Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Haller modernize edilmeli

Hasad Bitkisel Üretim , vol.25, no.219, pp.48-49, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Domates Fiyatı Değişkenliğinin Analizi

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2018), 5 - 08 July 2018

Arıcılık İşletmelerinde Bal Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2018), Nevşehir-Ürgüp, Turkey, 5 - 08 July 2018

Geographical Distribution of Goats Breeds in Turkey’s Antalya Province

1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.97

Mevsimlik Tarım İşçiliği Yönetim Modeli: İnsan Odaklı

Uluslararası Mevsimlik Tarım İşçiliği Sempozyumu, Düzce, Turkey, 4 - 05 October 2017

The Economic Evaluation of Queen Bee Enterprises

45th Apimondia International Apicultural Congress, İstanbul, Turkey, 29 September - 12 October 2017

Analysis of Farmers' Religious-Financial Behaviour and Attitudes

International Congress on Social Sciences (USOS), Granada, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.16

Türkiye’de Patates Fiyatlarının Değişkenliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi

2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017

Analysis of Factors Affecting Potato Prices Volatility in Turkey

The 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences (ICEBSS), Belgrad, Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.77

Türkiye Örtüaltı Tarımsal Üretim Kapasitesinin Mekânsal Kümelenmesi

11. Sebze Tarımı Sempozyumu, Ordu, Turkey, 11 - 13 October 2016, pp.18 Sustainable Development

Organik Tarımsal Üretimin Mekansal Analizi

Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, Rize, Turkey, 6 - 09 October 2015, pp.1-10

"Exploratory Spatial Data Analysis of Dairy Cattle Sector in Turkey

10 th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, Athens Institute for Education and Research, Atina, Greece, 20 - 23 July 2015, pp.31

Market Power and Price Asymmetry in Farm-Retail Transmission in the Turkish Meat Market"

10 th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications,, Atina, Greece, 20 - 23 July 2015, pp.18

Türkiye Buğday Üretiminin İstikrarsızlık Analizi

GAP VII. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 28 April - 01 May 2015, vol.2, no.3, pp.1

Organik Zeytin Yetiştiriciliğine Karar Vermede Etkili Olan Faktörler: Gökçeada Örneği

GAP VII. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 28 April - 01 May 2015, vol.1, no.1, pp.1

Tarımsal Kalkınma Kooperatif Karlılığının DuPont Model Analizi

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2014, vol.1, no.1, pp.73-78

Enerji içecekleri tüketim davranışı: Antalya ili örneği

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, pp.1326-1332

Süt Tedarik Zincirinde Asimetrik Fiyat Geçirgenliğinin Hata Düzeltme Modeli İle Analizi

XI.Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 03 September 2014 - 05 February 2015, pp.1

Enerji İçecekleri Tüketim Davranışları: Antalya İli Örneği

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, pp.1326-1332

Tarımsal Kalkınma Kooperatif Karlılığının DuPont Model Analizi

Ulusal Aile ÇiftçiliğiSempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2014, pp.73-78

Will Turkey Continue Importing Cotton in The Long Run

World Cotton Research Conference-5, Mumbai, India, 7 - 11 November 2011

European Market for Turkey Traditional Agricultural Products Trade: Cointegration Approach"

Eleventh Annual International Conference, Prag, Czech Republic, 7 - 09 July 2011, vol.1, no.1, pp.101-103

Sulama Organizasyonlarının İşletmecilik Yönünden Değerlendirilmesi: Aksu İlçesi Örneği

Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010, vol.1, no.1, pp.49-56

Traceability systems and approaches for Turkey s greenhouse vegetables sector and implications for international competitiveness.

Third International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies, Kuala-Lumpur, Malaysia, 4 - 08 July 2010

Traceability Systems and Approaches for Turkey's Greenhouse Vegetable Sector and Implications for International Competitiveness

The Third International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies, Kuala Lumpur, Malaysia, 1 - 04 July 2010

Determining the Role of Cold Storage Practices for Apple Marketing in Turkey

6th International Postharvest Symposium, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2009, vol.877, pp.979-987 Sustainable Development identifier identifier

Determination of agricultural export potential between Turkey and middle east countries by gravity model

the Eleventh Annual International Conference on Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity. Global Business and Technology Association, Prag, Czech Republic, 7 - 11 July 2009, pp.1

Determination Of Agricultural Export Potential between Turkey and Middle East Countries by Gravity Model

The Eleventh Annual International Conference on Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity, ., Czech Republic, 7 - 11 July 2009

Cotton Market Efficiency: Turkey, the U.S. and Greece

World Cotton Research Conference-4, Texas, United States Of America, 10 - 14 September 2007, vol.1, no.1, pp.1-18

Price Linkages in World Cotton Markets and Cointegration Tests, Structural Breaks

World Cotton Research Conference–4, Texas, United States Of America, 10 - 14 September 2007, vol.1, no.1, pp.1-10

Impact Assessment on Milk Incentive Policies in Turkey: Antalya Province Case

Agricultural Economics and Transition: "What was expected, what we observed, the lessons learned"., Budapeşte, Hungary, 5 - 08 September 2007, pp.1-9

Yapısal Kırılma Varlığında Türkiye ve Dünya Pamuk Fiyatları Eşbütünleşik mi

8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 25 May 2007

Türkiye ve AB Ülkeleri Arasındaki Tarımsal İhracat Potansiyelinin Çekim Modeli İle Belirlenmesi

Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 September 2006, vol.1, no.1, pp.189-194

Fındık Üretiminde Aflatoksin Oluşumunun Önlenmesi Projesinin Ekonomik Rant Analizi

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Turkey, 16 - 18 September 2004, vol.1, no.1, pp.348-353

Türkiye'de Pamukta Uygulanan Fiyat Politikaları

Türk Dünyasında Pamuk Tarımı Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 28 September - 01 October 1999, vol.1, no.1, pp.353-362

Expert Reports

Karpuz fide hastalığı zararı için tazminat istemi

Bucak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/510 Esas, pp.9, Antalya, 2023

Ekmek Üretiminde Haksız Rekabetin Önlenmesi

4.Asliye Ticaret Mahkemesi, pp.2, Antalya, 2016

Elatmanın Önlenmesi

T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, pp.6, Antalya, 2012

İtirazın İptali (sera yapım sözleşmesi)

1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, pp.11, Antalya, 2012

Zararın tazmini

T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, pp.8, Antalya, 2011

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

34

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

46

H-Index (Scopus)

4

Citiation (TrDizin)

14

H-Index (TrDizin)

2

Project

13

Thesis Advisory

6

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals