Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KARMA DAĞILIMLARDA MADDE TEPKI KURAMI MODELLERI ILE MADDE PARAMETRE KAYMASININ INCELENMESI

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Kosovo, 5 - 08 September 2018 Sustainable Development

PISA 2015 FEN OKURYAZARLIĞI MADDELERININ DEĞIŞEN MADDE FONKSIYONLARI AÇISINDAN INCELENMESI

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Kosovo, 5 - 08 September 2018

DENK OLMAYAN GRUPLARDA KERNEL EŞITLEME YÖNTEMINDEN ELDE EDILEN SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Kosovo, 5 - 08 September 2018

PISA 2015 FEN OKURYAZARLIĞI MADDELERININ DEĞIŞEN MADDE FONKSIYONLARI AÇISINDAN INCELENMESI

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Kosovo, 5 - 08 September 2018

KARMA DAĞILIMLARDA MADDE TEPKI KURAMI MODELLERI ILE MADDE PARAMETRE KAYMASININ INCELENMESI

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Kosovo, 5 - 08 September 2018 Sustainable Development

PISA 2015 Okuduğunu Anlama Testinin Yaygın Kullanılan Diller Açısından Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi

The 4th International Language, Culture & Literature Symposium, Antalya, Turkey, 17 - 18 May 2018, pp.82

PISA 2015 Okuduğunu Anlama Testinin Yaygın Kullanılan Diller Açısından Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi

The 4th International Language, Culture & Literature Symposium, Antalya, Turkey, 17 - 18 May 2018, pp.82

Examination of Affective and Individual Factors Effecting Science Achievement

Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.220

Examination of Affective and Individual Factors Effecting Mathematics Achievement

Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.220

Examination of Affective and Individual Factors Effecting Mathematics Achievement

Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.220

Examination of Affective and Individual Factors Effecting Science Achievement

Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.220

Eamination of Dimensionality and Latent Trait Scores on Mixed-Format Tests

28th ınternational Conference on Teaching Education and Learning, Dubai, United Arab Emirates, 20 - 21 December 2017, pp.37-38

PISA 2015 Okuryazarlık Puanları Kullanılarak Farklı Değişkenlere göre Sınıflama Doğruluğunun Belirlenmesi

International Multidisciplinary Studies Congress (IMSC), Antalya, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.83

Çoklu Puanlanan Verilerde Faktör Döndürme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

8’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.165

Çoklu Puanlanan Verilerde Faktör Döndürme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

8’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.165

İkili Puanlanan Verilerde Faktör Döndürme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

8'inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.165

İkili Puanlanan Verilerde Faktör Döndürme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

8'inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.165

Sosyo-ekonomik Düzeyin Fen Okuryazarlığı Üzerindeki Etkisi: PISA 2015 Üzerine Bir Araştırma

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.1320-1322 Sustainable Development

Comparison of the Different Dimensionality Methods for Ordinal Variables

5th Business and Social Science Conference, Paris, France, 20 - 21 December 2016, pp.11

Performans Takip Sınavının (PTS) Faktör Yapısının Belirlenmesi

5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.67

“Ebeveyn Olarak Ben” Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması

5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.68

Performans Takip Sınavının (PTS) Faktör Yapısının Belirlenmesi

5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.67

Performans Takip Sınavının (PTS) Psikometrik Özelliklerinin Rasch Analizi ile İncelenmesi

5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.214-215

Bilgisayar Kullanarak Ev Ödevi Yapma Sıklığının Öğrenci Başarısına Etkisi

10. Uluslararası Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.343

Examination of the Variable that Influence the Engagement with and at School through a Path Analysis

Multidisiplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, Prag, Czech Republic, 4 - 06 December 2015, pp.26

Comparison of Different Estimation Techniques for Categorical and Ordered Data in Confirmatory Factor Analysis

International Congress on Education for the Future: Issues and Challanges, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.335-337

Uç Değerle Baş Etmede Kullanılan Farklı Tekniklerin Bazı İstatistiksel Analiz Sonuçları Üzerindeki Etkisi

4. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 13 June 2014, pp.64

Üniversiteye Girişten Mezuniyete Üniversite Öğrencilerinin Akademik Performanslarının İncelenmesi

4. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 13 June 2014, pp.82

Yüksek Lisans Eğitimine Girişte Öğrencilerin Sınıflandırılma Doğruluğunun İncelenmesi

3. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bolu, Turkey, 19 - 21 September 2012, pp.31

Sınıf Öğretmenliği Programındaki Aşamalı Dersler Arasındaki İlişkilerin Kanonik Korelasyon Tekniğiyle İncelenmesi

3. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bolu, Turkey, 19 - 21 September 2012, pp.43

Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Fakültelerinde Yapılan Sınavlara İlişkin Görüşleri

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 04 October 2009, pp.438-439

Opinions of Class Teacher Candidates on the Enviroment and Enviromental Problems

I. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, pp.208

Books & Book Chapters

Pre-school social skill support project (PSSSP)

in: Preschool education in Turkey and in the world: a theorical and empirical perspective, Taner Derman M., Editor, St. Kliment Ohridski University Press Gang Publishers, Sofya, pp.88-92, 2014

Pre-school social skills evaluation scale (PSSES)

in: Preschool education in Turkey and in the world: a theorical and empirical perspective, Taner Derman M., Editor, St. Kliment Ohridski University Press Gang Publishers, Sofya, pp.436-441, 2014

Metrics

Publication

94

Citation (WoS)

36

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

17

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

70

H-Index (Scholar)

3

Project

4

Thesis Advisory

10

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals