Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Changes Of Neutrophıl/Lymphocyte And Monocyte/Lymphocyte Ratıo In Chronıc Kıdney Dısease Patıents Over The Years.

56th European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association Congress, Budapeşte, Hungary, 13 - 16 June 2019

Changes Of Neutrophıl/Lymphocyte And Monocyte/Lymphocyte Ratıo In Chronıc Kıdney Dısease Patıents Over The Years.

56th European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association Congress, Budapeşte, Hungary, 13 - 16 June 2019

AN IMPROVED CAPD SUBMODALITY USING A NEW ASSIST DEVICE: CAAPD (CONTINUOUS AMBULATORY/AUTOMATED PERITONEAL DIALYSIS)

56th Congress of the European-Renal-Association (ERA)-European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA) - Burden, Access and Disparities in Kidney Disease, Budapest, Hungary, 13 - 16 June 2019, vol.34, pp.530 identifier

CHANGES OF NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE AND MONOCYTE/LYMPHOCYTE RATIO IN CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS OVER THE YEARS

56th Congress of the European-Renal-Association (ERA)-European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA) - Burden, Access and Disparities in Kidney Disease, Budapest, Hungary, 13 - 16 June 2019, vol.34, pp.400 identifier

Immunotactoid Glomerulopati: Böbrekte Önemi olan Monoklonal Gamopatiler

21. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 1 - 05 May 2019, pp.52-53

Onkoloji Hastasında Böbrek Yetmezliği Ayırıcı Tanısında Mikroanjiopatik Hemolitik Anemi

21. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 1 - 05 May 2019, pp.95-96

Böbrek Yetmezliği, Hemolitik Anemi, Trombositopeni Ve Hipertansiyon Beraberliği

21. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 1 - 05 May 2019, pp.86

Akut böbrek hasarı tanısında fosfat nefropatisi

21. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 1 - 05 May 2019, pp.87

Böbrek Yetmezliği, Hemolitik Anemi, Trombositopeni Ve Hipertansiyon Beraberliği

21. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 1 - 05 May 2019, pp.86

Immunotactoid Glomerulopati: Böbrekte Önemi olan Monoklonal Gamopatiler

21. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 1 - 05 May 2019, pp.52-53

Immunotactoid Glomerulopati: Böbrekte Önemi olan Monoklonal Gamopatiler

21. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 1 - 05 May 2019, pp.52-53

Evre 3-5 Non-Diyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Depresyon Durumunun İncelenmesi.

28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.78

Nefroloji Düşük Klirens Polikliniğinde Hasta Eğitim Süreci: Olgu Sunumu.

28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.34

Renal Replasman Tedavilerine Başlama: 2 Yıllık Deneyim

35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.1

Non-Diyaliz Evre 3-5 Kronik Böbrek Hastalarında Egzersiz Alışkanlığının Analitik Değerlendirilmesi

28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.45

Evre 3-5 Non-Diyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Depresyon Durumunun İncelenmesi.

28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.78

Non-Diyaliz Evre 3-5 Kronik Böbrek Hastalarında Egzersiz Alışkanlığının Analitik Değerlendirilmesi

28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.45

Nefroloji Düşük Klirens Polikliniğinde Hasta Eğitim Süreci: Olgu Sunumu.

28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.34

Renal Replasman Tedavilerine Başlama: 2 Yıllık Deneyim

35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.1

Kronik Böbrek Hastalığında Bitkisel Ürün Kullanımı

27. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017, pp.34

Kronik BÖBREK HASTALARINDA FOLİK ASİT VE VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017, pp.34

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Periton Diyaliz Ünitesinin 5 Yıllık Verilerinin Paylaşımı

27. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017, pp.57

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Periton Diyaliz Ünitesinin 5 Yıllık Verilerinin Paylaşımı

27. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017, pp.57

Periton Diyaliz Hemşiresinin İletişim Gücü

27. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017, pp.56

Kronik Böbrek Hastalığında Bitkisel Ürün Kullanımı

27. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017, pp.34

Kronik BÖBREK HASTALARINDA FOLİK ASİT VE VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017, pp.34

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN HASTALARDA MORBİDİTE VE MORTALİTE DETERMİNANTLARI; YEDİ YILLIK İZLEM SONUÇLARI

33.ulusal nefroloji,hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2016, pp.119

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN HASTALARDA MORBİDİTE VE MORTALİTE DETERMİNANTLARI; YEDİ YILLIK İZLEM SONUÇLARI

33.ulusal nefroloji,hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2016, pp.119

MAYER- ROKİTANSKY-KÜSTER-HAUSER SENDROMU VE PELVİK UNİLATERAL EKTOPİK BÖBREK

33.ulusal nefroloji,hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2016, pp.115

MAYER- ROKİTANSKY-KÜSTER-HAUSER SENDROMU VE PELVİK UNİLATERAL EKTOPİK BÖBREK

33.ulusal nefroloji,hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2016, pp.115

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN HASTALARDA HASTALIK PROGRESYONUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ, BİR MERKEZİN DENEYİMİ

33.ulusal nefroloji,hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2016, pp.117

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN HASTALARDA HASTALIK PROGRESYONUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ, BİR MERKEZİN DENEYİMİ

33.ulusal nefroloji,hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2016, pp.117

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Hızlanmış Kalsitriol Katabolizması Vitamin D Eksikliğine Katkıda Bulunmakta Mıdır?

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Translantasyon Kongresi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2015, pp.300

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Hızlanmış Kalsitriol Katabolizması Vitamin D Eksikliğine Katkıda Bulunmakta Mıdır?

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Translantasyon Kongresi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2015, pp.300

Koroner Bypass Sonrası Kolestrol Kristal Embolisi

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014, pp.121

Periton Diyalizi Yapan Hastalarda İnterperitoneal Amino Asit ve Oral Amino Asit Desteklerinin Karşılaştırılması

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014, pp.124

At Nalı Böbrekte Renal Hücreli Karsinom

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014, pp.120

At Nalı Böbrekte Renal Hücreli Karsinom

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014, pp.120

Leriche Sendromu Nedeniyle Operasyon Sonrası Görülen Böbrek Yetmezliği

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014, pp.122

Periton Diyalizi Hastasında Klopidegrolun İndüklediği Bülloz Pemfogoid Hastalığı

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014, pp.123

Sefaklor Kullanımına Bağlı Akut İnterstisyel Nefrit: Olgu Sunumu

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.111

Bobrek Nakli Sonrasi Makrositoz.

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.191

Bobrek Nakli Sonrasi Makrositoz.

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.191

İnfiltratif Akut Böbrek Yetmezliği

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.11

Bobrek Nakli Sonrasi Makrositoz.

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.191

Tuberoskleroz Komplekside Renal Tutulum

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.112

Bobrek Nakli Sonrasi Makrositoz.

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.191

Sefaklor Kullanımına Bağlı Akut İnterstisyel Nefrit: Olgu Sunumu

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.111

ANCA İlişkili Vaskülitin İdame Tedavisinde Mikofenolat Mofetil Kullanımı: Üç Olgu

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.111

Tuberoskleroz Komplekside Renal Tutulum

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.112

İnfiltratif Akut Böbrek Yetmezliği

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.11

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Aspergillus Peritoniti ve Kolonizasyonu: İki Olgu

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.111

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Aspergillus Peritoniti ve Kolonizasyonu: İki Olgu

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.111

ANCA İlişkili Vaskülitin İdame Tedavisinde Mikofenolat Mofetil Kullanımı: Üç Olgu

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.111

Yaşlı Erkek Hastada Lupus Nefriti

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, pp.111

Renal Rejeksiyon Sonrası Periton Diyalizi Başlatılan Hastalarda Kazandığımız Deneyimler

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, pp.111

Renal Rejeksiyon Sonrası Periton Diyalizi Başlatılan Hastalarda Kazandığımız Deneyimler

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, pp.111

Kronik Böbrek Hastalarında Arteryel Sertlikle Fetuin-A ve FGF-23 Arasındaki İlişki

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, pp.111

Lansoprozolun Neden Olduğu Akut İnterstisiyle Nefrit

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, pp.111

Kronik Böbrek Hastalarında Arteryel Sertlikle Fetuin-A ve FGF-23 Arasındaki İlişki

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, pp.111

Böbrek Nakilli Hastada Hipertansiyon ve Akut Böbrek Yetmezliği Birlikteliği: Page Böbrek

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, pp.111

Kronik Böbrek Hastalarında Arteryel Sertlikle Fetuin-A ve FGF-23 Arasındaki İlişki

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, pp.111

Böbrek Nakilli Hastada Hipertansiyon ve Akut Böbrek Yetmezliği Birlikteliği: Page Böbrek

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, pp.111

Lansoprozolun Neden Olduğu Akut İnterstisiyle Nefrit

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, pp.111

Yaşlı Erkek Hastada Lupus Nefriti

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, pp.111

Ulusal Organ Paylaşımı Sistemi: Merkezimizin Dört Yıllık Sonuçlarının Analizi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi, Bursa, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.41

Böbrek Naklinde İmmüntolerans Yöntemi: Kemik İliği Nakli Sonrası Böbrek Nakli Vaka Sunumu

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.111

Metformin ile İlişkili Akut Böbrek Yetmezliği ve Laktik Asidoz

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.113

Hiperürisemi Tedavisi Sonrası Allopurinol Hipersensitivite Sendromu

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.111

Akut Böbrek Yetmezliği Tablosunda Sefaperazon-Sulbactam Kullanımı Sonrası Olan Koagülopati

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.112

İnterferon Alfa ve Ribavirin Tedavisi Sonrası Gelişen Hipotiroidiye Sekonder Rabdomiyoliz ve Akut Böbrek Yetmezliği

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.11

İnterferon Alfa ve Ribavirin Tedavisi Sonrası Gelişen Hipotiroidiye Sekonder Rabdomiyoliz ve Akut Böbrek Yetmezliği

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.11

Böbrek Naklinde On Yıllık Greft Sağkalımı Etkileyen Faktörler: Akdeniz Üniversitesi tıp Fakültesi Deneyimi

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.111

Böbrek Nakli Alıcılarında Takrolimus ve Ertapenem Arasındaki İlaç Etkileşimi

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.11

Böbrek Naklinde On Yıllık Greft Sağkalımı Etkileyen Faktörler: Akdeniz Üniversitesi tıp Fakültesi Deneyimi

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.111

Akut Böbrek Yetmezliği Tablosunda Sefaperazon-Sulbactam Kullanımı Sonrası Olan Koagülopati

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.112

Hiperürisemi Tedavisi Sonrası Allopurinol Hipersensitivite Sendromu

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.111

Böbrek Naklinde İmmüntolerans Yöntemi: Kemik İliği Nakli Sonrası Böbrek Nakli Vaka Sunumu

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.111

Böbrek Nakli Alıcılarında Takrolimus ve Ertapenem Arasındaki İlaç Etkileşimi

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.11

Books & Book Chapters

’IgG4 ilişkili böbrek hastalıkları’’

in: Güncel Böbrek Hastalıkları Ve Transplantasyon , M. Deniz Aylı,Murat Duranay,Galip Güz,Siren Sezer,M. Şebnem Karakan,Kültigin Türkmen,Ebru Gök Oğuz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.157-165, 2022 Creative Commons License

özel güvenlik çalışanlar için ilk yardım

in: güvenlik yönetimi, uçkun g, konak o, Editor, Umuttepe, Kocaeli, pp.195-236, 2019

Other Publications

Metrics

Publication

133

Citation (WoS)

56

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

59

H-Index (Scopus)

4

Project

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals