Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kader İnancının Anadolu Türkülerindeki İzdüşümü: Felek

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, vol.1, pp.1-10 Creative Commons License

Müslümanlararası Kardeşliğin Küresel Barışın İnşasındaki Yeri ve Önemi

II. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 May 2016, vol.I, pp.503-516 Creative Commons License

Bir Akıl Tutulması Modeli: Ehl-i Hadis'ten DAİŞ'e Selefilik

Uluslararası Multidisipliner Kongre, Antalya, Turkey, 21 - 22 April 2016, vol.1, pp.42-48 Creative Commons License Sustainable Development

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Geçiş Sürecinde Etkin Bir Türk-İslam Bilgini: Elmalılı Hamdi Efendi

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 28 - 29 October 2015, vol.1, pp.93-98 Creative Commons License

XVI. Asır Osmanlı Düşünürü Ayşi Mehmed Tirevi'nin Bilinmeyen Bir Eseri: Netaicü'l-Ezhan

12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan/Tataristan, Russia, 30 August - 06 September 2014, vol.1, pp.97-104 Creative Commons License

Ahmet Hamdi Akseki'nin "Ebedî Risâlet"e Yazdığı Mukaddime

Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 09 November 2013, pp.181-191 Creative Commons License

Elmalılı'ya Göre Kader İnancı ve İnsan Hayatındaki Yeri

Günümüz İnanç Problemleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 9 July - 09 September 2001, pp.171-178 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Kelamda Bilgi ve Değeri

in: Sistematik Kelam, Prof. Dr. Özcan TAŞÇI, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.15-30, 2022

İslam Dini'nin Temel Özellikleri

in: Sistematik Kelam, Prof. Dr. Özcan TAŞÇI, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.225-229, 2022

Mâtürîdî Bir Bakışla İnsanın Yeryüzü Macerasında Dua ve İşlevi

in: Dinî Hayatımızın Temel taşları Hanefîlik-Mâtürîdîlik-Yesevîlik Dünü-Bugünü-Yarını, Doç. Dr. Sabri YILMAZ-Doç. Dr. Bülent ÇELİKEL, Editor, Türk Ocakları Derneği İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, pp.179-193, 2021 Creative Commons License

Genel Olarak Din ve İslâm Dini

in: İslâm İnanç Esasları, Prof. Dr. Vechi Sönmez-Doç. Dr. Hilmi Karaağaç, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.1-22, 2021 Creative Commons License

Kelam'da Te'vil Sorunu

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2019

İsbât-ı Vâcib

in: Din Felsefesi Açısından Eş'arî Gelen-Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi-V-, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.395-403, 2019 Creative Commons License

Kelamda Te'vil Problemi

in: Sistematik Kelam, Mehmet EVKURAN, Editor, Bilimsel Araştırma Yayınları, Ankara, pp.185-204, 2019 Creative Commons License

Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu - Sempozyum Bildirileri-

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2017

Elmalılı Muhammed Hamdi (1878-1942)

in: XIX. Yüzyıldan Günümüze ÇAĞDAŞ İSLÂM DÜŞÜNÜRLERİ, Kemal Sözen,Ali Kürşat Turgut,Sabri Yılmaz, Editor, Dîvan Kitap, Ankara, pp.183-209, 2017 Creative Commons License

İslâm'ın Temel İnanç Easaları Açısından Kutsiyet, Velâyet ve Kerâmet

in: İslâm Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet Velâyet ve Kerâmet, Y. Şevki Yavuz, Editor, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur'an Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.431-437, 2017 Creative Commons License

Nübüvvetin Delillerinden Biri: Hz. Peygamber'in Hıristiyanlar ve Mezhepleri Hakkında Bilgi Vermesi

in: Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi II, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.792-796, 2014 Creative Commons License

Teslis Akidesine Kadı Abdülcebbâr'ın Yaklaşımı

in: Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi II, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.775-791, 2014 Creative Commons License

Kadıyanilik

in: İslam Mezhepleri Tarihi, Ünal, A.B-Yılmaz, S., Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.167-180, 2012

Mürcie-Mutezile

in: İslam Mezhepleri Tarihi, Ünal, A.B, Yılmaz, S., Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.53-78, 2012

Ehl-i Sünnet

in: İslam Mezhepleri Tarihi, Ünal, A.B, Yılmaz, S., Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.79-108, 2012

Kelamda Te'vil Sorunu

Araştırma Yayınları, Ankara, 2009

Mevlana ve İnsan

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2008

Die Attribute "der Allerbarmer" (ar-rahman) und "der Allbarmherzige (ar-rahim) bei Elmalılı

in: THEION XIV DIAKONIE DER RELIGIONEN 2, B.Beinhauer-Köhler, M.Benad, E.Weber, Editor, Peter Herbert Lang & Cie Ag, Frankfurt, pp.55-61, 2005 Creative Commons License

Metrics

Publication

46

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

5

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals