Bobrek Nakli Sonrasi Makrositoz.


BORA F., YILMAZ F., SALİM O., TOPTAŞ T., USLU H. B., YILMAZ V. T., ...More

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.191

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.191
  • Akdeniz University Affiliated: Yes