Publications & Works

Articles Published in Other Journals

AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA USE MOTIVATION, LEISURE SATISFACTION AND LIFE SATISFACTION: A CASE OF AKDENIZ UNIVERSITY

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.8, no.2, pp.1141-1174, 2021 (ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Katılımcı Kültür Olgusu Bağlamında Sosyal Medya: Netnografik Bir Analiz

Intermedia International E-journal, vol.7, no.12, pp.47-69, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Medyanın ideolojik Şiddetinin Terör Haberlerine Yansımaları

Journal of Human Science, vol.15, no.1, pp.190-208, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

DEMOKRATI·K BI·R C¸IKIS¸ YOLU OLARAK SI·VI·L I·TAATSI·ZLI·K I·C¸I·N S¸I·DDET OLGUSU VE HUKUKSUZLUK PARADOKSU

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED E-JOURNAL OF COMMUNICATION SCIENCES, vol.2, no.2, pp.305-319, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kamuda Kurumsallaşma Sorununa Tikel bir Çözüm Önerisi: Yönetişim

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.9, pp.85-103, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Gençliğinde Marka-Tüketim Bağlamında Bilinç-Biliş Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.26, pp.27-45, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Televizyon Yayıncılığına Bakış Açısı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.32, pp.21-38, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet Döneminde Kamuda Halkla İlişkiler Algılaması

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.27, pp.33-45, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Tecimsel Marka ve Renk-Biçim Tasarım Bağıntısı

İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi, vol.5, no.1, pp.51-59, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Halkla İlişkiler, Kişilik ve Davranışlar

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.16, pp.365-378, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Atatürk, Türkçe ve İletişim

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.XVII, pp.213-228, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Siyasal İletişimde Dezenformasyon ve Sosyal Medya: Bir Doğrulama Platformu Olarak Teyit.org

3.Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, no.29, pp.202-223

Türkiye'ye Yönelik Algı Operasyonlarının Dijital Medyaya Yansımaları

3.Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, no.29, pp.11-35

Sultanahmet Saldırısı Haberlerinin Gazetelerdeki Söylemi

International Congress On Media Studies 2016, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2016, pp.942-957

A Research About the Role of Social Responsability Practises in Consumption Process

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Turkey, 8 - 10 February 2016, pp.372-380

A RESEARCH ABOUT THE ROLE OF SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTISES IN CONSUMPTION PROCESS

3rd International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS), İstanbul, Turkey, 8 - 10 February 2016, pp.379-386 Sustainable Development identifier

İletişim Ortamları İle Zenginleştirilmiş Bireysel Öğrenme Ortamlarının Sınıflandırılması

I.Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, vol.I, pp.637-642

Görünenin Arkası: Yerel Kültür ve Folklorda Oya Simgeciliği

VIII th Congress of the AISV-IAVS, International Association for Visual Semiotics Cultures of Visuality, İstanbul, Turkey, 29 May - 02 June 2007, vol.I, pp.591-605

Halkla İlişkiler Önlisans Öğrencilerinin Halkla İlişkilere Bakış Açısı, Okul Sonrası Beklenti ve Kaygıları

II.Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kocaeli, Kocaeli, Turkey, 27 - 28 April 2006, vol.I, pp.387-392

Books & Book Chapters

New Approches in Media and Communication

Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, 2019

Dijital Hikaye Anlatımı Kullanım Alanları ve Hazırlama Süreci

in: Dijitalleşen İletişim, Ahmet Ayhan, Editor, Literatürk, Konya, pp.79-104, 2019

Dijital İletişim Platformlarında itibarın Korunması ve Kriz Yönetimi

in: Dijitalleşen İletişim, Ayhan A., Editor, Literatürk Yayıncılık, Konya, pp.183-199, 2019

Antalya'nın Yerel Gazete Haberlerinin Antalya Kent Markası ve İmajına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

in: Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Sosyal Bilimlerde Antalya, Koçakoğlu B., Karslı B., Editor, Kutlu Ve Avcı Sistem Ofset Basım Yayım, Antalya, pp.1197-1224, 2018

Görsellik, Cinsellik ve Pornografi Çizgisinde Online Gazetecilikte Kadın Temsili ve Reklam Olgusu

in: Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, Gürkan Kalkan, Editor, Strategic Reseaeches Academy, -, pp.1-10, 2017

İletişim

in: Yönetim ve Organizasyon, "Ayden C" ve "Örgev M.", Editor, Lisans Yayınları, İstanbul, pp.161-178, 2008