Assoc. Prof.

AYDIN ÇİVİLİDAĞ


Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Belge ve Bilgi Yönetimi

Education Information

2006 - 2011

2006 - 2011

Doctorate

Selcuk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışmanlık Ve Reh., Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Postgraduate

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi, Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Istanbul University, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Üniversitelerdeki Öğretim Elemanlarının Psikolojik Taciz (mobbing), İş Doyumu ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri

Selcuk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik/ Eğitim Bilimleri

2003

2003

Postgraduate

Anadolu lisesi ve Özel Lise Öğretmenlerinin İş Tatmini, İş Stresi ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Analiz

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji/ Endüstri Örgüt Psikolojsi

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Psychology, Industry and Organizational Psychology

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Edebiyat Fakültesi , Psikoloji

2018 - 2019

2018 - 2019

Assistant Professor

Akdeniz University, Edebiyat Fak., Psikoloji

2014 - 2018

2014 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Edebiyat Fak., Psikoloji

2011 - 2013

2011 - 2013

Assistant Professor

Nigde Omer Halisdemir University, Eğitim Fak., Psikolojik Danışmanlık Ve Reh.

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Kişiler arası İletişim

Doctorate

Doctorate

Kişiler arası İlişkiler ve Çalışma Hayatı

Undergraduate

Undergraduate

Kariyer Danışmanlığı

Undergraduate

Undergraduate

Endüstri Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Psikoloji

Postgraduate

Postgraduate

Kültürlerarası Psikoloji

Undergraduate

Undergraduate

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Psikoloji

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Undergraduate

Undergraduate

Alan Çalışması II

Undergraduate

Undergraduate

Kişiler arası iletişim

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Tez Danışmanlık

Undergraduate

Undergraduate

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Undergraduate

Undergraduate

Kariyer Danışmanlığı

Undergraduate

Undergraduate

Endüstri Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Psikolojiye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Psikoloji

Undergraduate

Undergraduate

Gelişim Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Rehberllik ve Psikolojik Danışma

Undergraduate

Undergraduate

Rehberllik ve Psikolojik Danışma

Undergraduate

Undergraduate

Rehberlik

Undergraduate

Undergraduate

Gelişim Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Kişilik

Articles Published in Other Journals

2019

2019

İşsizlik Sorununa Fenomenolojik Bir Yaklaşım: Üniversite Mezunu Genç İşsizlerin Görüşlerine Göre İşsizlik Sorunu

ÇİVİLİDAĞ A.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.197-218, 2019 (National Refreed University Journal)

2018

2018

Mesleki Benlik Saygısı, Sürekli Kaygı ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi

ÇİVİLİDAĞ A. , Yanar A., Kızılırmak B., Denizli T.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, vol.3, no.2, pp.45-60, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Psikolojinin Alt Bilim Alanı Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi Kapsamındaki Bazı Araştırmalarda Etik Sorunu

ÇİVİLİDAĞ A.

The Journal Of Academic Social Science Studies, no.66, pp.387-400, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Üniversitede rektör adaylarının liderlik davranışlarının ve liderlik stillerinin rektörlük seçimleri bağlamında incelenmesi

ÇİVİLİDAĞ A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN SCIENCES, vol.15, no.1, pp.77-97, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

İş Yaşamında Sanal Kaytarmanın Kişilik ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi

ÇİVİLİDAĞ A.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.17, no.2, pp.249-270, 2017 (International Refereed University Journal)

2017

2017

Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması

ÇİVİLİDAĞ A. , ŞEKERCİOĞLU G.

Mediterranean Journal of Humanities, vol.7, no.1, pp.143-156, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması

ÇİVİLİDAĞ A. , ŞEKERCİOĞLU G.

AKDENİZ İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.143-146, 2017 (International Refereed University Journal)

2017

2017

İş Yaşamında Sanal Kaytarmanın İş Stresi ve İş Doyumu İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

ÇİVİLİDAĞ A.

Akademik Bakış Dergisi, no.59, pp.355-373, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Öğretim Elemanlarinda Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolü

ÇİVİLİDAĞ A.

E-İŞ GÜÇ, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, vol.17, no.4, pp.259-286, 2015 (International Refereed University Journal)

2015

2015

Farklı Örgütsel Yapılarda İşyerinde Psikolojik Tacizin(Mobbing)Yaygınlığı, Önlenmesi ve Cinsiyet Değişkeni Üzerine Nitel Bir Analiz

ÇİVİLİDAĞ A.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.46, pp.118-146, 2015 (International Refereed University Journal)

2015

2015

Mesleki Rehberlik Çalışmalarına İlişkin Nitel Bir Analiz: Antalya Örneği

ÇİVİLİDAĞ A. , GÜNBAYI İ. , Yörük T.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.8, pp.573-594, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

HOTEL EMPLOYEES’ MOBBING,BURNOUT,JOB SATISFACTION AND PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT: A RESEARCH ON HOSPITALITY IN TURKEY

ÇİVİLİDAĞ A.

European Scientific Journal, vol.10, pp.1-22, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Sağlık Çalışanlarında İş Yerinde Mobbing ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Depresyonun Aracı Rolü

YAVUZER Y., ÇİVİLİDAĞ A.

Düşünen Adam, vol.27, no.2, pp.115-125, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

The Role of Peer Pressure, Automatic Thoughts and Self Esteem on Adolescents'Agression.

YAVUZER Y. , KARATAŞ Z., ÇİVİLİDAĞ A. , GÜNDOĞDU R.

eurasian journal of educational research, no.54, pp.61-78, 2014 (Journal Indexed in ESCI)

2013

2013

Academics’Mobbing and Job Satisfaction Levels

ÇİVİLİDAĞ A. , SARGIN N.

The Online Journal Of Counseling and Education (TOJCE), vol.2, no.2, pp.55-66, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investigation On Adolescents’ Cyber Bullying And Anger: A Case Study In Niğde Province In Turkey

ÇİVİLİDAĞ A. , COOPER H. T.

The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, vol.6, no.1, pp.497-511, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Ortaöğretimde Öğrenim Gören Ergenlerin Sosyal Beceri Düzeylerine Yönelik Bir Analiz: Antalya İli Örneği

ÇİVİLİDAĞ A.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.2, pp.38-50, 2012 (National Refreed University Journal)

2012

2012

Okul Psikolojik Danışmanlarının Psikolojik Taciz ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi

ÇİVİLİDAĞ A.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, pp.129-144, 2012 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Farklı Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerde Psikolojik Taciz (Mobbing) Antalya İli Örneği

ÇİVİLİDAĞ A. , SARGIN N.

Uluslar arası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi (IJOESS), no.3, pp.11-22, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

İşsizlik Sorununa Fenomenolojik Bir Yaklaşım: Üniversite Mezunu Genç İşsizlerin Görüşlerine Göre İşsizlik Sorunu

ÇİVİLİDAĞ A.

Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.111

2018

2018

Mesleki Benlik Saygısı, Sürekli Kaygı ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi

ÇİVİLİDAĞ A. , Yanar A., Kızılırmak B., Denizli T.

Ist International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (SADAB Sempozyum), Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2018, pp.71 Creative Commons License

2017

2017

Psikolojinin Alt Bilim Alanı Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Kapsamındaki Bazı Araştırmalarda Etik Sorunu

ÇİVİLİDAĞ A.

I St International Symposium on Social Sciences and Educational Research (ISCER, 2017), Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.61

2016

2016

Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması

ÇİVİLİDAĞ A. , ŞEKERCİOĞLU G.

5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.218-219

2016

2016

Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması

ÇİVİLİDAĞ A. , ŞEKERCİOĞLU G.

5.Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.1

2016

2016

İş Yaşamında Sanal Kaytarmanın Kişilik ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi

ÇİVİLİDAĞ A.

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.1

2014

2014

Ergenlerde İnternet Kullanımına İlişkin Bazı Risk Faktörleri: İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık

ÇİVİLİDAĞ A.

Uluslar arası Gençlerde Demokrasi ve İletişim, Ankara, Turkey, 02 June 2014, pp.11-30

2012

2012

Academics’ Mobbing And Job Satisfaction Levels Who Works At University

ÇİVİLİDAĞ A. , SARGIN N.

International Counseling And Education Conferrence, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.37

2001

2001

Güneydoğu Bölgesindeki İnsanlarda Estetistik Beklenti ve Psikiyatrik Profil

BOZKURT M., BENLİER E., DİKKATLİ S., ÇİVİLİDAĞ A. , TARLAN Ş.

23.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2001, pp.11

Books & Book Chapters

2021

2021

Kariyer Danışmanlığı

ÇİVİLİDAĞ A. , DURMAZ Ş.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2021

2019

2019

Üniversitelerde Çalışan Öğretim Elemanlarında İş Yerinde Pskolojik Taciz (Mobbing) ve Algılanan Sosyal Destek Üzerine Bir Araştırma

ÇİVİLİDAĞ A.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 2, Çoban, O., Ağacakaya, S., Enderhan, K., Karasioğlu, F., Çoban, A., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.241-259, 2019

2019

2019

Ülkelerin Ekonomik Kalkınmalarında Rol Oynayan Psikolojik Sermaye ve Bazı Paradigmalar Üzerinde Bir Değerlendirme

ÇİVİLİDAĞ A.

in: Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019, Kırmızı, B., İşigüzel, B., Karacaoğlu, K., Çam, S., Editor, Ekin Yayıncılık, Bursa, pp.510-527, 2019

2018

2018

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Perspektifinden İnsan

ÇİVİLİDAĞ A.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018

2018

2018

Örgütlerin Karanlık Yüzü: Üretim Karşıtı İş Davranışları

ÇİVİLİDAĞ A.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 2, Çobanoğlu, Y., Editor, Gece Kitabevi, Ankara, pp.773-794, 2018

2018

2018

Örgütlerde Kayırmacılık (Favoritizm) Üzerine Bir İnceleme

ÇİVİLİDAĞ A.

in: Akademisyen Kitabevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı, Erdoğan, T., Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.281-292, 2018

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Psychology and Behavioral Sciences

Committee Member

2016 - Continues

2016 - Continues

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi

Committee Member

2014 - Continues

2014 - Continues

American journal of educational research

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2007 - Continues

2007 - Continues

Turk Psikologlar Derneği

Member

Awards

November 2017

November 2017

2.En iyi Bildiri Ödülü

I. Uluslararasi Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları SempozyumuEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

Uluslararasi Ankara Sosyal Arastirmalar Kongresi

Session Moderator

Ankara-Turkey

2018

2018

I.Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu

Session Moderator

Antalya-Turkey

2017

2017

Farkli Disiplinlerin Gözünden Norobilim Sempozyumu

Session Moderator

Antalya-Turkey

2017

2017

Farklı Disiplinlerin Gözünden Nörobilim Sempozyumu / Nöropazarlama

Attendee

Antalya-Turkey

2017

2017

Çocuk ve Travma Sempozyumu "Çocuk İşçiliği"

Attendee

Antalya-Turkey

2016

2016

4.Örgütsel Davranış Kongresi "İşe Personel Alma, Nepotizm ve Örgütsel Gelişme"

Attendee

Adana-Turkey

2016

2016

EPOD- 2016 "Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması"

Attendee

Antalya-Turkey

2016

2016

İş Yaşamında Sanal Kaytarmanın Kişilik ve Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Attendee

Madrid-Spain

2015

2015

İş Yaşamında Stres

Attendee

Antalya-Turkey

2014

2014

İş Yaşamında Psikolojik Taciz ve Kişilik

Attendee

Antalya-Turkey

Jury Memberships

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Suleyman Demirel Üniversitesi Iktisat Programı Doktora yeterlik - Süleyman Demirel Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik Jürisi - İstanbul Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Tez Savunması - Akdeniz Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Tez Savunması - Necmettin Erbakan Üniversitesi

September-2018

September 2018

Doctorate

Tez Savunması - Akdeniz Üniversitesi

September-2015

September 2015

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Akdeniz Üniversitesi