Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The APJ receptor contributes to varicocele-induced testicular damage in rats

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 48. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Sakarya, Turkey, 1 - 04 November 2023, pp.83

Sıçanlarda 2,4,6-Trinitrobenzen Sülfonik Asit-Aracılı Kolitte Apelinin Rolü

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 47. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2022, pp.34

Apelin inhibits the gastric mucus content in ischemia-reperfusion injury

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 19 March 2020

İskemi/Reperfüzyon Hasarına Karşı Apelinin Mide Koruyucu etkisinde Kolesistokininin Rolü

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Turkey, 1 - 04 November 2018

Apelinin Mide Koruyucu Etkisinde Kapsaisine Duyarlı Duysal Liflerin ve N.Vagusun Rolü

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Turkey, 7 - 10 September 2017

1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6,-tetrahydropyridine ile oluşturulan parkinson hastalığında midedeki apopitoza dokosahekzaenoik asitin etkisi

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Uluslararası Katılımlı 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Turkey, 7 - 10 September 2017, vol.221, pp.49-125

Kronik Homotipik Strese Bağlı Gelişen Gastrik Motor Adaptasyonda Santral Oksitosin’in Rolü

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Düzce, Turkey, 5 - 09 September 2016, pp.45

Santral Ekzojen Nöropeptit-S’in Parkinson Hastalığı’na Karşı Koruyucu Etkisi

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Düzce, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.107

Santral Apelin Gastrik Motiliteyi APJ reseptörü-aracılı Vagal Efferent Yolak Üzerinden İnhibe Eder

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Düzce, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.45

Kronik Heterotipik Stres Modeliyle Oluşturulan Kolonik Motor Maladaptasyonda Santral Arjinin Vazopressin’in Rolü

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Düzce, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.95

Apelin makrofajların fonksiyonunu azaltır

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016, pp.238

Apelin makrofajların fonksiyonunu azaltır.

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016, pp.238

Periton makrofajlarının fonksiyonuna apelinin etkisi.

41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Turkey, 9 - 13 September 2015, pp.204

Periton makrofajlarının fonksiyonuna apelinin etkisi.

41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Turkey, 9 - 13 September 2015, pp.87

The Effect of Apelin on the Function of Peritoneal Macrophages

41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Turkey, 9 - 13 September 2015, pp.87

The Role of Apelin on Formation and the Healing of Water Immersion and Restraint Stress Induced Gastric Damage

15th International Conference on Ulcer Research (ICUR), Canada, 1 - 04 January 2015, vol.60, pp.2545-2565

Protective Effect of Apelin Against Stress-Induced Gastric Mucosal Damage in Rats.

13. Asia Pacific Federation for Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine Congress, Bali, Indonesia, 27 - 30 October 2013, pp.150

Central apelin contributes to stress-induced impaired gastric motility in rats

Joint Annual Meeting of the ASPET/BPS at Experimental Biology (EB), Boston, United States Of America, 1 - 04 April 2013

Protective Effect of Apelin Against Stress-Induced Gastric Mucosal Damage in Rats

13th Asia-Pacific Federation for Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine Congress, Bali, Indonesia, 27 - 30 January 2013

Testosteron Hormonunun Okratoksin A Toksisitesindeki Rolü

Ulusal Biyokimya Kongresi (Türk J. Biochem), Konya, Turkey, 25 - 28 September 2012, vol.37, no.1, pp.28

A role for testosterone in the toxicity of ochratoxin a in male rats

48th Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Stockholm, Sweden, 17 - 20 June 2012, vol.211 identifier

Bir Sıçan İdrar Proteininin (alfa2uglobulin) Cinsiyet, Gelişim ve Testis Bağımlı Değişimi

21. Ulusal Biyokimya Kongresi (Türk J. Biochem), İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2009, vol.34, pp.96

Sıçan idrarında bulunan alfa2uglobulin çeşitliliğinin 2-D elektroforez sistemiyle belirlenmesi

21. Ulusal Biyokimya Kongresi ( Türk J. Biochem), İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2009, vol.34, pp.160

Books & Book Chapters

Sindirim Sistemi Fizyolojisi

in: Fizyoloji, HARMAN SEDA, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.147-172, 2024

Bölüm 15: Nöronal Hücre Kültürleri

in: Moleküler Biyoloji Güncel Araştırma Teknikleri, Sinem Fırtına, Editor, EMA TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.295-314, 2022

Metrics

Publication

71

Citation (WoS)

146

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

162

H-Index (Scopus)

7

Citation (Scholar)

21

H-Index (Scholar)

1

Project

13

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals