Assoc. Prof. ENGİN DERMAN


Manavgat Faculty of Tourism, Department of Tour Guide Training

Department of Tour Guide Training


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

85

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

7

Thesis Advisory

2

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2012 - 2015

2012 - 2015

Doctorate

Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Gıda Ekonomisi Ve İşletmeciliği/İktisat Ana Bilim Dalı, Turkey

1988 - 1994

1988 - 1994

Undergraduate

Akdeniz University, Turizm İşletmeciliği Ve Otelciilik Y.O, Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Manavgat Destinasyon Yönetimi ve Markalaştırmasında Doğa Sporları ve Su Sporlarının Rolü: Kano Sporu Örneği

Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Turizm Ve Otel İşletmeciliği

2002

2002

Postgraduate

Türk Gıda Endüstrisi ve Teşvikler

Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Gıda Ekonomisi Ve İşletmeciliği

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

German

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Manavgat Faculty of Tourism, Department of Tour Guide Training

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Manavgat Faculty of Tourism, Department of Tour Guide Training

2004 - 2017

2004 - 2017

Lecturer

Akdeniz University, Manavgat Myo, Turizm Ve Seyahat Hizmetleri

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Rekreasyonel Fiziksel Uygunluk

Undergraduate

Undergraduate

Turizm Pazarlama

Undergraduate

Undergraduate

Animasyon Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Rehberliğe Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Sustainable Tourism Management

Undergraduate

Undergraduate

Dünya Coğrafyası ve Turizm Destinasyonları

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim ve Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

Spor Turizmi

Postgraduate

Postgraduate

Spor Turizmi

Undergraduate

Undergraduate

Terapötik Rekreasyon Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Rehberlikte Uzmanlaşma

Undergraduate

Undergraduate

Açık Alan Rekreasyon Kaynakları

Undergraduate

Undergraduate

Genel Turizm

Undergraduate

Undergraduate

Animasyona Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Özel İlgi Turizmi

Undergraduate

Undergraduate

Rekreasyon ve Spor Turizmi

Undergraduate

Undergraduate

Anadolu El Sanatları

Undergraduate

Undergraduate

Seyahat İşletmeciliği Paket Programları

Postgraduate

Postgraduate

Spor Turizmi

Undergraduate

Undergraduate

Tur Planlaması ve Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Rekreasyon Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Turizmde Sosyal ve Kültürel Çevre

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Park ve Açık Alan Rekreasyon Kaynakları

Undergraduate

Undergraduate

Terapötik Rekreasyona Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Turizmde Halkla İlişkiler

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Kaynakları Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Turizmde Sosyal ve Kültürel Çevre

Postgraduate

Postgraduate

Rekreasyon Yönetimi

Associate Degree

Associate Degree

TURİZMDE ÜRÜN GELİŞTİRME

Associate Degree

Associate Degree

MESLEK ETİĞİ

Associate Degree

Associate Degree

Turizm Ekonomisi

Associate Degree

Associate Degree

Özel ilgi Turizmi

Associate Degree

Associate Degree

Rekreasyon ve Animasyon

Associate Degree

Associate Degree

Kat Hizmetleri İşlemleri

Associate Degree

Associate Degree

ANADOLU UYGARLIKLARI

Associate Degree

Associate Degree

TURİZM COĞRAFYASI

Associate Degree

Associate Degree

Turizm Coğrafyası

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Manavgat Spor Turizmi Konseyi Projesi

DERMAN E.

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi , vol.29, no.2, pp.286-287, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Manavgat Mountain Bike Marathon in Terms of Sports Tourism

DERMAN E.

Social Sciences Studies Journal , vol.4, no.16, pp.1144-1149, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Terapötik Rekreasyon Kapsamında Speleoterapi

DERMAN E., YILDIZ S.

1. INTERNATIONAL BLACKSEA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Trabzon, Turkey, 23 - 24 December 2023, pp.1175-1180

2023

2023

Sağlık Turizmi Kapsamında Talasoterapi

DERMAN E., YILDIZ S.

1. INTERNATIONAL BLACKSEA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Trabzon, Turkey, 23 - 24 December 2023, pp.1168-1174

2023

2023

Türkiye'de Türk Dünyası Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

DERMAN E.

INTERNATIONAL ASIAN ECONOMY AND SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 10 December 2023, pp.54-60

2023

2023

Azerbaycan Turizmi Üzerine Sistematik Bir Derleme

DERMAN E.

INTERNATIONAL ASIAN ECONOMY AND SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 10 December 2023, pp.50-54

2022

2022

Kültürel Miras Kapsamında Türk Destanları

DERMAN E.

ASEAD 10. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Turkey, 19 November 2022, pp.841-846

2022

2022

Özel İlgi Turizmi Kapsamında Uzay Turizmi

DERMAN E.

ASEAD 10. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Turkey, 19 November 2022, pp.847-851

2022

2022

Türk Dünyası Açısından İpek Yolunun Önemi

DERMAN E.

SILK ROAD INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 08 December 2022, pp.401-405

2022

2022

Bisiklet Turizmi Kapsamında Dünyada ve Türkiye'de Bisiklet Rotaları

DERMAN E.

SILK ROAD INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 08 December 2022, pp.197-201

2022

2022

Bisiklet Turizmi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

DERMAN E.

15th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Antalya, Turkey, 01 November 2022, pp.183-189

2022

2022

Spor Turizminin Sosyal Boyutları

DERMAN E.

3. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ, Turkey, 10 November 2022, pp.278-285

2022

2022

Bisiklet Turizmi Kapsamında Türkiye'deki Bisiklet Festivalleri

DERMAN E.

3. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ, Turkey, 10 November 2022, pp.271-277

2019

2019

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Permakültür Uygulamalarının Değerlendirilmesi

BALCI M., DERMAN E.

SADAB 4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.908-917 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Çiftlik Turizmi Üzerine Bir Çalışma: Belentepe Permakültür Çiftliği Örneği

BALCI M., DERMAN E.

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.106-107 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Alternatif Turizm Çeşitlerinden Tarım Turizmi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

DERMAN E., BALCI M.

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.104-105

2019

2019

Manavgat’taki Muz Üretiminin Tarım Turizmi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

DERMAN E., Kaya D. O., Durak A.

ASEAD 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 04 November 2019, pp.322-326 Sustainable Development

2019

2019

Manavgat Destinasyonunda Ahmetler Köyü’nün Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi

Derman E., Yıldırım Ş., Gökçe K.

ASEAD 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 04 November 2019, pp.313-321 Sustainable Development

2019

2019

Sürdürülebilir Turizm Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

DERMAN E., BALCI M.

ASEAD 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 04 November 2019, vol.1, pp.336-347 Sustainable Development

2019

2019

Dünya’da ve Türkiye’de Permakültür Uygulamaları Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

BALCI M., DERMAN E.

EJSER 6th International Symposium on Social Sciences, Antalya, Turkey, 2 - 04 November 2019, pp.327-336 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Manavgat Irmağı’nda Olta Balıkçılığının Av Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi

DERMAN E., Ünsal Y. U.

ASEAD 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 04 November 2019, pp.348-351

2019

2019

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yeşil Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Permakültür Uygulamalarının Değerlendirilmesi

DERMAN E., BALCI M.

SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.917-927 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Spor Turizmi Kapsamında Manavgat’ta Spor Faaliyetlerinin Betimsel Olarak İncelenmesi

DERMAN E., AKDUMAN DERMAN E.

V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2019, pp.1838-1844

2019

2019

Alternatif Turizm Çeşitlerinden Kırsal Turizm Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

DERMAN E., AKDUMAN DERMAN E.

ASEAD V. Uluslararası SosyalBilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2019, vol.1, pp.1845-1849

2019

2019

Gündoğmuş İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi

DERMAN E., KÜÇÜK Y.

2nd International Conference on Managementand Social Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.255-260

2018

2018

Diyaspora Turizmi Kapsamında Mardin’xxde Süryanilik

YILDIZ S., DERMAN E., ÖZERDEN S.

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 19 October 2018, pp.280-287

2018

2018

Bir Turizm Destinasyonunun Markalaşmasında Spor Turizminin Önemi

DERMAN E.

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi (TARRC), Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.181-187

2018

2018

Manavgat Bisiklet Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi

DERMAN E.

Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2018

2018

2018

Diyaspora Turizmi Kapsamında Anadolu’xxda Süryanilik

YILDIZ S., DERMAN E.

III. Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.1

2018

2018

Bizans İmparatorluğunda Sportif ve Rekreatif Oyunlar

DERMAN E., YILDIZ S.

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.38-39

2018

2018

Manas Destanı, Oğuz Kağan Destanı ve Dede Korkut Hikayelerinde Yer Alan Benzerlikler

YILDIZ S., DERMAN E.

1. Uluslararası Miftahetdin Akmulla Başkurt Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 March 2018, pp.222-229

2018

2018

The Evaluation of Dragon Canoe Fest as an Opportinity For Local Development in Manavgat Destination

DERMAN E., Keleş A., KELEŞ H.

Sport Tourism and Local Sustainable Development IRNİST STC 18, Lille, France, 17 - 20 April 2018

2017

2017

Kültürel Miras: UNESCO Dünya Miras Listesi Türkiye Örneği

YILDIZ S., DERMAN E.

INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.981-988

2017

2017

Manavgat Titreyengöl Dragon Kano Festivalinin Sportif Rekreasyonel Aktivite Olarak Üniversite Öğrencileri Perspektifinden Değerlendirilmesi

DERMAN E., GÖZEN E.

II.Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017, pp.10-11

2017

2017

Evaluation of Manavgat Mountain Bike Fest In Terms of Sports Tourism

DERMAN E., Keleş A.

Multidisciplinary Academic Conferences, Prag, Czech Republic, 8 - 10 December 2017, pp.351-358 Sustainable Development

2017

2017

12 Ay Açık Olan Bir Otel İşletmesinin Yönetim Stratejisinin İncelenmesi

Derman E., Keleş A.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2017, pp.64

2017

2017

The Place of Byzantine Artifacts in İzmir in Turkish Tourism: The Example of Ephesus

YILDIZ S., DERMAN E.

Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.258-260

2017

2017

Theoretical Study on Sports Tourism which is one of Alternative Tourism Activities

DERMAN E., GÖZEN E., KEBAPÇIOĞLU T.

II. International Conference on Tourism Dynamics and Trends, 26 - 29 June 2017

2017

2017

A Theoretical Study on Sports Tourism which is One of Alternative Tourism Activities

DERMAN E., GÖZEN E., KEBAPÇIOĞLU T.

II. International Conference on TourismDynamics and Trends, Barselona, Spain, 26 - 29 June 2017, pp.527-529

2017

2017

Kapadokya’daki Bizans Eserlerinin Turizm İçindeki Yeri: Ihlara Vadisi Örneği

YILDIZ S., DERMAN E.

Al Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.234

2017

2017

İzmir’deki Bizans Eserlerinin Türk Turizmi İçindeki Yeri: Efes Örneği

YILDIZ S., DERMAN E.

Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.3, no.111333, pp.11-12

2016

2016

YAŞAM BOYU SPOR İLE ÖĞRENMEDE CİNSİYET FARKLILIĞININ ETKİSİ

DERMAN E., EFİLTİ S.

World Congress on Lifelong Education, Antalya, Turkey, 16 - 17 December 2016, pp.164-171

2016

2016

Akdeniz Bölgesindeki Bizans Eserleri

YILDIZ S., DERMAN E.

3rd International Congress on Soscial Sciences, Chine to Adriatic, Antalya, Turkey, 27 - 30 September 2016, pp.100-104

2016

2016

Kültürel Miras Kapsamında Diyarbakır Kent Surlarının Tarihsel Süreçleri

YILDIZ S., DERMAN E.

3rd International Congress on Soscial Sciences, Chine to Adriatic, Antalya, Turkey, 27 - 30 September 2016, pp.64-68

2016

2016

Canoe Sports Tourism in Manavgat

DERMAN E., YILDIZ PESEN S.

İnternational Journal of Arts and Science, Freiburg, Germany, 29 November - 02 December 2016, vol.2, pp.1-5

2016

2016

Byzantine Monuments in Mediterranean Region

YILDIZ PESEN S., DERMAN E.

3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.100-104

2016

2016

Historical Processes of Diyarbakir City Fortresses within the Scope of Cultural Heritage

YILDIZ PESEN S., DERMAN E.

3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.64-68

2016

2016

Evaluation of Manavgat Nashira Ultra Marathon in Terms of Sports Tourism

DERMAN E.

İHLST İnternational Hospitality Leisure Sports and Tourism, Kyoto, Japan, 12 - 14 July 2016, vol.1212, no.333, pp.12-13

2016

2016

A Comparison of Leisure Satisfaction Levels of University Students According to Gender and Different Activities

DERMAN E., YERLİSU LAPA T., CERTEL Z.

3rd International Sports Science, Tourism and Recreation Student Congress, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 May 2016, pp.108

2016

2016

Manavgat Destinasyon Yönetimi ve Markalaştırmasında Doğa Sporları ve Su Sporlarının Rolü: Kano Sporu Örneği

DERMAN E.

8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, Turkey, 29 - 30 April 2016, pp.335-336

2016

2016

Kano Sporuna Katılım Motivasyonu: Manavgat Destinasyonunda Bir Uygulama

ÜLKER M., KILIÇARSLAN D., DERMAN E.

Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, Turkey, 29 - 30 April 2016, pp.161-171

2016

2016

Manavgat Destinasyonunda Alternatif Turizm Olarak Kano Sporuna Yönelik Kısıtların Ölçülmesi

DERMAN E., YAZAR A., YILDIZ PESEN S.

Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Milano, Italy, 27 April - 01 May 2016, vol.2, pp.747-760

2016

2016

Determination Of Satisfaction Factors For Local Community İN Sports Tourism

DERMAN E., YAZAR A.

İinternational Balkan and Near Eastern Social Conference Series, Plovdiv, Bulgaria, 12 - 13 March 2016, vol.2, pp.111-112 Sustainable Development

2015

2015

Kano Sporunun Manavgat Destinasyonu İçin Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Değerlendirilmesi

DERMAN E.

1. Ulusal Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 19 April 2015, vol.122, no.233, pp.114

2014

2014

Kano Sporunun Manavgat Destinasyonu İçin Değerlendirilmesi

DERMAN E.

Herkes İçin Kano Paneli, Antalya, Turkey, 27 June 2014, pp.1-5

2014

2014

Doğa Spor Turizmi Kapsamında Adventıre Park Manavgat

DERMAN E.

1.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.113

2014

2014

Gençlerin Serbest Zaman Aktivitesi Olarak Doğa Yürüyüşüne Katılım Kısıtlarının Belirlenmesi

DERMAN E.

VII: Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, Turkey, 3 - 06 April 2014, vol.13188, no.26649, pp.130-139

Books & Book Chapters

2023

2023

Scopus Veri Tabanında Spor Turizmi: Bibliyometrik Bir Araştırma

Yiğitoğlu V., Derman E.

in: Turizmde Araştırma Gündemi Kavramlar ve Uygulamalar, Gözde Seval Ergün,İlker Çinbilgel, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.61-81, 2023

2023

2023

Scopus Veri Tabanında Spor Turizmi: Bibliyometrik Bir Araştırma

YİĞİTOĞLU V., DERMAN E.

in: Turizmde Araştırma Gündemi Kavramlar ve Uygulamalar, Ergün, Gözde Seval; Çinbilgel, İlker, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.61-81, 2023

2023

2023

Türk Dünyası’ndaki İpek Yolu’nun Bisiklet Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

DERMAN E., KÖKTÜRK N.

in: Turizm Araştırmaları, Ali Turan Bayram, Editor, Özgür Yayınları, pp.123-136, 2023

2023

2023

Uzay Turiizmi Alanında Yapılmış Tezlerin Sistematik Derlemesi: 2014-2022

DERMAN E.

in: Sosyal Bilimlerde Sistematik Derleme 7, Sevcan Yıldız, Özlem Topcan, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.33-47, 2023

2022

2022

The Role of Dragon Festival in Terms of Sport Tourism in Manavgat

Derman E.

in: Sport Tourism and Local Sustainable Development, Claude Sobry,Sorina Cernaianu, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.93-102, 2022 Sustainable Development

2022

2022

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN ÇEVRESEL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL BOYUTLARI

DERMAN E.

in: Turizm Sektöründe Güncel Konu ve Yaklaşımlar, Hüseyin Keleş, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.147-156, 2022

2019

2019

Çiftlik Turizmi Üzerine Bir Çalışma: Belentepe Permakültür Çiftliği Örneği

DERMAN E.

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Nezihe TÜFEKÇİ, Editor, Sra Academic Publishing, Klaipeda, pp.49-62, 2019

2019

2019

Spor Turizmi

DERMAN E.

in: 4 Mevsim Turizm 4 Mevsim Manavgat, Hacer Bakır Sert, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.158-166, 2019

2019

2019

The Role of Sport Tourism in Destination Management

DERMAN E.

in: Current Issues in Tourism and Hospitality Management, İrfan YAZICIOĞLU, Özgür YAYLA , Ali SOLUNOĞLU, Editor, Sra Academic Publishing, Klaipeda, pp.259-270, 2019

2019

2019

Kırsal Turizm

ERGÜN G. S., BALCI M., GÖZEN E., DERMAN E.

in: 4 Mevsim Turizm, 4 Mevsim Manavgat, BAKIR SERT HACER, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.32-74, 2019

2019

2019

Çiftlik Turizmi Üzerine Bir Çalışma: Belentepe Permakültür Çiftliği Örneği

BALCI M., DERMAN E.

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Nezihe TÜFEKÇİ, Editor, SRA Academic Publishing, Klaipeda, pp.49-62, 2019

2019

2019

KIRSAL TURİZM KAVRAMI VE MANAVGAT KÖYLERİNİN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ

DERMAN E., BALCI M., ERGÜN G. S., GÖZEN E.

in: 4 MEVSİM TURİZM 4 MEVSİM MANAVGAT, SERT, Hacer, Editor, DETAY YAYINCILIK, Antalya, pp.200-225, 2019

2018

2018

Manavgat Destinasyonunda Doğa Sporları ve Su Sporlarının Rolü

DERMAN E.

LAP Lambert Academy Publishing, Beau Bassin, 2018

2018

2018

B!cycle Tour!sm !n Manavgat

DERMAN E.

in: A Cr!t!cal Rev!ew of Soc!al Sc!encesTheory and Pract!ce, Bora Yenihan, Doğa Başar Sarıipek, Gökçe Cerev, Editor, Frontpage Publ cat ons L m ted, Londrina, pp.642-649, 2018

2016

2016

Spor Kültürü

DERMAN E.

Detay Yayıncılık, Ankara, 2016

Supported Projects

2015 - 2016

2015 - 2016

Manavgat Nashira Ultra Maratonu

Other International Funding Programs

DERMAN E.

2015 - 2016

2015 - 2016

Uluslararası Titreyengöl Dragon Kano Festivali

Other International Funding Programs

DERMAN E.

2015 - 2015

2015 - 2015

1. Uluslararası Manavgat Oryantiring Festivali

Project Supported by Other Official Institutions

DERMAN E.

2015 - 2015

2015 - 2015

Titreyengöl Dragon Kano Festivali

Project Supported by Other Official Institutions

DERMAN E. (Executive)

2010 - 2010

2010 - 2010

Otel Personeli Sertifikasyon Programı

Project Supported by Other Official Institutions

DERMAN E.

Awards

April 2016

April 2016

Bilim Teşvik Ödülü

İKSAD

Artistic Activity

December 2017

December 2017

Atatürk Kır Koşusu

DERMAN E.

December 2017

December 2017

Yaşam Kalitesini Artırmada Spor Kültürü

DERMAN E.

October 2017

October 2017

Manavgat Belediyesi 4.Dragon Şenlikleri

DERMAN E.

March 2017

March 2017

5.Uluslararası Manavgat Dağ Bisikleti Maratonu

DERMAN E.

November 2015

November 2015

Anadoluda Bir Gün VTV Televizyonu Manavgat Belgeseli

DERMAN E.Congress and Symposium Activities

01 February 2020 - 01 February 2020

01 February 2020 - 01 February 2020

Academic Writing (İngilizce Akademik Yazım)

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2019 - 01 November 2019

01 November 2019 - 01 November 2019

ASEAD 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2019 - 01 November 2019

01 November 2019 - 01 November 2019

Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium

Attendee

-Turkey

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

1th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE)

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

2nd International Conference on Managementand Social Sciences

Attendee

-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

ASEAD V. Uluslararası SosyalBilimler Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 February 2019 - 01 February 2019

01 February 2019 - 01 February 2019

15. Araştırma Yöntemleri Semineri

Attendee

Antalya-Turkey

01 February 2019 - 01 February 2019

01 February 2019 - 01 February 2019

4. Araştırma Yöntemleri Semineri Nitel Veri Toplama Süreci ve NVİVO

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi (TARRC)

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

Springer Nature

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

III. Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi

Attendee

-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

Sport Tourism and Local Sustainable Development IRNİST STC 18Sustainable Development

Attendee

Lille-France

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

I. ULUSLARARASI DEDE KORKUT TÜRK TARİHİ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU

Attendee

Antalya-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

Multidisciplinary Academic Conference

Attendee

Praha-Czech Republic

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

II.Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği KongresiSustainable Development

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

Al Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Attendee

Gaziantep-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi

Attendee

Konya-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

Spor Turizmi Çalıştayı

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017

Attendee

Antalya-Turkey

01 January 2017 - 01 January 2017

01 January 2017 - 01 January 2017

Sosyal Bilimlerde Bilimsel Makale Yazma Eğitimi

Attendee

Antalya-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

Dünya Turizm Forumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

World Congress on Lifelong Education

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

International Journal of Arts and Science

Attendee

Freiburg-Germany

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic

Attendee

Antalya-Turkey

01 July 2016 - 01 July 2016

01 July 2016 - 01 July 2016

IHLST

Attendee

Kyôto-Japan

01 June 2016 - 01 June 2016

01 June 2016 - 01 June 2016

Nitel Veri Analizi Programı Atölyesi

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

3. International Sports Science Tourism and Recreation Student Congress

Attendee

Gaziantep-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Attendee

Nevşehir-Turkey

01 March 2016 - 01 March 2016

01 March 2016 - 01 March 2016

Rekreasyon Araştırmaları Çalıştayı

Attendee

Antalya-Turkey

01 March 2016 - 01 March 2016

01 March 2016 - 01 March 2016

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series

Attendee

Plovdiv-Bulgaria

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Meslek Yüksekokulları E-Öğrenme Materyallerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi Çalıştayı

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

I. Turizm ve Mikrobiyal Gıda Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 June 2014 - 01 June 2014

01 June 2014 - 01 June 2014

Spor Kültürünü Yaygınlaştırmada Herkes İçin Kano

Attendee

Manavgat, ANTALYA-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Horizon 2020 Programı Proje Hazırlama Eğitimi

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

1.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi

Attendee

KUŞADASI / AYDIN-Turkey

01 February 2012 - 01 February 2012

01 February 2012 - 01 February 2012

AB Hibe Pogramları Tanıtımı ve Proje Yazma Eğitimi

Attendee

-Turkey

01 February 2012 - 01 February 2012

01 February 2012 - 01 February 2012

Gençlik Şurası Bölgesel Çalıştayı

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2009 - 01 May 2009

01 May 2009 - 01 May 2009

Research Methods and Analysis Techniques Seminar

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2008 - 01 November 2008

01 November 2008 - 01 November 2008

Araştırma Metodolojisi

Attendee

-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1

Visual Activities

2015 - 2015

2015 - 2015

Documentary

DERMAN E.