Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Study on the Determination of the Fishing Composition of Karacaören I Dam Lake, Burdur – Türkiye.

1. Bilsel International Ahlat Scientific Researches Congress, Bitlis, Turkey, 15 - 16 August 2023

Çevre Problemleri ve Öneriler: Eğri Göl Örneği (Antalya /Türkiye)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING NATURAL SCIENCES AND ARCHITECTURE, Kocaeli, Turkey, 20 May 2021, pp.72-75

Determination of Some Hydrobiological Properties for Sustainable Management of Springs Waters (Kayaagzi, Isparta, Turkey

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.52-59

An Assessment About Artificial Reefs Implementation In Turkey

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.60-67

Göllere Yapılan Müdahalelerin Ekolojik Yapılarında Meydana Getirdiği Değişimler

1th International Water Congress ve 4. Ulusal Su Kongresi, 26 - 29 October 2017, pp.83

Distribution Areas of Squalius Genus in Turkey

I.International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, 4 - 06 October 2017

Mortality rates and stock assessment of chub (Squalius cephalusL., 1758) in LakeYeniçağa,Bolu, Turkey

I.International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Isparta, Turkey, 4 - 06 October 2017

Negative Impact of Hydroelectric Power Plants in Turkey and As an Alternative Wave Energy

I.International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, 04 October 2017

Mortality Rates and Stock Assessment of Chub (Squalius cephalus L., 1758) in Lake Yeniçağa

1st İnternational Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries,, Isparta, Turkey, 4 - 06 October 2017, pp.38

Traditional flavor from Türkiye Stuffed Carp

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015

Antalya İlindeki Ulusal Öneme Sahip Alanların Durumu, Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri.

II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu,, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.221

Spirulina platensis in KULLANIM ALANLARI

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015

Yeniçağa Gölü’ndeki (Bolu-Türkiye) Kadife (Tinca tinca L., 1758) Balığının Bazı Üreme Özellikleri

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 2013, pp.100-101

Pinna nobilis (L. 1758)’in Manto Histomorfolojisi

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Turkey, 21 - 25 June 2010, pp.746-747

Pinna nobilis (L. 1758)’İn Manto Histomorfolojisi

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Turkey, 21 - 25 June 2010, pp.1

Pinna nobilis L. 1758’in Solungacının Histomorfolojik Olarak İncelenmesi

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Turkey, 21 - 25 June 2010, pp.1

Technical and Economical Problems in the Tuna Breeding in Turkey

International Rural Development Symposium, Erzurum, Turkey, 25 - 27 October 2009, pp.234-242

Ülkemiz Orkinos yetiştiriciliğinde yaşanan teknik ve ekonomik sorunlar

International Rural Development Symposium, Erzurum, Turkey, 25 - 27 October 2009, pp.234-242

Can Salmo trutta be Alternative for Rural Development? An Example of Ispir, Erzurum,TURKEY

International Rural Development Symposium, Erzurum, Turkey, 25 - 27 September 2009, pp.230-233

Karacaören Baraj Gölü Balıkçılık Sorunları

Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Sempozyumu.. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.445

Growth of Vimba (Vimba vimba tenella (Nordmann,1840)) Population In Karacaoren I Dam Lake (Burdur-Turkey)

Aquaculture Europe 2008, Resource Management Natural, Human and Material Resources for the Sustainable Development of Aquaculture,, Krakow, Poland, 15 - 18 September 2008, pp.46-47

Antalya Körfezi’nden yakalanan Tekir (Mullus surmuletus, Lin.1758)’in Büyüme Özellikleri.

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla., Muğla, Turkey, 4 - 07 September 2007, vol.1, pp.204

Antalya Körfezi’nden Yakalanan Mugil cephalus (L., 1758)’un Büyüme Özellikler

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla., Muğla, Turkey, 4 - 07 September 2007, vol.1, pp.218

Antalya Körfezi’nden Yakalanan Mugil cephalus (L., 1758)’un Büyüme Özellikler

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla., Muğla, Turkey, 4 - 07 September 2007, vol.1, pp.218

Antalya Körfezi’nden yakalanan Tekir (Mullus surmuletus, Lin.1758)’in Büyüme Özellikleri.

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla., Muğla, Turkey, 4 - 07 September 2007, vol.1, pp.204

Antalya Körfezi’nden Yakalanan Mugil cephalus (L., 1758)’un Büyüme Özellikler

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla., Muğla, Turkey, 4 - 07 September 2007, vol.1, pp.218

Antalya Körfezi’Nden Yakalanan Mugil Cephalus (L., 1758)’un Büyüme Özellikleri

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla Su Ürünleri Fakültesi, Turkey, 07 September 2007, pp.218

Antalya Körfezi’nden Yakalanan Mugil cephalus (L., 1758)’un Büyüme Özellikler

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla., Muğla, Turkey, 4 - 07 September 2007, vol.1, pp.218

Antalya Körfezi’nden Yakalanan Mugil cephalus (L., 1758)’un Büyüme Özellikler

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla., Muğla, Turkey, 4 - 07 September 2007, vol.1, pp.218

Antalya Körfezi’nden yakalanan Tekir (Mullus surmuletus, Lin.1758)’in Büyüme Özellikleri.

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla., Muğla, Turkey, 4 - 07 September 2007, vol.1, pp.204

The Reproduction Biology of Pikeperch Sander lucioperca (L.,1758) Population in Karacaören I Dam Lake

AQUA 2006, World Aquacultre Society, Florence, Italy, 9 May - 13 September 2006, pp.452

Doğal Göllerin Balıklandırılmasının Göllerdeki Yüksek Su Bitkilerine Etkisi

I.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 February 2006, pp.415-421

Köprü Çayı Irmağında Tespit Edilen Sazan Türleri.

XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Musta fa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (4 - 6 Eylül 2001), HATAY., Hatay, Turkey, 4 - 06 September 2001, vol.1, pp.70

Köprü Çayı Irmağında Tespit Edilen Sazan Türleri.

XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Musta fa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (4 - 6 Eylül 2001), HATAY., Hatay, Turkey, 4 - 06 September 2001, vol.1, pp.1

Köprü Çayı Irmağında Tespit Edilen Sazan Türleri.

XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Hatay, Turkey, 4 - 06 September 2001, vol.1, pp.70

Eğirdir Gölü Sudak Stizostedion lucioperca L 1758 Populasyonunun Mide İçerikleri

XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Turkey, 7 - 10 September 1998, vol.2, pp.126-138

Aksu Çayında Yasayan Barbus capito pectoralis HECKEL, 1843 Populasyonunun Bazı Büyüme Özellikleri

Kurulusunun 10. Yıldönümünde III. Doğu Anadolu Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 12 June 1998, pp.171-186

Aksu Çayında Yasayan Barbus capito pectoralis HECKEL, 1843 Populasyonunun Bazı Büyüme Özellikleri

Kurulusunun 10. Yıldönümünde III. Doğu Anadolu Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 12 June 1998, pp.171-186

Lake Eğirdir”.. Conservation and Management of Lakes, Reservoirs and Wetlands in Turkey

Towards Conservation and Management of Lakes & Wetlands, International Seminar International Lake Environment Committee Foundation (ILEC), (4-5 November 1996), Antalya, Turkey, 4 - 05 November 1996, pp.79-100 Sustainable Development

Metrics

Publication

98

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

7

H-Index (Scholar)

1

Project

6

Thesis Advisory

7

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals