Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Hedonic price analysis of the quality characteristics of the Anatolian Hard Red Wheat

AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA, vol.60, no.10, pp.469-478, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

The roles of milk collection centers in milk distribution channels in Turkey: A case study of Antalya

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, no.1, pp.174-180, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Analysis of Factors Affecting Fish Purchasing Decisions of the Household: Antalya District Case

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, no.12, pp.1689-1695, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Hedonic price estimation for the Turkish bread wheat characteristics

QUALITY & QUANTITY, vol.43, no.6, pp.895-902, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Socio-Economic Analysis of Beekeeping and the Effects of Beehive Types on Honey Production

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.37, no.2, pp.223-227, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Türkiye Ana Arı Üretim Maliyeti ve Karlılık Analizi

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.28, no.2, pp.17-28, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spatial Distribution of Local Sheep Breeds in Antalya Province.

World Academy of Science, Engineering and TechnologyInternational Journal of Animal and Veterinary Sciences, vol.11, no.7, pp.569-579, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meyve Fidanı Üretimi ve Pazarlaması: Antalya İli Örneği

Alatarım, vol.16, no.1, pp.77-83, 2017 (Other Refereed National Journals)

Estimation of Turkey s Import Demand Elasticity for Lint Cotton An ARDL Bounds Testing Approach

KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, vol.19, no.1, pp.66-71, 2016 (Other Refereed National Journals)

Marshall Planı Türkiye Tarımının Gelişmesinde Nasıl Rol Oynamıştır ?

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1, pp.1-14, 2016 (National Refreed University Journal)

Determinants of Cotton Prices in Turkey:A VAR Approach

Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-8, 2015 (Other Refereed National Journals)

Organik Çilek Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.9-15, 2015 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Süt Arz Zincirinde Aksak Rekabet Koşullarının Asimetrik Hata Düzeltme Modeli İle Analizi

Rekabet Dergisi, vol.16, no.1, pp.3-40, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bir Yumurta Tavukçuluğu İşletmesinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.27, no.2, pp.107-112, 2014 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Economic analysis integration to life cycle assessment: agricultural case from Turkey

Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, no.3, pp.30-39, 2014 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Geleneksel ve Organik Kiraz Üreten İşletmelerin Verimlilik ve Etkinlik Analizi

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.6, no.1, pp.79-82, 2013 (Other Refereed National Journals)

Organik Yaş Meyve ve Sebzelerin Doğrudan Pazarlanmasında Tüketici Memnuniyeti

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.6, no.1, pp.83-87, 2013 (Other Refereed National Journals)

Antalya İlinde Süt Arz Zincirinde Pazarlama Marjları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.24, no.2, pp.95-99, 2011 (National Refreed University Journal)

Alabalık (Oncorhynchus mykiss L.) Kafes Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumuna Yönelik Bazı Değerlendirmeler

Research Journal Biology Sciences, vol.4, no.1, pp.119-127, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kafes Ve Karasal Tabanlı Alabalık (O. mykiss L.) Yetiştiriciliğinde Karşılaştırmalı Maliyet Analizi Değerlendirmesi.

BIBAD (Biyolojik Bilimler Araştırma Dergisi), vol.4, no.1, pp.129-133, 2011 (Other Refereed National Journals)

Alabalık (O. mykiss L.) Kafes Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumuna Yönelik Bazı Değerlendirmeler.

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.4, no.1, pp.119-127, 2010 (Other Refereed National Journals)

Haller modernize edilmeli

Hasad Bitkisel Üretim, vol.25, no.219, pp.48-49, 2010 (Other Refereed National Journals)

Cam Sera Domates Üretiminde Polinasyon İçin Bombus Arısı Kullanımını Belirleyen Faktörlerin Analizi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.99-107, 2007 (National Refreed University Journal)

Uluslararası Gıda Ürünleri Ticareti ve Aflatoksin Yasal Düzenlemeleri

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.190-197, 2006 (National Refreed University Journal)

The Use of Bumble Bee in Greenhouse Vegetable Production and Bumble Bee Marketing in Turkey

JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH, vol.28, no.3, pp.524-534, 2002 (International Refereed University Journal)

The Use of Bumble Bee in Greenhouse Vegatable Production and Bumble Bee Marketing in Turkey

Tanta University, Journal of Agricultural Research, vol.28, no.3, pp.524-534, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Review of Turkish Greenhouse Industry

Journal of Agricultural Research, Tanta University, Special Issue, vol.28 (3/11), pp.976-989, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kahramanmaraş ilinde sebze üretimi.

KSÜ FEn ve Mühendislik Dergisi, vol.1, no.1, pp.11-16, 1997 (Other Refereed National Journals)

Kahramanmaraş İlinde Sebze Üretimi

K.S.Ü Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.1, no.1, pp.11-16, 1997 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Domates Fiyatı Değişkenliğinin Analizi

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2018), 5 - 08 July 2018

Arıcılık İşletmelerinde Bal Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2018), Nevşehir-Ürgüp, Turkey, 5 - 08 July 2018

Geographical Distribution of Goats Breeds in Turkey’s Antalya Province

1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.97

ANTALYA KIRSALINDA DİNİ YAŞAM

ULUSLARARASI ANTALYA KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, vol.1, pp.106-107

Mevsimlik Tarım İşçiliği Yönetim Modeli: İnsan Odaklı

Uluslararası Mevsimlik Tarım İşçiliği Sempozyumu, Düzce, Turkey, 4 - 05 October 2017

The Economic Evaluation of Queen Bee Enterprises

45th Apimondia International Apicultural Congress, İstanbul, Turkey, 29 September - 12 October 2017

Analysis of Farmers' Religious-Financial Behaviour and Attitudes

International Congress on Social Sciences (USOS), Granada, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.16

Analysis of Factors Affecting Potato Prices Volatility in Turkey

The 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences (ICEBSS), Belgrad, Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.77

Türkiye’de Patates Fiyatlarının Değişkenliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi

2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017

Türkiye Örtüaltı Tarımsal Üretim Kapasitesinin Mekânsal Kümelenmesi

11. Sebze Tarımı Sempozyumu, Ordu, Turkey, 11 - 13 October 2016, pp.18 Sustainable Development

Organik Tarımsal Üretimin Mekansal Analizi

Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, Rize, Turkey, 6 - 09 October 2015, pp.1-10

Organik Tarımsal Üretimin Mekansal Analizi

Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, Rize, Turkey, 6 - 09 October 2015, pp.1-10

"Exploratory Spatial Data Analysis of Dairy Cattle Sector in Turkey

10 th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, Athens Institute for Education and Research, Atina, Greece, 20 - 23 July 2015, pp.31

Market Power and Price Asymmetry in Farm-Retail Transmission in the Turkish Meat Market"

10 th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications,, Atina, Greece, 20 - 23 July 2015, pp.18

Market Power and Price Asymmetry in Farm-Retail Transmission in the Turkish Meat Market"

10 th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications,, Atina, Greece, 20 - 23 July 2015, pp.18

"Exploratory Spatial Data Analysis of Dairy Cattle Sector in Turkey

10 th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, Athens Institute for Education and Research, Atina, Greece, 20 - 23 July 2015, pp.31

Türkiye Buğday Üretiminin İstikrarsızlık Analizi

GAP VII. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 28 April - 01 May 2015, vol.2, no.3, pp.1

Organik Zeytin Yetiştiriciliğine Karar Vermede Etkili Olan Faktörler: Gökçeada Örneği

GAP VII. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 28 April - 01 May 2015, vol.1, no.1, pp.1

Tarımsal Kalkınma Kooperatif Karlılığının DuPont Model ANalizi

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2014, pp.73-78

Tarımsal Kalkınma Kooperatif Karlılığının DuPont Model Analizi

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2014, vol.1, no.1, pp.73-78

Enerji İçecekleri Tüketim Davranışları: Antalya İli Örneği

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, pp.1326-1332

Süt Tedarik Zincirinde Asimetrik Fiyat Geçirgenliğinin Hata Düzeltme Modeli İle Analizi

XI.Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 03 September 2014 - 05 February 2015, pp.1

Enerji İçecekleri Tüketim Davranışları: Antalya İli Örneği

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, pp.1326-1332

Enerji İçecekleri Tüketim Davranışları: Antalya İli Örneği

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, vol.3, pp.1326-1332

Tarımsal Kalkınma Kooperatif Karlılığının DuPont Model Analizi

Ulusal Aile ÇiftçiliğiSempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2014, pp.73-78

Will Turkey Continue Importing Cotton in The Long Run

World Cotton Research Conference-5, Mumbai, India, 7 - 11 November 2011

European Market for Turkey Traditional Agricultural Products Trade: Cointegration Approach"

Eleventh Annual International Conference, Prag, Czech Republic, 7 - 09 July 2011, vol.1, no.1, pp.101-103

Sulama Organizasyonlarının İşletmecilik Yönünden Değerlendirilmesi: Aksu İlçesi Örneği

Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010, vol.1, no.1, pp.49-56

Traceability Systems and Approaches for Turkey's Greenhouse Vegetable Sector and Implications for International Competitiveness

The Third International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies, ., Malaysia, 4 - 08 July 2010

Traceability Systems and Approaches for Turkey's Greenhouse Vegetable Sector and Implications for International Competitiveness

The Third International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies, Kuala Lumpur, Malaysia, 1 - 04 July 2010

Traceability Systems and Approaches for Turkey's Greenhouse Vegetable Sector and Implications for International Competitiveness

The Third International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies, Malaysia

Determining the Role of Cold Storage Practices for Apple Marketing in Turkey

6th International Postharvest Symposium, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2009, vol.877, pp.979-987 Sustainable Development identifier identifier

Determination of agricultural export potential between Turkey and middle east countries by gravity model

the Eleventh Annual International Conference on Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity. Global Business and Technology Association, Prag, Czech Republic, 7 - 11 July 2009, pp.1

Determination Of Agricultural Export Potential between Turkey and Middle East Countries by Gravity Model

The Eleventh Annual International Conference on Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity, ., Czech Republic, 7 - 11 July 2009

Determination of agricultural export potential between Turkey and middle east countries by gravity model

the Eleventh Annual International Conference on Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity. Global Business and Technology Association, Prag, Czech Republic, 7 - 11 July 2009, pp.1

Determination Of Agricultural Export Potential between Turkey and Middle East Countries by Gravity Model

The Eleventh Annual International Conference on Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity, Czech Republic, 1 - 04 July 2009

Determination Of Agricultural Export Potential between Turkey and Middle East Countries by Gravity Model

The Eleventh Annual International Conference on Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity, Czech Republic, 1 - 04 July 2009

Cotton Market Efficiency: Turkey, the U.S. and Greece

World Cotton Research Conference-4, Texas, United States Of America, 10 - 14 September 2007, vol.1, no.1, pp.1-18

Price Linkages in World Cotton Markets and Cointegration Tests, Structural Breaks

World Cotton Research Conference–4, Texas, United States Of America, 10 - 14 September 2007, vol.1, no.1, pp.1-10

Impact Assessment on Milk Incentive Policies in Turkey: Antalya Province Case

Agricultural Economics and Transition: "What was expected, what we observed, the lessons learned"., Budapeşte, Hungary, 5 - 08 September 2007, pp.1-9

Yapısal Kırılma Varlığında Türkiye ve Dünya Pamuk Fiyatları Eşbütünleşik mi

8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 25 May 2007

Türkiye ve AB Ülkeleri Arasındaki Tarımsal İhracat Potansiyelinin Çekim Modeli İle Belirlenmesi

Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 September 2006, vol.1, no.1, pp.189-194

Fındık Üretiminde Aflatoksin Oluşumunun Önlenmesi Projesinin Ekonomik Rant Analizi

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Turkey, 16 - 18 September 2004, vol.1, no.1, pp.348-353

Türkiye'de Pamukta Uygulanan Fiyat Politikaları

Türk Dünyasında Pamuk Tarımı Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 28 September - 01 October 1999, vol.1, no.1, pp.353-362

Books & Book Chapters

Antalya Kırsalında Dini Yaşam: Çiftçilerin Üretim Faaliyetlerinde Dini Tutum ve Davranışlarının Analizi

in: Antalya Kitabı 1 Selçukludan Cumhuriyete Sosyal Bilimlerde Antalya, Koçakoğlu B, Karslı B, Sustam D, Sula Z, Yücel İ, Demir A, Editor, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, pp.834-848, 2018

Antalya Kırsalında Dini Yaşam

in: Antalya Kitabı, Bedia Koçakoğlu, Bahset Karslı, Demet Sustam, Zehra Sula, Editor, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Antalya, pp.834-845, 2018

Expert Reports

Ekmek Üretiminde Haksız Rekabetin Önlenmesi

4.Asliye Ticaret Mahkemesi, pp.2, Antalya, 2016

Elatmanın Önlenmesi

T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, pp.6, Antalya, 2012

İtirazın İptali (sera yapım sözleşmesi)

1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, pp.11, Antalya, 2012

Zararın tazmini

T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, pp.8, Antalya, 2011

Zararın tazmini

T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, pp.8, Antalya, 2011