Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Antalya İlinde Muz Üretiminde Kredi Kullanımı ve Finansman Sorunları

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2020, vol.3, pp.1127-1146

S.S. Elmalı ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin (ELMİSKO) Ortak-Kooperatif İlişkilerinin İncelenmesi

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2020, vol.9, pp.3459-3472

Analysis of the Level and Determinants of Coffee Consumptionin Turkey: Case of Adana District

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2020, vol.3, pp.889-897

Antalya İlinde Serada Sebze Üretiminde Üretim ve Pazarlama Riski Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi

1th International Congress of the Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.103-113

Tarımda Alternatif Finans Kaynakları: Leasing (Finansal Kiralama)

1th International Congress of the Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.7-18

Antalya İlinde Tarım İşletmelerinde Arazi Piyasası ve Arazi Kullanımına Yönelik Üretici Görüşlerinin İncelenmesi

11th International Congress of Social Sciences with Current Research, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.98-109

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Ortak Olan ve Olmayan Üreticilerin Sürdürülebilirlik İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi

11th International Congress of Social Sciences with Current Research, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.85-97 Sustainable Development

Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Finansal Analiz: Muğla İli Fethiye İlçesi Örneği

3. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.360-374

Serada Sebze Üretiminde Kredi Kullanımı ve Finansman Riski: Antalya İli Örneği

3. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.160-173

Land Market in Adana Province of Turkey

II. International Symposium on Strategic and Social Research, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018

Risk Management and Sustainability for Sheep Farming: A Case Study in Turkey

Iseep-2017 VIII. International Symposium On Ecology And Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017

Antalya İlinde Su Ürünleri Kooperatiflerinin Finansal Analizi

2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015

Türkiye’de Tarımda Risk Yönetimi ve Sigorta Uygulamaları

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 January 2015, vol.2, pp.1501-1527

Consumer Attitudes toward Farm Direct Markets in Turkey: Case Study

11th Wageningen International Conference on Chain and Network Management (WICaNeM 2014), Capri Island, Napoli, Italy, 4 - 06 June 2014

Financial Analysis of Agricultural Development Cooperatives: A Case of Antalya, Turkey

II. AGRIMBA-AVA Congress Dynamics of International Cooperation in Rural Development and Agribusiness, Wageningen, Netherlands, 22 - 24 June 2011

Financial Analysis of Agricultural Development Cooperatives: A Case of Antalya, Turkey

Second agrimba-ava congress 2011, Wageningen, Netherlands, 21 - 25 June 2011, pp.1-2

Türkiye’de Tütün Verimi Üzerine İklim Faktörlerinin Etkileri

Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 April 2011

Türkiye’de Tütün Verimi Üzerine İklim Faktörlerinin Etkileri

Uluslararası Katılımlı I.Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 April 2011, pp.283-285

The role of farmers’ attitudes in decision making on farms: farming attitudes scale (FAS)

9th Wageningen International Conference on Chain and Network Management (WICANEM), Wageningen, Netherlands, 26 - 28 May 2010

Impacts of Climate Factors on Wheat Yields in Turkey

International Conference on Plants and Environmental Pollution (ICPEP, 2009), Kayseri, Turkey, 6 - 11 July 2009

Consumer Expectations and Tendency for Food Retailing in Turkey: The Case of Supermarket.

8th International Conference on Management in AgriFood Chains and Networks, Ede, Netherlands, 28 - 30 May 2008

Tarımda Çevresel Risk Kaynakları ve Risk Yönetimi Stratejileri

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 13 September 2007

Hayvansal Üretim Faaliyetinde Risk Yönetimi Çalışmalarının İncelenmesi

Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 September 2006, vol.2, pp.904-911

Tarımsal İşletmelerde Finansman Riskinin İncelenmesi

Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.912-920

Tarımsal İşletmelerde Finansman Riskinin İncelenmesi

Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 September 2006, vol.2, pp.912-920

Tarımda Risk Yönetimi ve Tarım Sigortaları

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.1209-1231

Tarımda Risk Yönetimi ve Tarım Sigortaları

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 07 January 2005, vol.2, pp.1209-1232

Tarım, Çevre Ve Enerji Kullanım Etkileşimi

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Turkey, 16 - 18 September 2004, pp.671-675

Tarım, Çevre ve Enerji Kullanım Etkileşimi

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Turkey, 1 - 04 September 2004

Antalya İlinde Üretilen Başlıca Sebzelerde Fiyat Analizi

Türkiye 4. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 September 2003, pp.527-530

Antalya İlinde Üretilen Başlıca Sebzelerde Fiyat Analizi

Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 September 2003, pp.527-530

Tarımsal Üretimde Karşılaşılan Riskler ve Uygulanabilecek Stratejiler

Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 September 2002, pp.77-82

Tarımsal Üretimde Karşılaşılan Riskler ve Uygulanabilecek Stratejiler

V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 September 2002, pp.77-82

An Economic Analysis of Pesticide and Fertiliser Application in Citrus Production in Turkey

2. International Conference Horticultural Science, Tanta University, Egypt, 10 - 12 September 2002, vol.28, pp.1310-1321

Antalya İli Turunçgil Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Ekonomik Analizi

Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 04 September 2002, pp.57-62

Niğde Ekonomisinin Gelişmesinde Tarımın Yeri ve Önemi

Niğde İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Niğde, Turkey, 10 July 1998, pp.45-63

Aşağı Seyhan Ovasında Pamuk Ekim Alanlarının Gelişiminde Etkili Olan Faktörler

1. Türkiye Pamuk, Tekstil, Konfeksiyon Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 22 May 1998, pp.141-146

The Impact of BSE On Meat Markets In Turkey

56th EAAE Seminar, INRA, Paris, France, 26 - 27 February 1998, pp.87-93

Books & Book Chapters

Risk Management in Agricultural Production: Case Studies from Turkey

in: Risk Assessment and Management, Zhang Z., Editor, Academy Publish, Cheyenne, Wy, pp.479-504, 2012

Other Publications

Metrics

Publication

125

Citation (WoS)

1168

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

1382

H-Index (Scopus)

11

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

7

Thesis Advisory

4

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals