Asst. Prof.

EMİNE ÇATAL


Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Education Information

2008 - 2015

2008 - 2015

Doctorate

Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

KORONER ARTER BAYPAS GREFTLİ HASTALARDA HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN ÖĞRENİM GEREKSİNİMİNİN KARŞILANMASI, İYİLEŞME ALGISI, BAŞETME-UYUM VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

2007

2007

Postgraduate

HASTA ÖĞRENİM GEREKSİNİMLERİ ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKİYE'DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

Uygulamalı TAVİ Hemşireliği ve Teknisyenliği Kursu

Health&Medicine

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği

2014

2014

Fizik Muayene Kursu

Health&Medicine

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

2014

2014

Klinik Eğitimde Ölçme-Değerlendirme Kursu

Education Management and Planning

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu

2014

2014

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Quality Management

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ Eğitim Daire Başkanlığı

2013

2013

Elektronik Hemşirelik Bakım Süreci Kolokyumu

Health&Medicine

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu

2012

2012

Evidence Crash Course

Health&Medicine

The European Society of Intensive Care Medicine

2011

2011

Periferal İntravenöz Girişim Güçlüklerinde Ultrasonografi Kullanımı

Health&Medicine

1. Acil Hemşireliği Kongresi AHEMDER

2009

2009

Niteliksel Araştırmalar Çalıştayı

Education Management and Planning

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu ve Akseki Sağlık Yüksekokulu

Research Areas

Health Sciences, Nursing, Surgical Nursing

Academic Titles / Tasks

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2015 - 2016

2015 - 2016

Lecturer PhD

Akdeniz University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

2010 - 2015

2010 - 2015

Lecturer

Akdeniz University, Antalya Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alanı

Undergraduate

Undergraduate

İlkyardım

Postgraduate

Postgraduate

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II

Postgraduate

Postgraduate

Seminer II

Undergraduate

Undergraduate

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Postgraduate

Postgraduate

Danışmanlık

Doctorate

Doctorate

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar II

Postgraduate

Postgraduate

Danışmanlık

Postgraduate

Postgraduate

Danışmanlık

Undergraduate

Undergraduate

Afetlerde Bakım ve İlkyardım

Doctorate

Doctorate

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I

Postgraduate

Postgraduate

Seminer I

Doctorate

Doctorate

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar I

Undergraduate

Undergraduate

Acil Bakım Hemşireliği

Postgraduate

Postgraduate

Tez Çalışması

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alanı

Undergraduate

Undergraduate

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Intern Uygulaması

Postgraduate

Postgraduate

Danışmanlık

Postgraduate

Postgraduate

Danışmanlık

Postgraduate

Postgraduate

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II

Postgraduate

Postgraduate

Seminer II

Postgraduate

Postgraduate

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I

Undergraduate

Undergraduate

Halk Sağlığı Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım

Doctorate

Doctorate

Cerrahi Hemşireliğinde Kanıt Temelli Uygulamalar

Postgraduate

Postgraduate

Danışmanlık

Postgraduate

Postgraduate

Tez Çalışması

Doctorate

Doctorate

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I

Postgraduate

Postgraduate

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alanı

Postgraduate

Postgraduate

Ameliyathane Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık ve İlkyardım

Doctorate

Doctorate

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması III

Undergraduate

Undergraduate

İç Hastalıkları Hemşireliği

Postgraduate

Postgraduate

Seminer I

Postgraduate

Postgraduate

Ameliyathane Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım

Postgraduate

Postgraduate

Danışmanlık

Undergraduate

Undergraduate

Acil Bakım Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Hemşirelikte Yönetim

Undergraduate

Undergraduate

İç Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması

Associate Degree

Associate Degree

Sağlık ve İlkyardım Bilgisi

Associate Degree

Associate Degree

Sağlık ve İlkyardım Bilgisi

Associate Degree

Associate Degree

Sağlık ve İlkyardım Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

İntörn Uygulama Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık ve İlk Yardım

Associate Degree

Associate Degree

Sağlık ve İlkyardım Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

İç Hastalıkları Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

İntörn Uygulama Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Afetlerde Bakım ve İlk Yardım

Undergraduate

Undergraduate

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Afetlerde Bakım ve İlkyardım

Undergraduate

Undergraduate

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

İç Hastalıkları Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

İntörn Uygulaması

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Nurses' Research Utilization Barriers, Facilitators and Determination of Affecting Factors Hemşirelerin Araştırma Kullanım Engelleri, Kolaylaştırıcıları ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi

CEBECİ F. , ÇATAL E. , SUCU DAĞ G., KARAZEYBEK E., AKSOY N.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, vol.11, no.2, pp.129-139, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Morbid Obezitede Bariatrik Cerrahi Sonrası Hasta Sonuçları

DİZLEK D. , ÇATAL E.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.501-512, 2018 (National Refreed University Journal)

2014

2014

Teori Araştırma Bileşeni Roy un Uyum Modeli Örneği

ÇATAL E. , SARIKAYA A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.7, no.1, pp.33-45, 2014 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Koroner Arter Bypass Greftli Hastalarda Erken Dönem Hemşirelik Bakımının Roy'un Uyum Modeline Göre Analizi

ÇATAL E. , Dicle A.

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.68-80, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2008

2008

Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkiye’de Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÇATAL E. , Dicle A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, vol.1, no.1, pp.19-32, 2008 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Torakotomi Cerrahisi Sonrası Uzamış Ağrı Deneyiminin Uyum Sürecine Etkisi: Olgu Sunumu

AKBABA S., ÇATAL E.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.1368-1378

2019

2019

Robotik Cerrahi ile Birlikte Gelen Ameliyathane Hemşirelerinin Rollerindeki Değişim

Silveira Thomas PORTO C., ÇATAL E.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.830

2019

2019

Bariatrik Cerrahide ERAS Protokolü Uygulamalarının Ameliyat Sonrası Ağrıya Etkisi: Bir Sistematik Derleme

İLYA Ö. Ş. , ÇATAL E. , DİZLEK D.

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.1034

2019

2019

İki Kardeşin Bariatrik Cerrahi Deneyimi

DİZLEK D. , ÇATAL E.

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.675

2019

2019

Ben Kimim? Cerrah mı? Hasta mı? : Bir Olgu Sunumu

DOLU G., DİZLEK D. , ÇATAL E.

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.946

2019

2019

Cerrahi İntern Hemşirelerin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Hemşirelik İmaj Algılarının Karşılaştırılması

KOÇAK F., DEMİRSOY B. Y. , ÇATAL E.

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.970

2019

2019

Total Tiroidektomi Vakasında Solunumla İlgili Hemşirelik Tanılarının Kavram Haritası Örneği

YALÇIN G., ÇATAL E.

1. Uluslararası Cerrahi, Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 February 2019, pp.1

2018

2018

Yükseklisans ve Doktora Eğitiminde Hemşirelikte Erkek Öğrencilerin Tez Çalışmaları: Ülke Profili

ÇATAL E. , İLYA Ö. Ş.

3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi (Sağlığa İnterdisipliner Yaklaşım), Manisa, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.1

2018

2018

10 Yıllık Çile: Gluteal Yerleşimli Yaygın Hidradenitis Suppurativa’lı Olgunun Hemşirelik Bakımı

KARAZEYBEK E., ÇATAL E. , KURTOĞLU E.

Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.364

2018

2018

Ameliyathanede Temizleme, Paketleme ve Depolama Yöntemlerinde Kanıtlar

ÇETİN Ç. , ÇATAL E.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.741

2018

2018

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Alanında Lisansüstü Eğitim Alan Erkek Öğrencilerin Araştırma Tercihleri

İLYA Ö. Ş. , ÇATAL E.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.777

2018

2018

Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Eğitim Faaliyetlerinin İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

BİŞKİN S. , Uysal S., Ülker F., ÇATAL E.

21. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, vol.3, pp.120 Creative Commons License

2018

2018

Senaryo Temelli Simüle Hasta Eğitim Stratejisinin Öğrencilerin Öğrenme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisinin Belirlenmesi

CEBECİ F. , AKSOY N., ÇATAL E. , KARAZEYBEK E. , ATEŞ D. , ÇETİN Ç.

21. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, vol.3, pp.106

2017

2017

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Farklı Müfredatlara göre Klinik Öğrenme Ortamını Değerlendirme Durumlarının İncelenmesi

ÇATAL E. , AKSOY N., KARAZEYBEK E. , CEBECİ F. , ÇETİN Ç. , ATEŞ D. , et al.

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 05 November 2017, pp.579-580

2017

2017

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Farklı Müfredatlara göre Klinik Öğrenme Ortamını Değerlendirme Durumlarının İncelenmesi

ÇATAL E. , AKSOY N. , KARAZEYBEK E., CEBECİ F. , ÇETİN Ç. , ATEŞ D. , et al.

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 05 November 2017, pp.579-580

2016

2016

Öğrencilerin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Klinik Öğrenme Ortamlarını Değerlendirmesi

CEBECİ F. , ÇATAL E. , ATEŞ D. , KARAZEYBEK E., AKSOY N. , ÇETİN Ç. , et al.

20. Ulusal Cerrahi Kongresi 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016, pp.1

2012

2012

A validity and reliability study of the coping and adaptation processing scale in Turkey.

ÇATAL E.

Acute Cardiac Care, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2012, vol.1, no.7, pp.44

2011

2011

Antalya İli Hemşire ve Ebelerinin Hemşirelik ve Ebelik Haftalarına İlişkin Görüş, Öneri ve Değerlendirmeleri

ÇATAL E. , CEBECİ F. , TERKEŞ N.

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.258-259

2011

2011

A critical view of the doctoral program of surgical diseases nursing from the aspect of students

Savcı A., Durmaz A., Baksi A., Sarıgöl Ordin Y., Sucu Dağ G., ÇATAL E.

6th ORPHEUS (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System_PhD Quality Indicators for Biomedicine and Health Science) Conference, İzmir, Turkey, 27 - 30 April 2011, pp.82

2011

2011

Doctorate projects and acquisitions in the field of surgical nursing

Durmaz A., Baksi A., Savcı A., Sarıgöl Ordin Y., ÇATAL E. , Sucu Dağ G.

ORPHEUS (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System_PhD Quality Indicators for Biomedicine and Health Science), İzmir, Turkey, 27 - 30 April 2011, pp.83

Books & Book Chapters

2018

2018

Appendicitis

ÇATAL E.

in: Clinical Handbook For Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical Surgical Nursing, Mert H, Bilik Ö., Editor, Palme, İzmir, pp.71-74, 2018

2017

2017

Göz Sorunları

ÇATAL E.

in: Bir Bakışta Acil Hemşireliği, Tokem Y., Sucu Dağ G., Dölek M., Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Adana, pp.126-127, 2017

2017

2017

Yaralar

ÇATAL E.

in: Bir Bakışta Acil Hemşireliği, Tokem Y., Sucu Dağ G., Dölek M., Editor, Çukurova Nobel Kitabevi, Adana, pp.124-125, 2017

2017

2017

Kulak, Burun ve Boğaz Sorunları

ÇATAL E.

in: Bir Bakışta Acil Hemşireliği, Tokem Y, Sucu Dağ G, Dölek M., Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Adana, pp.128-131, 2017

2015

2015

İLKYARDIM

ÇATAL E.

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2015

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2015 - Continues

2015 - Continues

Türk Hemşireler Derneği Antalya Şubesi

Chairman

2013 - Continues

2013 - Continues

Acil Hemşireleri Derneği

Member

2011 - Continues

2011 - Continues

Hemşirelik Eğitimi Derneği

Member

2004 - Continues

2004 - Continues

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği

Member

Awards

December 2015

December 2015

Örnek Olanlar Belgesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

April 2011

April 2011

Poster İkincilik Ödülü

ORPHEUS(Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences) Conforence

September 2007

September 2007

Yükseklisans Üçüncülüğü

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

June 2004

June 2004

Lisans Okul İkinciliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik YüksekokuluEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi (Sağlığa İnterdisipliner Yaklaşım)

Attendee

Manisa-Turkey

2018

2018

Afyon Kocatepe Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri: Herkes İçin Güvenlik

Invited Speaker

Afyonkarahisar-Turkey

2017

2017

2. Uluslararası & 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2017

2017

IV International Multidisciplinary Congress of Eurasia

Attendee

Rome-Italy

2017

2017

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2016

2016

14. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2016

2016

20. Ulusal Cerrahi Kongresi/15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2016

2016

20. Ulusal Cerrahi Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

2016

2016

15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

2014

2014

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi

Attendee

-Turkey

2013

2013

29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2013

2013

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2013

2013

2. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

Attendee

-Turkey

2013

2013

2. Acil Hemşireliği Kongresi

Panelists

Aydın-Turkey

2013

2013

2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi

Attendee

-Turkey

2012

2012

Acute Cardiac Care

Attendee

İstanbul-Turkey

2012

2012

Uluslararası Katılımlı I.Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı

Attendee

İzmir-Turkey

2011

2011

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Attendee

Ş.Urfa-Turkey

2011

2011

1. Acil Hemşireliği Kongresi

Panelists

Aydın-Turkey

2011

2011

1. Acil Hemşireliği Kongresi

Attendee

Aydın-Turkey

2011

2011

Antalya İli Hemşirelik Haftası Etkinlikleri

Invited Speaker

Antalya-Turkey

2011

2011

6th ORPHEUS Conference

Attendee

İzmir-Turkey

2010

2010

17. Ulusal Cerrahi Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

2007

2007

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Attendee

Gaziantep-Turkey

2007

2007

2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

2006

2006

Ulusal Cerrahi Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2005

2005

3. Uluslararası, 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Panelists

İzmir-Turkey

2005

2005

3. Uluslararası, 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

2004

2004

3. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Attendee

Edirne-Turkey

2003

2003

2. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

Jury Memberships

December-2017

December 2017

Appointment Academic Staff

Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu - Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

June-2017

June 2017

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

June-2017

June 2017

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

December-2016

December 2016

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

December-2016

December 2016

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü