Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Determination of the Attitudes of Postgraduate Students Toward Academic Ethical Values

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.322-336, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİN AZALMASINAYÖNELİK TUTUMLARI

The Journal of International Educational Sciences, no.20, pp.16-28, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi

Kastamonu Education Journal, vol.26, no.3, pp.801-812, 2018 (International Refereed University Journal)

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz-yeterlik Algılarının ve BilgisayarDestekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, vol.1, no.1, pp.58-84, 2018 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES), vol.7, no.1, pp.28-44, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Yönelik Tutumları

Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES), vol.7, no.1, pp.2-12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Termessos Milli Parkının Baykuş Türleri

Phaselis, vol.3, pp.133-140, 2017 (National Refreed University Journal)

Doğa Eğitimi ve Turizm Alanı Olarak Termessos Milli Parkı

Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), vol.7, no.1, pp.89-102, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Termessos Milli Parkının Baykuş Türleri

Phaselis, vol.3, pp.133-140, 2017 (National Refreed University Journal)

Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Tutum ve Başarıya Etkisi

Mediterranean Journal of Humanities, vol.2, pp.351-363, 2015 (National Refreed University Journal)

Manavgat/Titreyengöl Kuş Halkalama Çalışması

Tabiat ve İnsan, pp.23-33, 2008 (Other Refereed National Journals)

The Avifauna Research Of Termessos National Park (Antalya- Turkey)

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, no.28, pp.138-143, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Manavgat / Titreyengöl Kuş Halkalama Çalışmaları

Tabiat ve İnsan, no.37, pp.19-25, 2003 (Other Refereed National Journals)

Manavgat / Titreyengöl Kuş Halkalama Çalışmaları

Tabiat ve İnsan, no.37, pp.19-25, 2003 (Other Refereed National Journals)

Manavgat Titreyengöl Kuş Halkalama Çalışmaları

Tabiat ve İnsan, 2003 (Other Refereed National Journals)

Antalya Yamansaz Gölü ve Yakın Çevresinin Avifaunası ve Herpetofaunası

EKOLOJI, no.10, pp.33-39, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finike ve Çevresinin Kuş Faunası

Tabiat ve İnsan, 2002 (Other Refereed National Journals)

Antalya Yamansaz Gölü ve Yakın Çevresinin Avifaunası ve Herpetofaunası.

Ekoloji Çevre Dergisi, vol.10, no.43, 2002 (Other Refereed National Journals)

Marine turtle nesting at Patara, Turkey

ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST, no.24, pp.31-34, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Marine turtle nesting at Patara, Turkey, in 2000.

ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST, vol.24, pp.31-34, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Current Status of Otter (Lutra lutra), in Antalya Region and the World

Tabiat ve İnsan (Nature and Man), vol.1, pp.11-17, 2000 (Other Refereed National Journals)

Su Samuru Lutra lutra ile İlgili Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar

Tabiat ve İnsan, 1999 (Other Refereed National Journals)

Su Samuru (Lutra lutra) ile İlgili Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar

Tabiat ve İnsan, no.33, pp.11-16, 1998 (Other Refereed National Journals)

Su Samuru Lutra lutra Üzerine Araştırmalar

Tabiat ve İnsan, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akdeniz Üniversitesi Kampüsü ve Yakın Çevresinin Yarasa Türlerinin Müdahalesiz Yöntemlerle ile Tespiti

IX. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMSISEEP-2019, 01 - 03 NOVEMBER 2019, 1 - 03 November 2019

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Kuş Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, Turkey, 26 - 28 October 2019

Kapadokya Turizmini Etkileyen Sorunlar

II. ULUSLARARASI TURİZM VEMİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, 13 - 14 December 2017

Yerli ve Yabancı Turistlerin Yemek Tercihlerinini İncelenmesi: Nevşehir Örneği

II. ULUSLARARASI TURİZM VEMİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİKONGRESİ, 13 - 14 December 2017

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tüketicilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

II. ULUSLARARASI TURİZM VEMİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, 13 - 14 December 2017

Soaring Bird Migration in Mut Province, Mersin

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems,, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.218

Soaring Bird Migration in Mut Province, Mersin

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.218

Effects of Turbine Lighting on Bird and Bat Mortality

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.230

The Migration Ecology of Soaring Birds in Autumn 2017 in Nurdağı Province, Gaziantep, Turkiye

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems,, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.229

The Migration Ecology of Soaring Birds in Autumn 2017 in Nurdağı Province, Gaziantep, Turkiye

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.229

Birds of Andırın, Kahramanmaraş, Turkiye

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.231

"Effects of Turbine Lighting on Bird and Bat Mortality

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems,, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.231

Effects of Turbine Lighting on Bird and Bat Mortality

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.230

The Migration Ecology of Soaring Birds in Autumn 2017 in Nurdağı Province, Gaziantep, Turkiye

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems,, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.229

Birds of Andırın, Kahramanmaraş, Turkiye

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.231

Birds of Andırın, Kahramanmaraş, Turkiye

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems,, Çanakkale, Turkey, 04 October 2017 - 07 November 2018, pp.231

Birds of Andırın, Kahramanmaraş, Turkiye

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems,, Çanakkale, Turkey, 04 October 2017 - 07 November 2018, pp.231

Soaring Bird Migration in Mut Province, Mersin

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.218

"Effects of Turbine Lighting on Bird and Bat Mortality

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems,, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.230

Soaring Bird Migration in Mut Province, Mersin

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems,, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.218

The Migration Ecology of Soaring Birds in Autumn 2017 in Nurdağı Province, Gaziantep, Turkiye

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.229

Investigation Of Attitudes Of Science Teacher Candidates Against Physics Course

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017, 20 - 23 April 2017

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2017, pp.1788-1789

Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnancı Kaynaklarını Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi

Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2017, pp.2716-2717

Ortaokul Öğrencilerinin Biyoçeşililiğin Azalmasına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi ve Biyoçeşililik Eğitiminin Önemi

Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2017, pp.1487-1488

Birds Released Into Nature After Rearing In Controlled Area

5th Eurasian Ornithology Congrass, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 May 2016, pp.62

Birds Released Into Nature After Rearing In Controlled Area

5th Eurasian Ornithology Congrass, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 May 2016, pp.62

The Migration of Four Raptor Species at Belen Pass, Turkey

5th Eurasian Ornithology Congrass, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 May 2016, pp.104

Birds as Biodeterioration Agents on Historical Monuments

5th International Eurasian Ornithology Congress, 10 - 13 May 2016

The Migration of Four Raptor Species at Belen Pass, Turkey

5th Eurasian Ornithology Congrass, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 May 2016, pp.104

The Migration of Four Raptor Species at Belen Pass, Turkey

5th Eurasian Ornithology Congrass, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 May 2016, pp.104

The Migration of Four Raptor Species at Belen Pass, Turkey

5th Eurasian Ornithology Congrass, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 May 2016, pp.104

NANOTEKNOLOJİ VE GIDA

I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, 21 - 23 April 2016

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, 21 - 23 April 2016

GIDA ZEHİRLENMELERİ VE TURİZM

I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, 21 - 23 April 2016

Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 21 April 2016 - 23 April 2017, pp.1450-1451

Migration of soaring birds over Belen Windfarm in Belen Pass Antakya/Turkey.

18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Girit, Greece, 26 - 30 September 2015, pp.294

Primary school 5th grade science and technology lesson book's investigation of multiple intelligence theory

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.2577-2581 identifier

The Magnitude and Timing of Spring Migration by Soaring Raptors, Pelicans and Storks over Belen

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 18 December - 21 October 2013, pp.57

The Magnitude and Timing of Spring Migration by Soaring Raptors, Pelicans and Storks over Belen

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 18 December - 21 October 2013, pp.57

The Magnitude and Timing of Spring Migration by Soaring Raptors, Pelikans and Storks over Belen Pass, Hatay, Turkey

7rd International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 18 - 21 December 2013, pp.57

Birds biodeterioration agents on historical monuments

15th International Syposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Environmental Threats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions, Bari, Italy, 7 - 11 October 2009, pp.389

The Reproduction ecology and estimating the sex ratio of loggerhead turtle hatchlings at Belek beaches in Antalya, Turkey in 2008

15th International Syposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Environmental Threats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions, Bari, Italy, 7 - 11 October 2009, pp.375

The reproduction ecology and estimating the sex ratio of loggerhead turtle hatchlings at Belek beaches in Antalya, Turkey in 2008

15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region: Problems and Solutions, Bari, Italy, 7 - 11 October 2009

The reproduction ecology and estimating the sex ratio of loggerhead turtle hatchlings at Belek beaches in Antalya, Turkey in 2008

15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region: Problems and Solutions, Bari, Italy, 7 - 11 October 2009

Contributions of Bird Watching and Ringing Excursions in Antalya Region to Environmental Education

14th Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environment and Health, Sevilla, Spain, 10 - 14 October 2007, pp.65

Effects Of Beach Alteration On Nesting Activities Of Loggerhead Turtles (Caretta caretta) At Belek And Denizyaka Beaches In Antalya

14th Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environment and Health, Sevilla, Spain, 10 - 14 October 2007, pp.435

Contributions of Bird Watching and Ringing Excursions in Antalya Region to Environmental Education

14th Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environment and Health, Sevilla, Spain, 10 - 14 October 2007, pp.65

Will Coastal Wetlands Be Stil Alive For Birds? An Overview Of West Mediterranean Region Of Turkey

14th Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environment and Health, Sevilla, Spain, 10 - 14 October 2007, pp.420

Beach ErosionandItsAffects toNesting andNon Nesting Emergence Loggerhead Turtles Carettacaretta atPatara Beach on the Southwes tern Coast of Turkey

13thInternationalSymposium onEnvironmental Pollutionandits ImpactonLifein the Mediterranean Regiontobeheldin Thessaloniki, Greece, 8 - 12 October 2005

The Importance Of Termessos National Park For Flora And Fauna Antalya Turkey

13th International SymposiumonEnvironmental Pollution and itsImpact on Life in the Mediterranean Region to beheldin Thessaloniki,Greece, 8 - 12 October 2005

The Importance Of Termessos National Park (Antalya-Turkey)

13th Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environment and Health, Thessaloniki, Greece, 8 - 12 October 2005, pp.253

Beach Erosion and ist Affects To Nesting and Non-nesting Emergence Loggerheat Turtles (Caretta caretta) At Patara Beach On The Southwestern Coast of Turkey

13th Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environment and Health, Thessaloniki, Greece, 8 - 12 October 2005, pp.252

Beach Erosion and ist Affects To Nesting and Non-nesting Emergence Loggerheat Turtles (Caretta caretta) At Patara Beach On The Southwestern Coast of Turkey

13th Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environment and Health, Thessaloniki, Greece, 8 - 12 October 2005, pp.252

Beach Erosion and ist Affects To Nesting and Non-nesting Emergence Loggerheat Turtles (Caretta caretta) At Patara Beach On The Southwestern Coast of Turkey

13th Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environment and Health, Thessaloniki, Greece, 8 - 12 October 2005, pp.252

Beach Erosion and ist Affects To Nesting and Non-nesting Emergence Loggerheat Turtles (Caretta caretta) At Patara Beach On The Southwestern Coast of Turkey

13th Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with Focus on Environment and Health, Thessaloniki, Greece, 8 - 12 October 2005, pp.252

Phylogeography of European brown hares Lepus europaeus

2nd WorldLagomorph Conference, 26 - 31 July 2004

Results of Birds Banding in Spring 2002 and 2003 at Titreyengöl/ Sorgun, Manavgat Turkey

1st İnternational Eurasian Ornithology Congress, Antalya, Turkey, 8 - 11 April 2004, pp.9

Results of Birds Banding in Spring 2002 and 2003 at Titreyengöl/ Sorgun, Manavgat Turkey

1st İnternational Eurasian Ornithology Congress, Antalya, Turkey, 8 - 11 April 2004, pp.9

Results of Birds Banding in Spring 2002 and 2003 at Titreyengöl/ Sorgun, Manavgat Turkey

1st İnternational Eurasian Ornithology Congress, Antalya, Turkey, 8 - 11 April 2004, pp.9

Results of Birds Banding in Spring 2002 and 2003 at Titreyengöl/ Sorgun, Manavgat Turkey

1st İnternational Eurasian Ornithology Congress, Antalya, Turkey, 8 - 11 April 2004, pp.9

Postglacial Colonization of Central Europeby Brown HaresLepuseuropaeus

A Phylogeographic Approach 4th European Congressof Mammalogy, Brno Czech Republic, 27 August - 01 September 2003

Fores Lands wil cut down to build up golf area

13th International Symposium on Environmental Pollution and itsImpact on Life in the Mediterranean Regiontobe held inThessaloniki, Greece, 8 August - 12 October 2003

Environmental Pollution and its Impact onLife in the Mediterranean Region

12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Antalya, Turkey, October 4th to 8th, 2003., 4 - 08 October 2003

Birds of Antalya

12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2003, pp.225

Birds of Antalya

12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2003, pp.225

Birds of Antalya

12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2003, pp.225

Preliminary data onallozyme diversity of brown hares Lepus europaeus from Anatolia Turkey

XXVI International UGBCongress&Xth International Perdix Symposium, 1 - 06 September 2003

): Preliminary data on allozyme diversty of brown hares,Lepus europaeus, from Anatolia, Turkey

26 th International Congress of the: International Union of Game Biologists (IUGB), Braga, Portugal, 1 - 06 September 2003, pp.22

Limb bone lenght and fluctuating assymetry in inbread and non inbread grey partridge Perdix perdix

XXV. International Congressof theInternationalUnion of Game BiologistsI.U.G.B.andIX.International SymposiumPerdix, 03 September 2001 - 07 September 2002

Manavgat Titreyen göl Kuş Halkalama Çalışmaları

XVI.Ulusal Biyoloji Kongresi Malatya, Turkey, 4 - 07 September 2002

Antalya/ Boğazkent Kocagöl ve Yakın Çevresinin Kuş Faunası

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 07 September 2002, pp.67

Antalya/Boğazkent Kocagöl ve Yakın Çevresinin Kuş Faunası

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 07 September 2002, pp.67

Manavgat / Titreyengöl Kuş Halkalama Çalışmaları Ön Sonuçları

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 04 September 2002 - 09 June 2007, pp.122

Fluctuating Assymetry of Long Bonesand Heterozygoty in Brown Hares Lepus europeus preliminary results

Symposium of the Decline of the European Hares: an interdisciplinary research task, April, 18-22, 2001. Berlin., 18 - 22 April 2001

Antalya Termessos Milli Parkı’nın Avifaunası ve Ekosistemdeki İlişkileri

XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 09 September 2000, pp.72

Antalya Yamansaz Gölü’nün Ornitofaunası ve Herpetofaunası.

XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 09 September 2000, pp.77-78

Antalya Termessos Milli Parkı nın Avifaunası ve Ekosistemdekiİlişkileri

XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Ankara. 2000, Turkey, 5 - 09 September 2000

Su Samuru (Lutra lutra)’nun Antalya Bölgesinde ve Dünya’daki Durumu

Su Samuru’nun Türkiye’deki Durumu Sempozyumu, Antalya, Turkey, 19 - 20 November 1999, pp.74

Finike ve Çevresinin Kuş Faunası

Yerel Sorunlara Çözüm Arayışları. Finike Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 March 1999, pp.45

Resistant Tests on Musca domestica L Diptera Muscidae Populations

Türkiye Zararlı Savaşımı ve İnsektisit Kullanımı Sempozyum, Turkey, 3 - 05 September 1997

Books & Book Chapters

Bölüm 9 Duyusal Sistem

in: Biyoloji II, Güldem Dönel Akgül, Ayşe BİRHANLI, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.279-319, 2019

Belen ve Kuşlar

in: Hatay Belen Kuş Gözlem Temalı Tabiat Parkı Proje Raporları 2015, Öğünç A., Özgüç Ö. S., Editor, Tem Sistem Ofset Basım Yayım, Hatay, pp.1-50, 2015

Kuş Gözlemciliği

in: Hatay Belen Kuş Gözlem Temalı Tabiat Parkı Proje Raporları 2015, Öğünç A., Özgüç Ö. S., Editor, Tem Sistem Ofset Basım Yayım, Hatay, pp.51-56, 2015

Ülkemizde Kuş Gözlemciliği Faaliyetlerinde Yer Alan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile STK'ların Durumlarının İncelenmesi"

in: Hatay Belen Kuş Gözlem Temalı Tabiat Parkı Proje Raporları 2015, Öğünç A., Özgüç Ö. S.,, Editor, Tem Sistem Ofset Basım Yayım, Hatay, pp.67-131, 2015

Duyu Organları

in: İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ, Prof.Dr.M.Nisa Ünaldı Coral & Doç. Dr. İsmail Zararsız, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.289-320, 2013

Ekolojik Avcılık Fotosafari Eğitimi

Gökçe Ofset Matbaacılık, 2010

Phylogenetic Aspects of Nuclear and Mitochondrial Gene-Pool Characteristics of South and North African Cape Hares (Lepus capensis) and European Hares (Lepus europaeus)

in: Lagomorph Biology, Professor Dr. Paulo C. Alves, Professor Dr. Nuno Ferrand, Professor Dr. Klaus Hackländer, Editor, Springer-Verlag , Amsterdam, pp.65-88, 2008

Kumluca ve Çevresinin Amfibi, Sürüngen, Kuş ve Memelileri

in: Arkeolojisi, Tarihi, Doğası ve Tarımıyla, Kumluca, Rhodiapolis, Nevzat Çevik, Editor, Yok, Antalya, pp.191-212, 2008

Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları

Sadrigrafik Basımevi, 2004

Finike ve Çevresinin Kuş, Kurbağa ve Sürüngen Türleri

in: Finike (Tarih, Kültür, Folklor),, yok, Editor, Yok, Antalya, pp.75-76, 2001

Expert Reports

ÇED gerekli değildir kararının iptali ilgili rapor

Aydın İdare Mahkemesi, pp.100, Aydın, 2016

ÇED gerekli değildir kararı ile ilgili rapor

Muğla İdare Mahkemesi, pp.100, Muğla, 2016

Other Publications