Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Akdeniz University, Institute of Science, Gıda Mühendisliği, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Akdeniz University, Institute of Science, Gıda Mühendisliği, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Gıda Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  FARKLI SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS’UN DİNAMİK IN VITRO GASTROİNTESTİNAL MODELDE CANLILIĞI VE BAZI PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

  Akdeniz University, Institute of Science, Gıda Mühendisliği

 • 2010 Postgraduate

  FARKLI İNKÜBASYON SICAKLIKLARI VESONLANDIRMA pH’LARININ ACİDOPHİLUSLU YOĞURDUN FİZİKOKİMYASAL, MİKROBİYOLOJİK, DUYUSAL VE PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİÜZERİNE ETKİS

  Akdeniz University, Institute of Science, Gıda Mühendisliği