THE FUTURE OF TOURISM: Smart Tourism, Readiness and Solutions Congress, Nevşehir, Turkey, 25 June - 27 December 2021, pp.275-277

Batı Akdeniz Bölgesindeki Tabiat Koruma Alanlarının Orman Terapisine Uygunluğunun Değerlendirilmesi

UNDERSTANDING THE FUTURE OF TOURISM: Smart Tourism, Readiness and Solutions Congress, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2021, pp.283-290 Sustainable Development

Sırt Çantalı Turistlerin Seyahat Motivasyonları Açısınsan Göller Yöresinin Kırsal Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education(ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.328-336

Erişilebilir Turizm Bağlamında Engelli Bireylerin Konaklama İşletmelerini Değerlendirilmesi İle İlgili Yapılan Çalışmaların Analizi

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education(ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.337-359

The Impact of Private Sector Theme Parks on City Hotels- the Case of Antalya Province

4. International Tourism Congress, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.25-32

Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm Bağlamında Kırsal Turizmin Yeri ve Önemi: Otantik Kırsal Turizm Projesi

III. International Rural Tourısm And Development Congress, Muğla, Turkey, 13 - 16 June 2019, pp.431-442

TURİZM REHBERLERİ İÇİN YENİ BİR TURİZM TÜRÜ: BLEİSURE

2. Turizm Rehberliği Kongresi, Aydın, Turkey, 29 - 30 April 2019, pp.51

STATE OF THE THIRD AGE TOURISM IN THE WORLD AND IN TURKEY

8.INTERNATIONAL SOCİAL&APPLIED GERONTOLOGY SYMPOSIUM, Antalya, Turkey, 22 - 23 October 2018, pp.204-208

STATE OF THE THIRD AGE TOURISM IN THE WORLD AND IN TURKEY

8.INTERNATIONAL SOCİAL&APPLIED GERONTOLOGY SYMPOSIUM, Antalya, Turkey, 22 - 23 October 2018, pp.1-10

State of the Third Age Tourism in the World and in Turkey

8.INTERNATIONAL SOCİAL&APPLIED GERONTOLOGY SYMPOSIUM, Antalya, Turkey, 22 - 23 October 2018, pp.55

"Evaluating Academic Motivation, Expectation and Perception Levels of Tourism Bachelor Degree Students within the Scope of Turkey And Poland Education in Terms of Sustainability in Education"

9th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (9th ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.273-285 Sustainable Development

Toksik Davranışların Turizm İşletmelerinde İncelenmesi: Antalya Alan Arştırması

The Second International Congress On Future of Tourism:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (FUTOURİSM 2018), Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, vol.1, no.1, pp.382-396

EVALUATION OF THE ROLE OF FRONT OFFICE STAFF IN HOTEL MANAGEMENT IN TERMS OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT APPLICATIONS

International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.417-430

Evaluation of the Relationship between Personal value, Mobbing and Depression of the Employees in Hotel Business

International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.123

Assesment of the Front Office Staff's Roles on Customer Relationship Management Practices in Hotel Enterprises

International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.124

The Effect of Personal Values on Mobbing and Depression: The Case of lodging Enterprises

International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Vienna, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.431-448

LEISURE MOTIVATION AND SATISFACTION IN RUSSIAN TOURISTS:ANTALYA\ KEMER \BELDIBI EXAMPLE

3. International Center Of Social Sciences And Education Research, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2018, vol.1, no.1, pp.26

ASSESSMENT OF THE TARGETS AND RESULTS OF THE NATIONAL TOURISM ACTION PLAN WITHIN THE SCOPE OF THE 9TH DEVELOPMENT PLAN (2007-2013)

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.1-14

ASSESSMENT OF THE TARGETS AND RESULTS OF THE NATIONAL TOURISM ACTION PLAN WITHIN THE SCOPE OF THE 9TH DEVELOPMENT PLAN (2007-2013)

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.145-157

Factors Affecting Participation In Recruitment Activities In elderly

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.145-157

FACTORS AFFECTING PARTICIPATION IN RECREATMENT ACTIVITIES IN ELDERLY

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.1-10

The mediating role of perception in the relationship between expectation and satisfaction in education: A study at undergraduate level in higher education

3 rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2017, Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017, pp.42

The Development Of Congress Tourism And Evaluation Of Antalya Province In Terms Of Congress Tourism

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.138

Yörük Kültürünün Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.1-10

Yörük Kültürünün Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

1.Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.1-10

Yörük Kültürünün Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.1-10

The Place and Priority of Wellness & Spa Applications in Recreational Tourism of Turkey

6 th ICoSReSSEInternational Conference of StrategicResearch in Social Science and Education, Praha, Czech Republic, 12 - 14 May 2017, pp.139-140

Botanik Turizmi ve Rize Örneği

II.Rize Turizm Sempozyumu, Rize, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.561-574

EKOLOJİK ÇİFTLİKLERDE REKREASYONEL AKTİVİTELERİN İNCELENMESİ: MUĞLA ÖRNEĞİ

17.Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016, vol.1, no.1, pp.1416-1424

YEREL HALKIN BAKIŞ AÇISIYLA KIRSAL TURİZM: GEYİKBAYIR ÖRNEĞİ

17.Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.1180-1189

Yerel Halkın Bakış Açısıyla Kırsal Turizm : Geyikbayır Örneği

17.Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.1180-1189

Educational Profile of Ecological Hotel Entrepreneurs and Ecotourism Entrepreneur Perspective: Muğla Survey

International Conference Of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, vol.1, no.1, pp.120 Sustainable Development

A Comparison of the Pre-Education Expectations, Perceptions Developed Through the Experience, and Motivation of the Students Taking Vocational Tourism Education

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Leipaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.26

What Kind of Tourism Education Must Schools Offer?

2nd International Conference on Lifelong Education and Ledaership for ALL-ICLEL 2016, Leipaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.27

Sakin Şehir Politikaları:Dünyadan ve Türkiye'den Örnekler

3rd International Congress of Tourism and Management Reseraches, Antalya, Turkey, 20 - 22 May 2016, pp.866-880

Ekoturizm Aktiviteleri Kapsamında Bisiklet Turizminin Yeri ve Önemi: Örnek Destinasyonlar ve Türkiye

2. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, pp.358-373 Sustainable Development

Use of goal programming technique in the method of scoring in the job evaluation process of lodging enterprises

International Conference On Social Sciences And Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, vol.1, no.1, pp.176

Evaluation of the Impact of Ecotourism on the Local Community

International Conference On Social Sciences And Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, vol.1, no.1, pp.175 Sustainable Development

Hotel workers examined in terms of demographic variables, the perceptions of social wellbeing: The example of Antalya

International Conference On Social Sciences And Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, vol.1, no.1, pp.454

Personal İnternet Usage Of Employess And Cyberlacking Trends İn Antalya Hotel Businesses

International Journal Of Arts And Sciences, Prague, Czech Republic, 14 - 17 July 2015, vol.1, pp.21

Ekolojik Otel Girişimcilerinin Eğitim Profili ve Ekoturizm'e Bakış Açıları: Muğla İli Araştırması

I. Eurasia İnternational Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.III, pp.74-84

Yuvarlakçay'ın Biyoçeşitliliği ve Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi

Ekoloji 2015 Sempozyumu, Sinop, Turkey, 6 - 09 May 2015, vol.1, no.1, pp.374 Sustainable Development

Yeni Bir Turizm Trendi Olan Ekoturizmin Önemi ve Ülke Ekonomilerine Katkıları

2. Uluslararası Davraz Sempozyumu, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.672-679

Muğla Yöresinde Yer Alan Ekolojik Çiftlik Aktivitelerinin Rekreasyonel Turizm Açısından Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.117

Ekoturizmin Bir Çeşidi Olan Ekolojik Çiftliklerin Yöre Turizmine Etkisi: Fethiye ve Beyşehir Örnekleri

7. Lisansüstü Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 05 April 2014, pp.605-613

Yeni Bir Girişimcilik Eğilimi: Ekoturizm Çiftlik Girişimciliği

Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.381-390 Sustainable Development

Muğla Turizmi Açısından Farklı Bir Değer: Ekoturizm Çiftlik İşletmelerinde Mantar Toplama Aktiviteleri

İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Değerleri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 26 - 28 September 2013, pp.282-286 Sustainable Development

Books & Book Chapters

HER YÖNÜYLE EKOTURİZM

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Yayınları, Nevşehir, 2023

Historical Perspective of Religions and Bliefs on Recreation

in: Anatolian Lanscape and FaithTourism: Ancient Times TO Present, Muharrem Tuna, Gamze Kaya, Eda Hazarhun, Hasret Mutlu Ulusoy, Nuray Yıldız , Sinan Baran Bayar, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.502-509, 2023

İklim Değişikliğinin Açık Alan Rekreasyon Faaliyetlerine Etkisi

in: ÖZGÜN VE ETKİN ZAMAN ETKİNLİKLERİNE REKREATİF KATILIM VE KAMPÜS REKREASYONU, Tuna USLU, Editor, Duvar Yayıncılık, İzmir, pp.87-103, 2023

The Effect of COVID-19 Pandemic Process on Social Psychology and Nature- Based Therapeutic Activities

in: ADVANCES IN MANAGING TOURISM ACROSS CONTINENTS, Altınay Levent, Karatepe M. Osman, Tuna Muharrem, Editor, University of South Florida (USF) M3 Publishing, Florida, pp.1-11, 2022

Rekreasyon ve Temalı Parklar

in: REKREASYON(Tarihsel Gelişim,Teoriler, Farklı Alanlarla İlişkiler ve Güncel Gelişmeler), Yenal Yağmur, Ümit Gaberli, Editor, NOBEL BİLİMSEL ESERLER, Ankara, pp.37-60, 2020

Management of Special Interest Tourism in Terms of Sustainable Tourism

in: Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt C., Dınu M.S., Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A., Tetik N., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofya, pp.176-190, 2016

Ecotourism Entrepreneurship, the Features of Ecotourism Entrepreneurshıp, Problems and Solutions

in: Global Issues and Trends in Tourism, AVCIKURT C., DINU M.S., HACIOĞLU N., EFE N. SOYKAN A., TETİK N., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofya, pp.596-601, 2016

Educational Profile of Ecological Hotel Entrepreneurs and Ecotourism Entrepreneur Perspective: Muğla Survey

in: Strategic Researches on Social Science, Tüfekçi Ö.K, Editor, Lambert Academia Verlag, Saarbrücken, pp.147-158, 2016

İletişim Kavramı ve Türleri

in: Büro Yönetimi ve İletişim, Acar, F., Arslan, E., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.111-125, 2008

Halkla İlişkilerin Organizasyon İçerisindeki Yeri ve Önemi

in: Halkla İlişkiler, Arslan, B., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.45-57, 2007

Metrics

Publication

111

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

8

H-Index (Scopus)

1

Project

11

Thesis Advisory

7

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals