Assoc. Prof. AYDIN ÇİVİLİDAĞ


Faculty of Letters, Psychology

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Psychology, Industry and Organizational Psychology

Email: aydinc@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 310 2334 Extension: 3257
Office Phone: +90 242 310 2334 Extension: 3257
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/aydinc
Office: Edebiyat Fakültesi 2.Kat No: 226
Address: Akdeniz Universitesi Edebiyat Fakultesi Psikoloji Bolumu Endustri/Orgut Psikolojisi ABD

Metrics

Publication

41

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2011

2006 - 2011

Doctorate

Selcuk University, Institute Of Educational Sciences, Psychological Counseling and Guidance, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi, Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Psikoloji, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Psychological Harassment (mobbing), Job Satisfaction and Perceived Social Support Levels of Academic Staff in Universities

Selcuk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psychological Counseling and Guidance

2003

2003

Postgraduate

An Analysis on the Comparison of Job Satisfaction, Job Stress and Perceived Social Support Levels of Anatolian and Private High School Teachers

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Psychology/ Industrial Organizational Psychology

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Psychology

Industry and Organizational Psychology

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Letters, Psychology

2018 - 2019

2018 - 2019

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Letters, Psychology

2014 - 2018

2014 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Letters, Psychology

2011 - 2013

2011 - 2013

Assistant Professor

Nigde Omer Halisdemir University, Eğitim Fak., Psikolojik Danışmanlık Ve Reh.

Managerial Experience

2014 - Continues

2014 - Continues

Anabilim Dali Başkanı

Akdeniz University, Faculty Of Letters, Psychology

2022 - 2025

2022 - 2025

Head of Department

Akdeniz University, Faculty Of Letters, Psychology

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Kişiler arası İletişim

Doctorate

Doctorate

Kişiler arası İlişkiler ve Çalışma Hayatı

Undergraduate

Undergraduate

Kariyer Danışmanlığı

Undergraduate

Undergraduate

Industrial Psychology

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Psikoloji

Postgraduate

Postgraduate

Kültürlerarası Psikoloji

Undergraduate

Undergraduate

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Psikoloji

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Undergraduate

Undergraduate

Alan Çalışması II

Undergraduate

Undergraduate

Kişiler arası iletişim

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Tez Danışmanlık

Undergraduate

Undergraduate

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Undergraduate

Undergraduate

Kariyer Danışmanlığı

Undergraduate

Undergraduate

Endüstri Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Psikolojiye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Psikoloji

Undergraduate

Undergraduate

Gelişim Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Rehberllik ve Psikolojik Danışma

Undergraduate

Undergraduate

Rehberllik ve Psikolojik Danışma

Undergraduate

Undergraduate

Rehberlik

Undergraduate

Undergraduate

Gelişim Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Kişilik

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Green Job for a Sustainable World

Durmaz Ş., Çivilidağ A., Yağmur A.

I. ULUSLARARASI ÇEVRE, ENERJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Giresun, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.142-143

2018

2018

Investigation of Occupational Self-Esteem, Trait Anxiety and Life Satisfaction Levels

Çivilidağ A., Yanar A., Kızılırmak B., Denizli T.

Ist International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (SADAB Sempozyum), Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2018, pp.71 Creative Commons License

2017

2017

Ethical Problems in Some Researches within the Scope of Industrial and Organizational Psychology, a Sub-Discipline of Psychology

Çivilidağ A.

I St International Symposium on Social Sciences and Educational Research (ISCER, 2017), Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.61

2016

2016

Adaptation of Multidimensional Work Motivation Scale to Turkish Culture

Çivilidağ A., Şekercioğlu G.

5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.218-219 Sustainable Development

2016

2016

An Investigation of the Relationship of Cyberloafing in Work Life with Personality and Some Demographic Variables

Çivilidağ A.

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.1

2014

2014

Some Risk Factors Related to Internet Use in Adolescents: Internet Addiction and Cyberbullying

Çivilidağ A.

Uluslar arası Gençlerde Demokrasi ve İletişim, Ankara, Turkey, 02 June 2014, pp.11-30 Sustainable Development

2012

2012

Academics’ Mobbing And Job Satisfaction Levels Who Works At University

Çivilidağ A., Sargın N.

International Counseling And Education Conferrence, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.37

2001

2001

Aesthetic Expectation and Psychiatric Profile in People in the Southeast Region

Bozkurt M., Benlier E., Dikkatli S., Çivilidağ A., Tarlan Ş.

23.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2001, pp.11

Books & Book Chapters

2021

2021

Career Counseling

Çivilidağ A., Durmaz Ş.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2021

2019

2019

Üniversitelerde Çalışan Öğretim Elemanlarında İş Yerinde Pskolojik Taciz (Mobbing) ve Algılanan Sosyal Destek Üzerine Bir Araştırma

Çivilidağ A.

in: Research and Evaluations in Social, Humanities and Administrative Sciences Volume 2, Çoban, O., Ağacakaya, S., Enderhan, K., Karasioğlu, F., Çoban, A., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.241-259, 2019

2019

2019

Ülkelerin Ekonomik Kalkınmalarında Rol Oynayan Psikolojik Sermaye ve Bazı Paradigmalar Üzerinde Bir Değerlendirme

Çivilidağ A.

in: Turkey Vision: Multidisciplinary Studies 2019, Kırmızı, B., İşigüzel, B., Karacaoğlu, K., Çam, S., Editor, Ekin Yayıncılık, Bursa, pp.510-527, 2019

2018

2018

Örgütlerin Karanlık Yüzü: Üretim Karşıtı İş Davranışları

Çivilidağ A.

in: Academic Studies in Social, Humanities and Administrative Sciences 2, Çobanoğlu, Y., Editor, Gece Kitabevi, Ankara, pp.773-794, 2018

2018

2018

Örgütlerde Kayırmacılık (Favoritizm) Üzerine Bir İnceleme

Çivilidağ A.

in: Akademisyen Kitabevi Scientific Research Book, Erdoğan, T., Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.281-292, 2018

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Psychology and Behavioral Sciences

Committee Member

2016 - Continues

2016 - Continues

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi

Committee Member

2014 - Continues

2014 - Continues

American journal of educational research

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2007 - Continues

2007 - Continues

Turk Psikologlar Derneği

Member

Awards

November 2017

November 2017

2nd Best Paper Award

I. Uluslararasi Sosyal Bilimler Ve Eğitim Araştırmaları SempozyumuCongress and Symposium Activities

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

Uluslararasi Ankara Sosyal Arastirmalar Kongresi

Session Moderator

Ankara-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

I.Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu

Session Moderator

Antalya-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

Farkli Disiplinlerin Gözünden Norobilim Sempozyumu

Session Moderator

Antalya-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

Farklı Disiplinlerin Gözünden Nörobilim Sempozyumu / Nöropazarlama

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

Çocuk ve Travma Sempozyumu "Çocuk İşçiliği"Sustainable Development

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

4.Örgütsel Davranış Kongresi "İşe Personel Alma, Nepotizm ve Örgütsel Gelişme"

Attendee

Adana-Turkey

01 September 2016 - 01 September 2016

01 September 2016 - 01 September 2016

EPOD- 2016 "Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması"

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

İş Yaşamında Sanal Kaytarmanın Kişilik ve Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Attendee

Madrid-Spain

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

İş Yaşamında Stres

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

İş Yaşamında Psikolojik Taciz ve Kişilik

Attendee

Antalya-Turkey

Jury Memberships

June-2023

June 2023

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Akdeniz Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Suleyman Demirel Üniversitesi Iktisat Programı Doktora yeterlik - Süleyman Demirel Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik Jürisi - İstanbul Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Tez Savunması - Akdeniz Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Tez Savunması - Necmettin Erbakan Üniversitesi

September-2018

September 2018

Doctorate

Tez Savunması - Akdeniz Üniversitesi

September-2015

September 2015

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Akdeniz Üniversitesi