Assoc. Prof. İKBAL ERBAŞ


Faculty of Architecture, Department of Architecture

Department of Building Construction


Research Areas: Architecture, Building Information, Project and Construction Management, Engineering and Technology

Email: ierbas@akdeniz.edu.tr
Other Email: iboyacilar@gmail.com
Office Phone: +90 242 310 4465
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/1300
Address: Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Antalya/ Türkiye

Metrics

Publication

89

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

4

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2013

2007 - 2013

Doctorate

Istanbul Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü/ Yapı Anabilimdalı, Turkey

2000 - 2002

2000 - 2002

Postgraduate

Istanbul Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü/ Yapı Anabilimdalı, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Istanbul Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Türkiye`deki Kamu İhalelerinde Bir Proje Gerçekleştirme Biçimi Olarak Yapım Yönetimi Modeli

Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık

2002

2002

Postgraduate

Yapım Yönetimi Tipi Proje Teslim Sisteminde Sözleşme Özellikleri (ABD Örneği) ve Yapım Yöneticisinin Görevleri

Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Education Management and Planning

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi

2017

2017

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü

2014

2014

Eğiticilerin Eğitimi Programı

Education Management and Planning

Akdeniz Üniversitesi

Research Areas

Architecture

Building Information

Project and Construction Management

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture

2010 - 2014

2010 - 2014

Lecturer PhD

Akdeniz University, Faculty Of Fine Arts, Department Of Architecture

2005 - 2010

2005 - 2010

Lecturer

Akdeniz University, Serik Gulsun-Suleyman Sural Vocational School, Department of Architecture And City Planning

Managerial Experience

2007 - 2008

2007 - 2008

Head of Department

Akdeniz University, Serik Gülsün- Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar

2006 - 2007

2006 - 2007

Deputy Head of Department

Akdeniz University, Serik Gülsün- Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Yapım Sözleşmeleri

Undergraduate

Undergraduate

İş Güvenliği

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Tasarım VI

Undergraduate

Undergraduate

Yapı ve Yapım Yöntemleri II

Undergraduate

Undergraduate

Yapı Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Bina Maliyet Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Yapı ve Yapım Yöntemleri I

Undergraduate

Undergraduate

Temel Tasarım

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Tasarım V

Undergraduate

Undergraduate

Yapılarda Yangın Korunumu

Undergraduate

Undergraduate

Şantiye Yönetimi ve Organizasyonu

Postgraduate

Postgraduate

Mimarlıkta Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Undergraduate

Undergraduate

Temel Tasarım

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Tasarım V

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1

Undergraduate

Undergraduate

Mimarlık Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Mimarlıkta Bilgisayar Uygulamaları II

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Tasarım II

Undergraduate

Undergraduate

Proje Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Fiziksel Çevre Kontrolü

Undergraduate

Undergraduate

Mimarlık Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Temel Tasarım

Undergraduate

Undergraduate

Mevzuat Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Mimari Tasarım I ve İfade Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Mimarlıkta Bilgisayar Uygulamaları I

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Mevcut Yapılarda Yangından Korunma Sorunu

ERBAŞ İ.

Journal of International Social Research , vol.11, no.60, pp.542-546, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Kimileri İçin Bir Fırsat Kent İçin ise Bir Tehdit: İmar Barışı

Erbaş İ.

Mimarlık , vol.55, no.403, pp.27-30, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Mevcut Yapıyla Olan Kavganın Hazin Sonu: Grenfell Tower Yangını

ERBAŞ İ.

Mimarlık , no.397, pp.12-16, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Orman Alanların İşgal Sorunu Olarak Çıralı nın Dünü Bugünü

ERBAŞ İ.

Yapı , no.422, pp.62-66, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2016

2016

Yapım ve turizm sektörlerinin bakıs açısından Rusya krizi

ERBAŞ İ.

Journal of HumanSciences , vol.13, no.3, pp.4650-4662, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

ÇELİK TAŞIYICI SİSTEMLERDE YANGINDAN KORUNUM: TÜRKİYE ULUSAL MEVZUATI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

ERBAŞ İ.

ISARC 3. INTERNATIONAL DİCLE SCIENTIFIC RESEARH AND INNOVATION CONGRESS, Turkey, 26 November 2022, vol.1, pp.802-808

2022

2022

KENT MÜZELERİNİN KENTSEL BELLEĞİN AKTARIMINA OLAN KATKISI: “BİR ZAMANLAR ANTALYA MÜZESİ” ÖRNEĞİ

ERBAŞ İ., ÖRMECİOĞLU H. T.

ISARC 3. INTERNATIONAL DİCLE SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Turkey, 26 November 2022, vol.1, pp.794-801

2022

2022

MİMARLIKTA YAPI BİLGİSİ EĞİTİMİNİN SORUNLARI: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖRMECİOĞLU H. T., ERBAŞ İ.

3. INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Turkey, 19 - 20 November 2022, pp.767-772

2022

2022

Evaluation of the Impacts of Mega Sports Events in Cities with the Sustainability Indicator: The Case of İzmir Olympic Village

ECE KAYA B., ERBAŞ İ.

IPCMC2022 International Project and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 October 2022

2022

2022

Contributions of Augmented Reality Applications During Sustainable Building Life Cycle

Bedur Doğruöz C., ERBAŞ İ.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ipcmc2022.yildiz.edu.tr/file/2022/11/IPCMC2022-Proceedings-Book-1.pdf, İstanbul, Turkey, 20 October 2022

2021

2021

YAPIM SEKTÖRÜNDE DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN İŞÇİLERİN İŞ GÜVENLİĞİ ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ERBAŞ İ.

6. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Turkey, 25 - 26 December 2021

2021

2021

YALIN PROJE TESLİM SİSTEMİNİN YAPIM SÖZLEŞMELERİ HEDEFLERİNE KATKILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Toprak K., ERBAŞ İ.

6. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Turkey, 25 - 26 December 2021

2021

2021

İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi Uygulamalarında Teknoloji Kullanımının Avantajları

ÇAKMAK A., ERBAŞ İ., MUTLU DANACI H.

ATLAS 8th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Ankara, Turkey, 11 June 2021, pp.64-74

2021

2021

Contributions and Restrıctions of Augmented Reality Implementations in Construction Management Process

Toprak K., ERBAŞ İ.

4TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 02 April 2021, pp.7-18

2020

2020

Bright Green Buildings as a Green Marketing Strategy

BİLGİN CEYLAN B., ERBAŞ İ.

6th International Project and Construction Management Conference (IPCMC2020), İstanbul, Turkey, 12 - 14 November 2020

2020

2020

A View to Concept of Work Safety in Construction Industry from the Perspective of Hofstede’xxs Cultural Dimensions Theory: Example of Turkey

BEDUR DOĞRUÖZ C., ERBAŞ İ.

6th International Project and Construction Management Conference (IPCMC2020), İstanbul, Turkey, 12 - 14 November 2020

2019

2019

Mimarlıkta Yapay Işığın Mekân Kurgusunda Yönlendirici Etkisi

KOLAK TERZİ H., ERBAŞ İ.

V. INES International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.123-131

2018

2018

Mimarlık Eğitiminde Soyut Düşünebilme Yeteneği: Kurumsal Kimliğin Mimari Temsili Üzerinden Bir Değerlendirme

ÖRMECİOĞLU H. T., ERBAŞ İ.

Innovation and Global Issues in Multidiciplinary Sciences IV, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, vol.1, pp.428-434

2018

2018

Kentsel Dönüşüm Alanında Yaşayan Kentlilerin Kentsel Dönüşüm Algısı ve Beklenti Düzeyi: Antalya Kent Merkezi Örneği

ÖRMECİOĞLU H. T., ERBAŞ İ.

Innovation and Global Issues in Social Sciences IV, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, vol.1, pp.257-268 Sustainable Development

2018

2018

Bir Sosyal Aidiyet Sorunu Olarak Kentsel Dönüşüm

ERBAŞ İ., ÖRMECİOĞLU H. T.

Innovation and Global Issues in Social Sciences IV, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, vol.1, pp.420-427 Sustainable Development

2018

2018

An Evaluation of Contractor Selection Process in Developing Countries: Example of Ghana

KAZAZ A., ERBAŞ İ., YUSİF I., GİZLİ TABAKLAR B.

5th International Project and Construction Management Conference (IPCMC2018), Girne, Cyprus (Kktc), 16 - 18 November 2018

2018

2018

An Evaluation of Architecture and Civil Engineering Students` Perception Regarding to Motivation and Productivity in Business Life

ERBAŞ İ., GİZLİ TABAKLAR B.

5th International Project and Construction Management Conference (IPCMC 2018), Girne, Cyprus (Kktc), 16 - 18 November 2018

2018

2018

Sufficiency of Turkish Construction Firms` Corporate Codes of Ethics as a Challenge to Survive in the International Arena

ERBAŞ İ.

5th International Project and ConstructionManagement Conference (IPCMC 2018), Girne, Cyprus (Kktc), 14 - 16 November 2018

2018

2018

Reuse of Industrial Heritage and Architectural Education

ÖRMECİOĞLU H. T., ERBAŞ İ.

The 2nd RMB (Reuse of Modernist Buildings) Conference, Coimbra, Portugal, 6 - 07 April 2018, pp.123-131

2017

2017

Yangın Mevzuatında Mevcut Yapı Tanımındaki Değişiklikler

ERBAŞ İ.

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 November 2017

2017

2017

Ortaçağ`dan Günümüze Yapı Malzemesi Olarak Taşın Değişen Dili

ERBAŞ İ.

21.Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2017

2017

2017

İş Güvenliğinin Sağlanmasında İşçi Sorumlulukları Ve İşveren Yükümlülükleri Üzerinden İşçi Hakları

ERBAŞ İ.

European Conference on Science, Art Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017 Sustainable Development

2017

2017

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun İşçi Hakları Açısından Değerlendirilmesi

ERBAŞ İ.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017 Sustainable Development

2017

2017

Kullanıcı Çözümü İle Kullanıcı Müdahalesi Çelişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

ERBAŞ İ.

Innovation and Global Issues in Social Sciences, 27 - 29 April 2017

2016

2016

Rusya Krizinin Turizm ve Yapım Sektörlerindeki Etkilerine Yönelik Bir Çalışma

ERBAŞ İ.

International Strategic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, pp.993-1001

2016

2016

Proje Yöneticisi Seçiminde Yetenek Yönetimi Stratejisi

ERBAŞ İ.

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.425-432

2016

2016

Implementation of Talent Management Strategy for Construction Sector

ERBAŞ İ.

Studies in Politics, Education, Health, Engineering and Sociology, Antalya, Turkey, 24 - 25 June 2016, pp.9

2016

2016

Barriers of Traditional Project Delivery System in Achievement of Project Goals

ERBAŞ İ.

The First European and Mediterranean Structural Engineering and Construction Conference EURO-MED-SEC-1, İstanbul, Turkey, 24 - 29 May 2016, pp.381-385

2016

2016

BARRIERS OF TRADITIONAL PROJECT DELIVERY SYSTEM IN ACHIVEMENT OF PROJECT GOALS

ERBAŞ İ.

1st European-Mediterranean Conference in Structural Engineering and Construction (EUROMED-SEC) - Interaction between Theory and Practice in Civil Engineering and Construction, İstanbul, Turkey, 24 - 29 May 2016, pp.381-385 identifier

2015

2015

Temel Tasarım Dersinin Mimarlık Eğitimine Katkıları: Erken 20. Yüzyıldan Günümüze Yansımalar

KAVAS K. R., MUTLU DANACI H., ERBAŞ İ.

4th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 5 - 07 November 2015

2015

2015

A Critical Approach to Contractor Selection Process of Turkish Public Building Procurement

ERBAŞ İ.

International Conference on Architecture, Structure and Civil Engineering(ICASCE 2015, Antalya, Turkey, 7 - 08 September 2015, pp.42-46

2014

2014

Application of Construction Manager As Constructor Project Delivery System In Public Projects of A Developing Country: Example of Turkey

ERBAŞ İ.

11th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 21 - 25 September 2014, pp.89

2013

2013

Eski Antalya Oteli

ERBAŞ İ.

DOCOMOMO_TR Türkiye`de Modernizmin Yerel Açılımları IX, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2013, pp.107

2013

2013

Eski Gazi Mimar Kemal Okulu

ERBAŞ İ.

DOCOMOMO_TR Türkiye`de Modernizmin Yerel Açılımları IX, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2013, pp.34

2013

2013

Kırk Daireler

ERBAŞ İ., ŞEN F.

DOCOMOMO_TR Türkiye`de Modernizmin Yerel Açılımları IX, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2013, pp.65

2011

2011

Mimariye Can Veren Taş

ERBAŞ İ.

V. Uluslararası Taş Sempozyumu- Geleneksel ve Modern Mimaride Taş ve Kent, Antalya, Turkey, 12 - 13 May 2011

2010

2010

Development of Housing Provision Policy in China

ERBAŞ İ., DÜLGEROĞLU F. Y.

18th CIB World Building Congress, Salford, United Kingdom, 10 - 14 May 2010

Books & Book Chapters

2023

2023

Carlo Scarpa Mimarlığının "Yerin Ruhu" Kavramı Bağlamında İncelenmesi

Ece Kaya B., Kavas K. R., Erbaş İ.

in: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, Sertaç Güngör, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.115-134, 2023

2021

2021

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE OLAN… BİTEN… VE GERİDE KALAN…

ERBAŞ İ.

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Yeni Arayışlar ve Çalışmalar, Doç.Dr. Nezihat Köşklü Kaya, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.57-67, 2021

2018

2018

AVM’den Yaşam Merkezine: Tüketim Mekanları Tasarımında Açık Alan Kullanımı

ERBAŞ İ., ÖRMECİOĞLU H. T.

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yenilikçi Yaklaşımla, Latif Gürkan Kaya, Şirin Aslan Dönmez, Namıq Abbasov, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.85-94, 2018

2017

2017

Yangın Mevzuatı

Demir H., Örmecioğlu H. T., Erbaş İ., Uçar A.

in: Gayrimenkul Mevzuatı, Zehra Çakıcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.102-146, 2017

2017

2017

İş Güvenliği Mevzuatında Yer Alan İşçi Haklarının Geliştirilmesine İlişkin Stratejiler

ERBAŞ İ.

in: 2017 Tasarım Stratejileri, Doç.Dr. İzzet Yüksek, Dr. Handan Güler, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.351-364, 2017

2014

2014

3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı

Birgönül T., Kazaz A., Ulubeyli S., Budayan C., Erbaş İ. (Editor)

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara, 2014

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

Akdeniz University Journal of the Faculty of Architecture

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2012 - Continues

2012 - Continues

Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Member

2005 - Continues

2005 - Continues

ÇEKÜL Vakfı

Member

Scientific Refereeing

December 2018

December 2018

International Journal of Construction Management

Other Indexed Journal

October 2018

October 2018

Journal of Construction Engineering, Management & Innovation

Other Indexed Journal

September 2018

September 2018

International Journal of Construction Management

Other Indexed Journal

September 2018

September 2018

Mimarlık ve Yaşam Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2018

March 2018

Journal of Construction Engineering, Management & Innovation

Other Indexed Journal

March 2018

March 2018

Journal of Human Science

Other Indexed Journal

October 2017

October 2017

Journal of Human Science

Other Indexed Journal

June 2017

June 2017

ATA Planlama ve Tasarım Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2017

June 2017

Journal of Human Science

Other Indexed Journal

March 2016

March 2016

NWSA Academic Journals

Other Indexed Journal

June 2011

June 2011

E-Journal of New World Sciences Academy

Other journals

May 2011

May 2011

E-Journal of New World Sciences Academy

Other journals

Artistic Activity

April 2018

April 2018

Texture Lithography

Erbaş İ.

April 2018

April 2018

Operation: The Cooperation

Erbaş İ.

October 2017

October 2017

Süreklilik: İki Nokta Yedi Rota

Kavas K. R., Erbaş İ.

March 2011

March 2011

Uluslararası Akdeniz Art 1. Akdeniz Sanat Günleri- Eser Adı: KLMN

Erbaş İ.Congress and Symposium Activities

07 December 2023 - 09 December 2023

07 December 2023 - 09 December 2023

6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi

Session Moderator

Eskişehir-Turkey

09 September 2021 - 11 September 2021

09 September 2021 - 11 September 2021

5. Ulusal Yapı Kongresi

Working Group

Ankara-Turkey

01 December 2018 - 01 December 2018

01 December 2018 - 01 December 2018

4. Ulusal Yapı Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Innovation and Global Issues in Social Sciences IV

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

4. Ulusal Yapı Kongresi

Session Moderator

Antalya-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

5. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)

01 February 2018 - 01 February 2018

01 February 2018 - 01 February 2018

2nd RMB (Reuse of Modernist Buildings) Conference

Attendee

-Poland

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

21.Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

European Conference on Science, Art Culture

Attendee

Praha-Czech Republic

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

Innovation and Global Issues in Social Sciences

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

The First European and Mediterranean Structural Engineering and Construction Conference EURO-MED-SEC-1

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

International Conference on Architecture, Structure and Civil Engineering

Attendee

-Turkey

01 September 2015 - 01 September 2015

01 September 2015 - 01 September 2015

4th World Conference on Educational and Instructional Studies

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2014 - 01 November 2014

01 November 2014 - 01 November 2014

3. Proje Ve Yapım Yönetimi Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2014 - 01 November 2014

01 November 2014 - 01 November 2014

3.Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Session Moderator

Antalya-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

ACE 11th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2013 - 01 December 2013

01 December 2013 - 01 December 2013

DOCOMOMO_tr Türkiye`de Modernizmin Yerel Açılımları IX

Session Moderator

Antalya-Turkey

01 December 2013 - 01 December 2013

01 December 2013 - 01 December 2013

DOCOMOMO_tr Türkiye`de Modernizmin Yerel Açılımları IX

Attendee

Antalya-Turkey

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

Uluslararası Sanat/ Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu

Session Moderator

-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

Uluslararası Sanat/ Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

V. Uluslararası Taş Sempozyumu- Geleneksel ve Modern Mimaride Taş ve Kent

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2011 - 01 April 2011

01 April 2011 - 01 April 2011

Uluslararası AKDENİZ ART I. Akdeniz Sanat Günleri

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2010 - 01 November 2010

01 November 2010 - 01 November 2010

Turizm ve Mimarlık Sempozyumu-III

Session Moderator

Antalya-Turkey

01 November 2010 - 01 November 2010

01 November 2010 - 01 November 2010

Antalya Mimarlar Odası Turizm ve Mimarlık Sempozyumu-III

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2010 - 01 May 2010

01 May 2010 - 01 May 2010

18th CIB World Building Congress

Attendee

Salford-United Kingdom

01 April 2006 - 01 April 2006

01 April 2006 - 01 April 2006

Antalya Mimarlar Odası Turizm ve Mimarlık Sempozyumu-I

Attendee

Antalya-Turkey

Invited Talks

February 2022

February 2022

MİMARLIĞIN İZİNİ SÜR(e)BİLSEM

Seminar

Antalya Bilim ve Sanat Merkezi-Turkey

November 2019

November 2019

Turizm İşletmelerinde Bir Rekabet Stratejisi Olarak Çevre Bilinci

Conference

Inndesign- Otel Yapılarında Yenileme Trendleri ve Markalaşma Paneli-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

April-2023

April 2023

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Fenerbahçe Üniversitesi

January-2023

January 2023

Doctorate

Doctorate - Akdeniz Üniversitesi

June-2022

June 2022

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

January-2022

January 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

May-2020

May 2020

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

January-2020

January 2020

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

January-2020

January 2020

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

December-2019

December 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Akdeniz Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

January-2019

January 2019

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Dr.Öğr. Üyesi Atama Jüri Üyeliği - Alanya Alaaddin Keykubad Üniversitesi

September-2018

September 2018

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

April-2018

April 2018

Competition

13. Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi - Mimarlar Odası Antalya Şubesi

April-2011

April 2011

Competition

Antalya Kaleiçi Yönlendirme Tabelaları Ulusal Tasarım Yarışması - Mimarlar Odası Antalya Şubesi