Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Scintigraphic diagnosis of protein-losing enteropathy secondary to amyloidosis.

The Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology, vol.16, pp.41-3, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Adsorption characteristics and separation of Cr(III) and Cr(VI) on hydrous titanium(IV) oxide

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.112, no.3, pp.225-231, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Protozoon infections and intestinal permeability

ACTA TROPICA, vol.81, no.1, pp.1-5, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Astronomy Education and Teacher Training in Turkey: Brief Historical Overview

Turkish Journal of Teacher Education, vol.9, no.2, pp.106-119, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Difficulties of Science Teachers in Teaching Astronomy Subjects in Science Education Curriculum. Turkish Journal of Teacher Education.

Turkish Journal of Teacher Education (TUJTED), vol.9, no.1, pp.17-36, 2020 (Other Refereed National Journals)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK ALGILARI

Anadolu Öğretmen Dergisi, vol.3, no.1, pp.32-43, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

IŞIK KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ İÇİN OKULLARDA YAPILABİLECEK DENEYSEL BİR ETKİNLİK ÖNERİSİ

Anadolu Öğretmen Dergisi, vol.3, no.1, pp.74-84, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

TÜBİTAK BİLİM TOPLUM PROGRAMLARI VE ASTRONOMİ İÇERİKLİ 4004 PROJELERİNİN EĞİTSEL VE BİLİMSEL DEĞERİ

Anadolu Öğretmen Dergisi, vol.2, no.1, pp.63-67, 2018 (Other Refereed National Journals)

ÜLKEMİZDEKİ ASTRONOMİ ETKİNLİKLERİNİN FEN BİLİMLERİ PROGRAMI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

Anadolu Öğretmen Dergisi, vol.1, no.2, pp.83-87, 2017 (Other Refereed National Journals)

Hemofili ve Radyonüklid Sinovektomi, Türkiye Klinikler

J.Int.Med.Sci, vol.2, no.2, pp.37-39, 2006 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Scintigraphic Diagnosis of Protein-loosing Enteropathy Secondary to Amyloidosis

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.16, no.1, pp.41-43, 2005 (Other Refereed National Journals)

Radyofarmasötiklerin kullanımı için Genel Klavuz (Guideline)",

Turkish Journal Of Nuclear Medicine, vol.1, pp.134-136, 2003 (Other Refereed National Journals)

Radyofarmasötikler için Kalite Kontrol Yöntemleri Klavuzu (Guideline)

Turkish Journal of Nuclear Medicine, vol.1, pp.137-148, 2003 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Spirulina Platensis'in Cr-51 sorpsiyon kapasitesinin saptanması

Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, vol.1, pp.219-224, 2001 (National Refreed University Journal)

Helikobakter pilori enfeksiyonunun saptanmasında 14C-Üre soluk testinin güvenirliği

Turkish Journal of Nuclear Medicine, vol.1, pp.33-40, 2000 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Simante edilmiş postların çevresinde oluşan mikro sızıntının radyokimyasal diffüzyon tekniği ile incelenmesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, pp.37-43, 1998 (National Refreed University Journal)

99mTc-EC'nin (Ethylenedicysteine) geleneksel renal radyofarmasötiklerle karşılaştırılması

Turkish Journal of Nuclear Medicine, vol.1, pp.12-16, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pandemide Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik İlgilerinin İncelenmesi

14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi-UFBMEK-2021, Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021, vol.1, no.1, pp.174

Antalya Kimya Olimpiyatlarına Katılan 10.Sınıf Öğrencilerinin Soru Çözme Biçim ve Yaklaşımlarının Görsel Analizi

2. Uluslararası Fen,Matematik,Girişimcilik ve Teknoloji Eğitim Kongresi -19-22 Kasım 2020.Çevrimiçi Kongre.Uludağ Üniversitesi, 19 November - 22 December 2020

Antalya Kimya Olimpiyatlarına Katılan Lise Öğrencilerinin Soru Çözme Yaklaşımlarının Görsel Analizi ve Sınav Performanslarıyla İlişkisi

International Young Researchers Student Congress Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi, Burdur, Turkey, 17 - 19 December 2020

Okulum Rize Projesi Üzerine Nitel Bir Değerlendirme”,

Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi (ICIL), Nevşehir, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.1, pp.5

The Geographical Origin of Pekmez (Molasses) Produced in Turkey Using Infrared Spectroscopy Coupled with Chemometrics

1st International Conference on New Trends in Chemometrics And Applications, Antalya, Turkey, 8 - 11 October 2011, pp.30

An Invitro-Invivo Study On The Release of Technetium-99m Labeled Metronidazole from Different Vaginal Suppository Formulations

APGI 10.th Int. Conference on Pharmaceutical Technology,"4th. World Meeting ADRITELF/APGI/APV", Florence, Italy, 19 - 23 April 2002, pp.553-554

The Investigation of the In Vitro and In Vivo Release of Nitroimidazole Derivates from Vaginal W/O/W Multiple Emulsions

APGI 10.th Int. Conference on Pharmaceutical Technology,"4th. World Meeting ADRITELF/APGI/APV", Florence, Italy, 19 - 23 April 2002, pp.1467-1468

In Vitro and In Vivo Release of 99mTc-Ornidazole from Vaginal Suppositories

APGI 10.th Int. Conference on Pharmaceutical Technology,"4th. World Meeting ADRITELF/APGI/APV, Florence, Italy, 19 - 23 April 2002, pp.547-548

Clinical Evaluation of Gly-Gly-Alanine and Same Group Peptides Labeled with Tc-99m

I. Eurasia Conferece on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Turkey, 23 - 27 October 2000, pp.121-123

Is It Possible to Do Radiopharmaceutacal Quality Control with A Gamma Camera?

I. Eurasia Conferece on Nuclear Science and Its Application, İzmir, Turkey, 23 - 27 October 2000, pp.118-119

Uranyumun Bir Anyon Değiştirici Reçine Kullanılarak Kazanılmasında Adsorpsiyon ve Elüsyonu Etkileyen Parametrelerin İncelemesi

VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 1992, vol.1, pp.151-157

Uranyumun Seyreltik Sulu Çözeltilerden Doğal Zeolite Adsorpsiyonunun İncelenmes

VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 1992, vol.1, pp.79-83

Books & Book Chapters

Farabi Değişim Programı El Kitabı

Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 2013

Radyonüklid Sinovektomi Uygulamasının Hastalar ve Çevre Üzerine Etkisi

in: Hemofili Hasta Okulu-2003, Prof.Dr.Kaan Kavaklı, Editor, Ege Hemofili Derneği Yayınları, İzmir, pp.193-199, 2003

Other Publications