Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Antibacterial Activity of Cotton, Wool and Silk Fabrics Dyed with Daphne sericea Vahl Collected from Antalya

Natural and Engineering Sciences, vol.5, no.1, pp.30-36, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation on Fastness Properties and Color Measurements of Silk and Cotton Fabrics Dyed with Pulp of Laurus nobilis

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, vol.4, no.2, pp.119-125, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

ANTALYA MÜZESİNDE ETNOGRAFİK TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.6, no.38, pp.2919-2931, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

MUZ LİFİNİN DOĞAL BOYALAR İLE BOYANMASI VE SÜRTÜNME HASLIK DEĞERLERİ

Kalemişi-Geleneksel Türk Sanatları Dergisi, vol.5, no.10, pp.61-66, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Yeniden Amaçlandırma Ve Kendin Yap Ürün Tasarımında Doğal Boya Kullanımı

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, pp.2231-2243, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

YENİDEN AMAÇLANDIRMA VE KENDİN YAP ÜRÜN TASARIMINDA DOĞAL BOYA KULLANIMI

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.19, pp.2231-2243, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Kapatma Maddesi ile Rezerve Boyama Teknikleri

The Journal of Academic Social Science, no.18, pp.478-493, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Estetik Ebru Projesi

Akdeniz Sanat Dergisi, vol.5, no.10, pp.127-134, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Kovanlık Köyü - Ovaköy Camii (Döşemealtı / Antalya) Halıları

Akdeniz Sanat Dergisi, vol.3, no.6, pp.169-182, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GÜNEŞ IŞINLARI İLE DOĞAL BOYAMA (SOLAR DYEING) YÖNTEMİ

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUM, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2019, vol.2, pp.54-62

Ecological Printing with Plants in textile Surface Design: Beste Bonnard Technique

II. SADA Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 June 2019, pp.59-66

Okul Öncesi Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası Çalışma: Geleneksel Doğal Boya Uygulaması

Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 04 February 2018, pp.70-71

Mürekkepbalığı (Sepia officinalis Linnaeus, 1758) (Mollusca: Cephalopoda) mürekkebinin boyar madde kaynağı olarak değerlendirilmesi

2. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU "DOĞAL BOYA SEMPOZYUMU, ÇALIŞTAYI, SERGİSİ", Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.149-151

Farklı Kültürlerde İpliğe Uygulanan Rezerve Boyama Tekniği "İkat"

II. InternationalThessaloniki Art and Art Education Symposium / II. Uluslararası Selanik Sanat ve SanatEğitimi Sempozyumu, Selanik, Greece, 8 - 11 December 2016, pp.21-22

Mekanik Rezerve Boyama Teknikleri

IV. ULUSLARARASI TÜRKSANATLARI, TARİHİ ve FOLKLORUKONGRESİ/ SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.369-374

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dallarında Eğitim Amaçlı Doğal Boya Laboratuvarı Kurmanın Gerekliliği

Uluslararası Türk Halı ve Düz Dokumaları (Kilim, Cicim, Zili, Sumak) Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2010, pp.110-119

Örnek Bir Proje: Üreterek Güçlenen Dim Kadınları

Uluslararası İpek Böcekçiliği ve İpekli Dokumalar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2011, pp.0-10 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Döşemealtı Halıları .

in: Cumhuriyet Dönemi Türk Halıcılığı, Prof. Aysen SOYSALDI, Editor, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara, pp.577-604, 2021

Tekstil Sektöründe Doğal Boya Çalışmalarında Sürdürülebilir Yaklaşımlar

in: MODERN SANATTA YENİ YAKLAŞIMLAR I, Fatih Başbuğ, Zuhal Başbuğ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.111-135, 2021

El Dokuma Halılarında Doğal Boyamacılık

in: Geçmişten Günümüze Gördes Halıları, Ömer ZAİMOĞLU, Editor, Kardeşler Matbaası, Manisa, pp.126-131, 2020

Okul Öncesi Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası Çalışma: Geleneksel Doğa Boya Uygulaması

in: Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat, Prof. Dr. Osman KÖSE, Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.173-184, 2018

TEKNİK TEKSTİLLERİN ORTAYA ÇIKIŞI, MODA TASARIMI İLE İLİŞKİSİ VE BİR TÜRK MODA TASARIMCISI HÜSEYİN ÇAĞLAYAN

in: 21. YÜZYILDA TÜRK SANATI, DOÇ. DR. FATİH BAŞBUĞ, Editor, Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Antalya, pp.115-126, 2015