Okul Öncesi Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası Çalışma: Geleneksel Doğal Boya Uygulaması


GÜNBULUT A., TEKER M. S.

Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 04 February 2018, pp.70-71

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.70-71
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The presentation of two or more areas by put together in a meaningful way around certain concepts is defined as the concept of interdisciplinary education in pre-school art education. In this context, in extent of pre-school artistic activity, under the supervision of instructors 4-5 years old group and kindergarten students dyed their own 100% cotton white tshirts and athletes with natural dyes. While the students' design perceptions have also been improving with color selection and patterning methods such as folding, squeezing, compression as well as fine motors skills have also been supported in the preparation before dyeing process. In addition, the children have linked to general features such as full / empty by transferring from vessel to vessel, wet / dry by washing / rinsing; with natural dye, children have acquired features of seeing the world as a whole and a multifaceted way of thinking. This study played an important role in transferring the natural dye, which is a part of our culture, to the future, and at the same time, it aimed to raise the awarenes

İki veya daha fazla alanın, belirli kavramlar etrafında anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek sunulması, okul öncesi sanat eğitiminde disiplinlerarası eğitim kavramı olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, okul öncesi sanatsal etkinlik kapsamında, eğitmenler gözetiminde 4-5 yaş grubu ve anaokulu öğrencileri, kendilerine ait %100 pamuklu beyaz renkte tişört ve atletleri doğal boya ile boyamıştır. Boyama öncesi hazırlıkta, renk seçimi ve katlama, büzme, sıkıştırma gibi desen oluşturma yöntemleri ile öğrencilerin tasarım algılarının geliştirilmesinin yanı sıra küçük kas becerileri de desteklenmiştir. Ayrıca çocuklar, kaptan kaba aktarma ile dolu/boş, yıkama/durulama ile ıslak/kuru gibi genel kavramları günlük hayatla ilişkilendirirken doğal boya ile yaşadıkları dünyayı bir bütün olarak görme özelliği ve çok yönlü düşünce biçimini kazanmışlardır. Bu çalışma, kültürümüzün bir parçası olan doğal boyanın geleceğe aktarılmasında önemli rol oynarken aynı zamanda çocuk giyiminde ön plana çıkan doğal boyalı ürünler açısından velilerin bilinçlenmesini amaçlamıştır.