Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Obesity as a Social Problem: Social Connection Model and Company Frames

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, no.61, pp.229-251, 2020 (ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

AB ve Türkiye Politikaları Ekseninde Kobi'ler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Selçuk İletişim, vol.11, no.1, pp.102-124, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Instrumental, Strategic and Political Conception of Corporate Social Responsibility

ONLINE JOURNAL OF COMMUNICATION AND MEDIA TECHNOLOGIES, vol.7, no.1, pp.126-146, 2017 (ESCI) Sustainable Development identifier

The media publicity of NGOs in Turkey

European Journal of Research on Social Studies,, no.1, pp.108-114, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Corporate Social Responsibility Practices of Transnational Corporations: Examples from Turkey and Italy

European Journal of Research on Education, vol.2, no.2, pp.202-213, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Corporate Social Responsibility Practices of Transnational Corporations: Examples from Turkey and Italy

European Journal of Research on Education, vol.2, no.2, pp.202-213, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Halkla İlişkiler Eğitimi Üzerine Bir Eleştiri

Akdeniz İletişim Dergisi, vol.15, pp.133-144, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Millî Kimliğinin Kuruluşunda Osmanlı'nın Reddi: On Beşinci Yıl Kitabı

Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, vol.7, no.2, pp.551-567, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Zenginler ve Zenginlik

Kültür ve İletişim Dergisi, vol.13, no.2, pp.81-106, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Örgütlerin Toplumsal İtibarı ve Ölçümlenmesi

Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, vol.7, no.1, pp.181-188, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Şirketlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Algılayışları

İLETİŞİM KURAM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.28, pp.153-184, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Role of PR in the Success of Turkish Ngos' Social Campaigns

The Asian Conference on Media and Mass Communication 2012, Japan, pp.519

CSR Communication in Turkey: An Analysis of Three Award Winning Projects

5th Organizational Governance Conference and 14th International Conference on Social Responsibility, Tekirdağ, Turkey, 9 - 12 September 2015, pp.113-125

CSR Communication in Turkey: An Analysis of Three Award Winning Projects

5th Organizational Governance Conference and 14th International Conference on Social Responsibility, Tekirdağ, Turkey, 9 - 12 September 2015, pp.113-125

A Decade into Sustainability Reporting in Turkey

Communication Ethics in a Connected World, EUPRERA, Brüksel, Belgium, 11 - 13 September 2014, pp.115-134 Sustainable Development

Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Bir Kavramsal Çerçeve Önerisi

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Lefkoşe, Cyprus (Kktc), 14 - 17 April 2009, pp.9-15 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Climate Change

in: The Palgrave Handbook of Corporate Social Responsibility, David Crowther,Shahla Seifi, Editor, Palgrave Macmillan, Cham, Bern, pp.1-24, 2020 Sustainable Development

A Decade into Sustainability Reporting in Turkey

in: Communication Ethics in a Connected World, Catellani A.; Zerfass A.; Tench, R., Editor, Peter Lang, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt Am Main, New York, Oxford, Wien, pp.115-134, 2015

Sosyal Sorumluluk Kampanyası İçin Stratejik Adımlar

in: Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kavramlar, Uygulama ve Örnekler, -, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.81-128, 2015

Türkiye'de Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Gelişimi

in: Kurumsal Sosyal Sorumluluk:Kavramlar, Uygulama ve Örnekler, -, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-18, 2015

Models in Reputation Measurement

in: New Challenges, New Opportunities: Interdisciplinary Perspectives on Reputation Management, Baybars-Hawk B.; Samast O., Editor, Reputation Management Institute Of Turkey, Ankara, pp.29-42, 2013

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

in: Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, Işık M.; Akdağ M., Editor, Eğitim Kitapevi, Konya, pp.49-59, 2011

Popüler Kültür ve Siyaset

in: Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji, Yaylagül L. ; Korkmaz N., Editor, Dipnot, Ankara, pp.155-170, 2008

Türk Modernleşmesi

in: Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Zencirkıran M., Editor, Nova, Ankara, pp.141-152, 2006

From pan-Islamism to pan-Turkism: Modernization and German Influence in the Late Ottoman Period

in: Disrupting and Reshaping: Early Stages of Nation Building in the Balkans, Dogo M.; Franzinetti G., Editor, Longo Editore, Trieste, pp.117-139, 2002