Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Estetik Ebru Projesi

Akdeniz Sanat Dergisi , vol.5, no.10, pp.127-134, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YENİDEN AMAÇLANDIRMA BAĞLAMINDA GELENEKSEL GIDA ÇUVALLARININ GÜNÜMÜZE KAZANDIRILMASI

21. Yüzyılda Türk Dünyasında Sanat: Meseleler ve Çözüm Önerileri" başlıklı Milletlerarası Çevirimiçi Sempozyum ve Sergi, Ankara, Turkey, 3 - 04 October 2023

GÜNEŞ IŞINLARI İLE DOĞAL BOYAMA (SOLAR DYEING) YÖNTEMİ

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUM, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2019, vol.2, pp.54-62

Ecological Printing with Plants in textile Surface Design: Beste Bonnard Technique

II. SADA Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 June 2019, pp.59-66

İpekböcekçiliğinin Yaşatılması Bağlamında 1920'lerden Günümüze Alanya'da Verilen Eğitimler

III. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE YAŞATILMASI, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2018, pp.18-22

Okul Öncesi Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası Çalışma: Geleneksel Doğal Boya Uygulaması

Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 04 February 2018, pp.70-71

MÜREKKEPBALIĞI (SEPIA OFFICINALIS LİNNAEUS, 1758) (MOLLUSCA: CEPHALOPODA) MÜREKKEBİNİN BOYAR MADDE KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu “Doğal Boya Sempozyumu-Çalıştayı-Sergisi, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.149-151

Mürekkepbalığı (Sepia officinalis Linnaeus, 1758) (Mollusca: Cephalopoda) mürekkebinin boyar madde kaynağı olarak değerlendirilmesi

2. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU "DOĞAL BOYA SEMPOZYUMU, ÇALIŞTAYI, SERGİSİ", Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.149-151

Farklı Kültürlerde İpliğe Uygulanan Rezerve Boyama Tekniği "İkat"

II. InternationalThessaloniki Art and Art Education Symposium / II. Uluslararası Selanik Sanat ve SanatEğitimi Sempozyumu, Selanik, Greece, 8 - 11 December 2016, pp.21-22

Mekanik Rezerve Boyama Teknikleri

IV. ULUSLARARASI TÜRKSANATLARI, TARİHİ ve FOLKLORUKONGRESİ/ SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.369-374

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dallarında Eğitim Amaçlı Doğal Boya Laboratuvarı Kurmanın Gerekliliği

Uluslararası Türk Halı ve Düz Dokumaları (Kilim, Cicim, Zili, Sumak) Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2010, pp.110-119

Örnek Bir Proje: Üreterek Güçlenen Dim Kadınları

Uluslararası İpek Böcekçiliği ve İpekli Dokumalar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2011, pp.0-10 Sustainable Development

Books & Book Chapters

TÜRKİYE SELÇUKLU SULTANLARI KUMAŞ TASARIMLARI

in: TÜRKİYE SELÇUKLULARI KONYA HANEDAN TÜRBESİNDEKİ NAAŞLARIN TANZİMİ PROJESİ TÜRKİYE SELÇUKLU SULTANLARI HANEDAN SERGİSİ KUMAŞ TASARIMLARI, ABDÜSSETTAR YARAR, Editor, T.C. KONYA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI, Konya, pp.9-30, 2023

TÜRKİYE SELÇUKLU SULTANLARI KUMAŞ TASARIMLARI

in: TÜRKİYE SELÇUKLULARI KONYA HANEDAN TÜRBESİNDEKİ NAAŞLARIN TANZİMİ PROJESİ, Abdüssettar YARAR, Editor, EKOPİ Dijital Baskı Merkezi, Konya, pp.1-30, 2023

Antalya Kilimleri

in: Türk Kilimleri I, Aysen SOYSALDI, Editor, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, pp.363-388, 2023

Döşemealtı Halıları .

in: Cumhuriyet Dönemi Türk Halıcılığı, Prof. Aysen SOYSALDI, Editor, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, pp.577-604, 2021

Tekstil Sektöründe Doğal Boya Çalışmalarında Sürdürülebilir Yaklaşımlar

in: MODERN SANATTA YENİ YAKLAŞIMLAR I, Fatih Başbuğ, Zuhal Başbuğ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.111-135, 2021

El Dokuma Halılarında Doğal Boyamacılık

in: Geçmişten Günümüze Gördes Halıları, Ömer ZAİMOĞLU, Editor, Kardeşler Matbaası, Manisa, pp.126-131, 2020

Okul Öncesi Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası Çalışma: Geleneksel Doğa Boya Uygulaması

in: Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat, Prof. Dr. Osman KÖSE, Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.173-184, 2018

TEKNİK TEKSTİLLERİN ORTAYA ÇIKIŞI, MODA TASARIMI İLE İLİŞKİSİ VE BİR TÜRK MODA TASARIMCISI HÜSEYİN ÇAĞLAYAN

in: 21. YÜZYILDA TÜRK SANATI, DOÇ. DR. FATİH BAŞBUĞ, Editor, Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Antalya, pp.115-126, 2015

Metrics

Publication

33

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

7

Thesis Advisory

5

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals