Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Happiness in Tourism Students: A Study on The Effect of Demographic Variables On Happiness

4th International Tourism Congress, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.172-179

Happiness İn Tourism Students: A Study On The Effect Of Demographic Variables On Happiness

4th International Tourism Congress, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.172-179

Turizmde Teknoloji Kabulü: Uluslararası Yayınların Bibliyometrik Analizi

3. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.310-317

Geleceğe yönelik Tutum ile Mutluluk Arasındaki İlişkiler: Turizm Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

3. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.318-322

Turizmde Teknoloji Kabulü: Uluslararası Yayınların Bibliyometrik Analizi

3. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.310-317

Geleceğe yönelik Tutum ile Mutluluk Arasındaki İlişkiler: Turizm Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

3. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.318-322

Üniversite Öğrencilerinde Empati: Demografik Değişkenlerin Empati Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Çalışma

Business and Organization Research Izmir (International Conference), İzmir, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.47-62

Üniversite Öğrencilerinde Empati: Demografik Değişkenlerin Empati Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Çalışma

Business and Organization Research Izmir (International Conference), İzmir, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.47-62

Planlı Davranış Teorisi ve Turizm Üzerine Yapılan Uluslararası Yayınların Bibliyometrik Analizi

6. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.165-166

Planlı Davranış Teorı·sı· ve Turı·zm Üzerı·ne Yapılan Uluslararası Yayınların Bı·blı·yometrı·k Analı·zi

Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.165-166

Turizm Öğrencilerinde Sosyal Destek ve Psikolojik İyi-Oluş Arasındaki İlişkiler: Akdeniz Üniversitesi Örneği

The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.649-655

Turizm Öğrencilerinde Sosyal Destek ve Psikolojik İyi-Oluş Arasındaki İlişkiler: Akdeniz Üniversitesi Örneği

The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.649-655

Wıthın The Concept Of Sustaınable Tourısm, Certıfıcatıon And Eco-Labelıng Systems In Accommodatıon Management: The Case Of Alanya/Manavgat

3 rd International Symposium on Sustainable Development (ISSD2012), Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, pp.84-93 Sustainable Development

Within the Concept of Sustainable Tourism, Certification and Eco-Labeling Systems in Accommodation/ The case of Alanya-Manavgat

3rd International Symposium on Sustainable Development, 31 May 1 June 2012, Sarajevo, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, pp.84-93 Sustainable Development

Books & Book Chapters

The Effect of Organizational Communication on Happiness: An Application on Hotel Employees

in: Current Trends and Practices in Tourism, Yayla,Özgür / Işın,Alper / Yazicioğlu,İrfan / Bayram,Fuat / Bölükbaş,Rabia, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.109-122, 2023

Metrics

Publication

52

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals