Prof. NECLA ÖZTÜRK


Faculty of Law, Department of Private Law

Department of International Civil Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, International Private Law

Email: ozturknecla@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 310 6446
Fax Phone: +90 242 227 6977
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/ozturknecla
Office: 150
Address: Pınarbaşı mahallesi Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07058 Antalya/Türkiye

Metrics

Publication

98

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

9

H-Index (TrDizin)

2

Project

5

Thesis Advisory

8

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1999 - 2006

1999 - 2006

Doctorate

Ankara University, Özel Hukuk, Turkey

1995 - 1998

1995 - 1998

Postgraduate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Turkey

1989 - 1993

1989 - 1993

Undergraduate

Ankara University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

EVLİLİK MALLARINA UYGULANACAK HUKUK

Ankara University

1998

1998

Postgraduate

TÜRK VE MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA İSTİNABE

Ankara University, Özel Hukuk

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

International Private Law

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Professor

Akdeniz University, Faculty of Law, Department of Private Law

2017 - 2022

2017 - 2022

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty of Law, Department of Private Law

2007 - 2017

2007 - 2017

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Law, Department of Private Law

1998 - 2007

1998 - 2007

Research Assistant

Ankara University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Dean

Akdeniz University, Faculty of Law

2021 - Continues

2021 - Continues

Director of Vocational School

Akdeniz University, Forensic Vocational School

2007 - Continues

2007 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Law, Department of Private Law

2011 - 2017

2011 - 2017

Müdür Yardımcısı

Akdeniz University, AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

2007 - 2008

2007 - 2008

Vice Dean

Akdeniz University, Faculty of Law

Non Academic Experience

2015 - 2015

2015 - 2015

Ziyaretçi Öğretim Üyesi

Università degli Studi di Milano, Milano İtalya

2014 - 2014

2014 - 2014

Ziyaretçi Öğretim Üyesi

San Francisco Üniversitesi Hukuk Fakültesi San Francisco CA, ABD

2008 - 2008

2008 - 2008

Ziyaretçi Öğretim Üyesi

Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi, New York City, NY, ABD

2004 - 2006

2004 - 2006

Doktora Araştırmacısı

Emory Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atlanta GA, ABD

1995 - 1998

1995 - 1998

Hakim Stajeri

Ministry, Adalet Bakanlığı, Hakim Stajeri

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Milletlerarası Özel Hukuk

Postgraduate

Postgraduate

Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmeleri

Postgraduate

Postgraduate

Yabancılar Hukukuna İlişkin Güncel Gelişmeler

Postgraduate

Postgraduate

Sağlık Turizmi Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Dış Ticaret

Undergraduate

Undergraduate

Hukukta Kadın

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Özel Hukuk II

Associate Degree

Associate Degree

Yabancılar Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Diksiyon

Associate Degree

Associate Degree

Yabancılar Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Yabancıların Sağlık Hakkı

Postgraduate

Postgraduate

Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmeleri

Postgraduate

Postgraduate

Yabancılar Hukukunda Güncel Gelişmeler

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Koruma Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Yabancıların Sağlık Hakkı

Postgraduate

Postgraduate

Hukuk ve Kadın

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Özel Hukuk I

Postgraduate

Postgraduate

Yabancı Yatırım Uyuşmazlıkları

Postgraduate

Postgraduate

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı

Undergraduate

Undergraduate

Kadın Hakları Hukuku Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

Sağlık Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Türk Hukukunda Kadına İlişkin Düzenlemeler

Undergraduate

Undergraduate

Dış Ticaret Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Hukukta Kadın

Postgraduate

Postgraduate

Yabancılar Hukukuna İlişkin Güncel Gelişmeler

Postgraduate

Postgraduate

Milletlerarası Tahkim

Undergraduate

Undergraduate

Hukukta Kadın

Doctorate

Doctorate

Milletlerarası Arabuluculuk

Doctorate

Doctorate

Evlilik Benzeri Yaşam Modellerinin Milletlerarası Özel Hukuk Boyutu

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Özel Hukuku I

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Özel Hukuku II

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Özel Hukuku I

Undergraduate

Undergraduate

Devletler Özel Hukuku II

Advising Theses

2021

2021

Postgraduate

Sağlık hizmetlerinin görülmesinde irtikap suçu

Öztürk N. (Advisor)

B.DENİZ(Student)

2021

2021

Postgraduate

Suçluların İadesi

Öztürk N. (Advisor)

Y.ALTIPARMAK(Student)

2019

2019

Doctorate

Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuk

Öztürk N. (Advisor)

G.YARAR(Student)

2016

2016

Postgraduate

Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahat Hakkı

Öztürk N. (Advisor)

Ş.Arslan(Student)

2015

2015

Postgraduate

Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu

Öztürk N. (Advisor)

B.Dürgen(Student) Creative Commons License

2015

2015

Postgraduate

Türkiye'deki Suriyelilerin hukuki durumu

Öztürk N. (Advisor)

B.DÜRGEN(Student)

2014

2014

Postgraduate

Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmeleri

Öztürk N. (Advisor)

G.YARAR(Student)

Articles Published in Other Journals

2013

2013

Challenges Regarding Aliens Right to Work Under Turkish Law

ÖZTÜRK N.

Human Rights Review , vol.1, no.3, pp.25-48, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

ÇALINAN YA DA YASADIŞI ŞEKİLDE İHRAÇ EDİLEN KÜLTÜR VARLIKLARININ İADESİNİN 1995 UNIDROIT KONVANSİYONU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZTÜRK N., KUŞCU D.

BEYSEHIR SELCUKLU 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITY AND SOCIAL SCIENCES, Konya, Turkey, 27 - 29 October 2023, pp.991-998

2023

2023

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAĞLAMINDA KANUNA KARŞI HİLE

ÖZTÜRK N., KUŞCU D.

BEYSEHIR SELCUKLU 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITY AND SOCIAL SCIENCES, Konya, Turkey, 27 - 29 October 2023, pp.984-990

2023

2023

TAŞINIR MALLARIN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE UYGULANACAK HUKUK

ÖZTÜRK N., KUŞCU D.

BALKAN 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Edirne, Turkey, 6 - 08 October 2023, pp.1014-1020

2023

2023

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU KAPSAMINDA VATANDAŞLIĞIN İPTALİ

ÖZTÜRK N., KUŞCU D.

BALKAN 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Edirne, Turkey, 6 - 08 October 2023, pp.1021-1028

2023

2023

DEVLETLERİN KENDİ VATANDAŞLARINI TESLİM ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ÖZTÜRK N., KUŞCU D.

ACADEMY 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW AND FORENSIC SCIENCES, Roma, Italy, 25 - 27 August 2023, pp.67-74

2023

2023

TÜRK VATANDAŞLIĞININ İRADE DIŞI KAYBEDİLMESİ YOLU OLARAK VATANDAŞLIĞIN KAYBETTİRİLMESİ

ÖZTÜRK N., KUŞCU D.

ACADEMY 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW AND FORENSIC SCIENCES, Roma, Italy, 25 - 27 August 2023, pp.75-84

2023

2023

TÜRK MİLLETLERARASI USUL HUKUKU BAĞLAMINDA YARGILAMA YETKİSİNİN ÇATIŞMASI

ÖZTÜRK N., KUŞCU D.

AFRICA 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN SCIENCES, Kahire, Egypt, 28 - 30 June 2023, pp.15-21

2023

2023

SU ALTI KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARA UYGULANACAK HUKUKUN GETTY BRONZU DAVASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZTÜRK N., KUŞCU D.

AFRICA 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN SCIENCES, Kahire, Egypt, 28 - 30 June 2023, pp.9-14

2022

2022

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair La Haye Sözleşmesi

ÖZTÜRK N.

Selçuk 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 10 December 2022, pp.453-459

2022

2022

Bazı Ülke Örnekleri Işığında Yatırım Programları

ÖZTÜRK N.

Akdeniz 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 19 November 2022

2022

2022

Türk Hukukunda Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Kazanımı

ÖZTÜRK N.

Akdeniz 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 19 November 2022

2021

2021

Milletlerarası Özel Hukukta Çifte Vatandaşlık

Öztürk N., Kuşcu D.

10. Uluslararası Sosyal, Beşeri, Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 September 2021, pp.388-391

2022

2022

TÜRK HUKUKUNDA SUÇLULARIN İADESİ

ÖZTÜRK N.

SOCRATES 4TH CONFERENCE ON EDUCATION, MANAGEMENT, ECONOMY AND SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Turkey, 23 April 2022

2022

2022

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİNE GENEL BAKIŞ

ÖZTÜRK N.

SOCRATES 4TH CONFERENCE ON EDUCATION, MANAGEMENT, ECONOMY AND SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Turkey, 23 April 2022

2022

2022

TÜRK HUKUKUNDA YABANCILARIN YATIRIM YAPMAK SURETİYLE VATANDAŞLIK KAZANMASI (OBTAINING TURKISH CITIZENSHIP BY INVESTMENT)

ÖZTÜRK N.

"KASHGARLI MAHMUT" INTERNATIONAL SCIENCE, CULTURE AND EDUCATION CONGRESS (Dîvânu Lugâti't-Türk - 950), Baku, Azerbaijan, 27 March 2022

2022

2022

YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ

ÖZTÜRK N.

"KASHGARLI MAHMUT" INTERNATIONAL SCIENCE, CULTURE AND EDUCATION CONGRESS (Dîvânu Lugâti't-Türk - 950), Baku, Azerbaijan, 27 March 2022

2021

2021

Türk Hukukunda Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Öztürk N., Kuşcu D.

10. Uluslararası Sosyal, Beşeri, Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 September 2021, pp.392-396

2021

2021

Yabancı Turistlerin Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Tutulmasının Hukuki Boyutu

Öztürk N., Kuşcu D.

Ziyalı İşığında Ramazan Qafarlı-70 Kongresi, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 September 2021, pp.416-423

2021

2021

Türk Hukukunda Yabancıların Sınırdışı Edilmeleri

Öztürk N., Kuşcu D.

Ziyalı İşığında Ramazan Qafarlı-70 Kongresi, Baku, Azerbaijan, 16 - 17 September 2021, pp.424-434

0

0

New Develeopments Regarding Women Regulations Under Turkish Law

ÖZTÜRK N.

10. 6. Annual International Conference on Mediterranean Studies, Greece, pp.1 Sustainable Development

0

0

The Victims of Domestic Violence Is Granted Refugee Status

ÖZTÜRK N.

Uluslararası ve Avrupa Mülteci Hukuku, United States Of America, pp.1 Sustainable Development

2021

2021

Extradition of Offenders According to the Provisions of the International Judicial Cooperation

Öztürk N., Kuşcu D.

4. International European Conference, Warszawa, Poland, 8 - 09 August 2021, pp.735-747

2021

2021

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 47. Maddesi Uyarınca Yetki Sözleşmeleri

Öztürk N., Kuşcu D.

XII. Eurosaian Conference on Language & Social Sciences June 18-19 2021), Antalya, Turkey, 18 - 19 June 2021, pp.65-72

2021

2021

Türkiye'de Bulunan Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Çalışma Hakları

Öztürk N., Kuşcu D.

XII. Eurosaian Conference on Language & Social Sciences June 18-19 2021), Antalya, Turkey, 18 - 19 June 2021, pp.175-188 Sustainable Development

2019

2019

EVLİLİK BENZERİ BİRLİKTE YAŞAM MODELLERİNİN FEMİNİST HUKUK PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZTÜRK N., COŞKUN D.

Pozitif ve Sosyal Bilimlerde Hukuk, Konya, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.63-69

2019

2019

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLAT EDİNİLME YOLUYLA KAZANILMASI

ÖZTÜRK N., YARAR G.

ASEAD 6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU EJSER 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 02 November 2019

2019

2019

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN İZİN ALMAK SURETİYLE ÇIKMA

ÖZTÜRK N., YARAR G.

ASEAD 6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU EJSER 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 02 November 2019

2019

2019

YASAL DÜZENLEMELERDE AİLE KURMA MODELLERİ

ÖZTÜRK N., YARAR G.

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.670-676

2019

2019

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ BOYUTU

ÖZTÜRK N., YARAR G.

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.662-669

2019

2019

TÜRK HUKUKUNDA ARABULUCULUK

ÖZTÜRK N., YARAR G.

Harran Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.892-898

2019

2019

ULUSLARARASI TEBLİGAT USULÜ

ÖZTÜRK N., YARAR G.

I.ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALAR KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.899-905

2018

2018

Yasal Düzenlemelerde Kadın

ÖZTÜRK N., YARAR G.

Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.508-513

2018

2018

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Çerçevesinde Suriye Vatandaşları

Öztürk N., Yarar G.

Cemil Meriç 10. Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.477-482

2018

2018

Yabancıların Sağlık ve Sosyal Güvenlik Hakkı

ÖZTÜRK N., YARAR G.

Uluslararası Hukuk Kongresi: Güncel Temalar Başlıklar, Samsun, Turkey, 5 - 09 December 2018, pp.147-154

2018

2018

Türk Hukukunda Özel Statülü Yabancı Kavramı: Mavi ve Turkuaz Kartlılar

ÖZTÜRK N., YARAR G.

Uluslararası Hukuk Kongresi: Güncel Temalar Başlıklar, Samsun, Turkey, 5 - 09 December 2018, pp.155-161

2018

2018

Sağlık Turizmi Hukukuna İlişkin Güncel Gelişmeler

ÖZTÜRK N., Altunbaş M.

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.127-134

2018

2018

Milletlerarası Özel Hukukta Kamu Düzeni

ÖZTÜRK N., YARAR G.

I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2018, pp.235-240

2018

2018

Yabancıların Taşınmazlar Üzerinde Miras Hakkı

ÖZTÜRK N., YARAR G.

I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2018, pp.383-388

2017

2017

Dünyadaki Aile Kurma Amaçlı Beraberlik Türleri: Genel Bakış

ÖZTÜRK N.

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (ASOS), Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.535

2017

2017

Türk Hukukunda Uluslararası Çocuk Kaçırmaya İlişkin Düzenlemeler

ÖZTÜRK N.

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (ASOS), Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.536

2017

2017

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

YARAR G., ÖZTÜRK N.

ASEAD II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2017, pp.1

2017

2017

Yabancıların Türk Hukukunda Taşınmaz Mal Edinmeleri

ÖZTÜRK N., YARAR G., ARSLAN Ş.

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.42

2017

2017

Yabancıların Türkiye'de Çalışma Hakkı

ÖZTÜRK N., YARAR G., ARSLAN Ş.

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.36 Sustainable Development

2017

2017

Mediation Under Turkish Law

ÖZTÜRK N.

Law and Society Association, Mexico City, Mexico, 20 - 23 June 2017, pp.195

2016

2016

Some Fundemantal Regulation on Women in Turkish Law: Past To Present

ÖZTÜRK N.

1st International Scientific Researches Congress- Humanity and Social Sciences (IBAD),, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.1 Sustainable Development

2016

2016

Milletlerarası Usul Hukukunda Arabuluculuk (Özellikle Yabancı Unsurlu Uzlaşma Sözleşmesinin Tanınması ve Tenfizi Meselesi)

ÖZTÜRK N.

Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.605-624

2015

2015

New Regulation on Women in Turkey

ÖZTÜRK N.

Law and Society Association Yıllık Kongresi, Seattle, United States Of America, 28 - 31 May 2015, pp.1 Sustainable Development

2014

2014

Yabancıların Siyasi Hakları

ÖZTÜRK N.

Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No: 4), İstanbul, Turkey, 15 - 17 September 2014, pp.223-246

2014

2014

Political Rights for Foreigners

ÖZTÜRK N.

Law and Society Association Yıllık Kongresi, Minneapolis, United States Of America, 31 May - 01 June 2014, pp.1

2012

2012

Child Abduction

ÖZTÜRK N.

Law and Society Association Yıllık Kongresi, Honolulu, United States Of America, 5 - 08 June 2012, pp.1

2012

2012

Yabancıların Çalışma Hakkı

ÖZTÜRK N.

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.235-245 Sustainable Development

2012

2012

Türk Vatandaşlık Hukukunda Kadına İlişkin Kurallar

ÖZTÜRK N.

14. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Panel, Antalya, Turkey, 7 - 08 March 2012, pp.1

2011

2011

Türk Mevzuatına Göre Sağlık Turizminde Yabancı İstihdamı

ÖZTÜRK N.

7. IV. Sağlık Turizmi Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 October 2011, pp.1

2011

2011

Türk Mevzuatına Göre Sağlık Turizminde Yabancı İstihdamı

ESEN E., Öztürk N.

IV. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 October 2011, pp.15-26

2011

2011

Legal and Adminitrative Capacity for Participation of Foreigners to Local Administration: Foreigners Council Model for Participatory Democracy

ÖZTÜRK N.

Center for Peace & Reconciliation Studies (CPRS) International Human Security Series; Human Security: New Challenges, New Perspectives, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2011, pp.1

2011

2011

Recognition and Enforcement of Divorce Decisions Given by German Courts Under Turkish Law

ÖZTÜRK N.

11. The German Middle East Studies Association for Contemporary Research and Documentation (DAVO) Kongresi, Berlin, Germany, 6 - 08 October 2011, pp.1

2011

2011

A Loss of Turkish Citizenship Under the New Turkish Citizenship Law

ÖZTÜRK N.

Law and Society Association Yıllık Kongresi, San Francisco, United States Of America, 2 - 05 June 2011, pp.1

2010

2010

Yabancı Turistlerin Türkiye’ye Hukuka Uygun Giriş Yapması

ÖZTÜRK N.

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 May 2010, pp.778-797

2010

2010

Vatandaşlığın Kaybına İlişkin Yeni Düzenlemeler, Görüş ve Eleştiriler

ÖZTÜRK N.

Yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu, Vatandaşlığın Kaybına İlişkin Yeni Düzenlemeler, Görüş ve Eleştiriler, Antalya, Turkey, 12 February 2010, pp.1

Books & Book Chapters

2022

2022

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

ÖZTÜRK N., YARAR G.

SEÇKİN YAYINEVİ, Ankara, 2022

2018

2018

Türkiye' nin Taraf Olduğu Bazı Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Kadın

Tiryakioğlu B., Öztürk N.

in: TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN SAĞLIĞI, Prof. Dr. Ayşe AKIN,Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.323-345, 2018

2018

2018

Istanbul Convention

TİRYAKİOĞLU B., ÖZTÜRK N.

in: A Comparative Study of Women Issues, Selda Güneş Peschke, Lutz Peschke, Editor, Books on Demand , Nordeste, pp.15-24, 2018

2018

2018

Türkiye’de Temel Ulusal Düzenlemelerde Kadın

ÖZTÜRK N., YARAR G., ARSLAN Ş.

in: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı, Ayşe Akın, Saliha Özpınar, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.309-322, 2018

2018

2018

Türkiye’nin Taraf Olduğu Bazı Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Kadın

TİRYAKİOĞLU B., ÖZTÜRK N.

in: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı, Prof. Dr. Ayşe Akın, Doç. Dr. Saliha Özpınar, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.323-345, 2018

2017

2017

Türk Hukukunda Kadına İlişkin Başlıca Düzenlemeler: Geçmişten Günümüze Genel Bakış

ÖZTÜRK N.

in: Türk Hukukunda Kadın, Necla Öztürk, Güven Yarar, Şule Arslan, Editor, Adalet, Ankara, pp.1-40, 2017

2015

2015

AB 2008 52 EC Arabuluculuk Direktif Hükümlerinin Bazı Üye Devlet ve Türk Hukukunda Yansımaları

Öztürk N., Yarar G.

in: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ramazan ARSLAN' a Armağan, ÖZTÜRK NECLA,YARAR GÜVEN, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.1351-1386, 2015

2014

2014

Yabancıların Siyasi Hakları

Öztürk N.

in: Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı, Ayfer Uyanık Çavuşoğlu - Zeynep Derya Tarman, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.223-246, 2014

2013

2013

Acquiring and Losing Turkish Citizenship under the New Turkish Citizenship Act

ÖZTÜRK N.

in: Citizenship in Transition New Perspectives on Transnational Migration from the Middle East to Europe, Annemarie Profanter - Francis Owtram , Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.109-135, 2013

2012

2012

Yabancıların Çalışma Özgürlüğü ve Türk Vatandaşı ile Evli Eşin Durumu

ÖZTÜRK N.

in: Prof. Dr. Tuğrul Arat'a Armağan, Tiryakioglu, B., Güngör, G., Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.899-918, 2012

Expert Reports

2017

2017

Suçluların İadesi

ÖZTÜRK N.

I. Ağır Ceza Mahkemesi, pp.6, Antalya, 2017

Supported Projects

2018 - 2022

2018 - 2022

BİLİMSEL YAYIN DESTEĞİ (BYD)

Project Supported by Higher Education Institutions

ÖZTÜRK N. (Executive), YARAR G., ARSLAN Ş., TİRYAKİOĞLU B., MEHTER AYKIN S.

2018 - 2022

2018 - 2022

Yayın Süreklilik Desteği (YSD)

Project Supported by Higher Education Institutions

ÖZTÜRK N. (Executive), MEHTER AYKIN S.

2015 - 2016

2015 - 2016

Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahat Hakkı

Project Supported by Higher Education Institutions

ÖZTÜRK N. (Executive), ARSLAN Ş., YARAR G.

2013 - 2014

2013 - 2014

Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri

Project Supported by Higher Education Institutions

Öztürk N. (Executive), Yarar G.

Mobility Activity

2015 - 2015

2015 - 2015

Other

Guest Researcher

Universita Degli Studi di Milano, Italy

2014 - 2014

2014 - 2014

Other

Guest Researcher

University of San Francisco, United States Of America

2010 - 2010

2010 - 2010

Erasmus Programme

Lecturing

Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nürnberg, Germany

2009 - 2009

2009 - 2009

Other

Post Doc

Columbia College, United States Of America

2009 - 2009

2009 - 2009

Other

Post Doc

Columbia College, United States Of America

2004 - 2006

2004 - 2006

Other

Research During Graduate Education

Emory University, United States Of AmericaCongress and Symposium Activities

23 April 2022 - 24 April 2022

23 April 2022 - 24 April 2022

SOCRATES 4TH CONFERENCE ON EDUCATION, MANAGEMENT, ECONOMY AND SOCIAL SCIENCES

Session Moderator

İstanbul-Turkey

27 March 2022 - 27 March 2022

27 March 2022 - 27 March 2022

"KASHGARLI MAHMUT" INTERNATIONAL SCIENCE, CULTURE AND EDUCATION CONGRESS

Session Moderator

Baku-Azerbaijan

06 April 2018 - 08 April 2018

06 April 2018 - 08 April 2018

II.ULUSLARARASI AL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Session Moderator

Gaziantep-Turkey

26 October 2017 - 27 October 2017

26 October 2017 - 27 October 2017

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Session Moderator

Kahramanmaraş-Turkey

13 October 2017 - 15 October 2017

13 October 2017 - 15 October 2017

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017

Session Moderator

Antalya-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Law and Society Association Yıllık Kongresi

Panelists

-United States Of America

01 March 2013 - 01 March 2013

01 March 2013 - 01 March 2013

6th Annual International Conference on Mediterranean StudiesSustainable Development

Panelists

-Greece

01 March 2013 - 01 March 2013

01 March 2013 - 01 March 2013

Koç Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukukçular Toplantısı

Panelists

İstanbul-Turkey

01 November 2012 - 01 November 2012

01 November 2012 - 01 November 2012

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kültür ve Edebiyatta Cinsiyet, Cinsellik ve Şiddet konulu Konferans

Panelists

İzmir-Turkey

01 June 2012 - 01 June 2012

01 June 2012 - 01 June 2012

Law and Society Association Yıllık Kongresi

Panelists

-United States Of America

01 March 2012 - 01 March 2012

01 March 2012 - 01 March 2012

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Paneli

Panelists

Antalya-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

The German Middle East Studies Association for Contemporary Research and Documentation (DAVO) Kongresi

Panelists

-Germany

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

IV. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

Panelists

İstanbul-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

Center for Peace & Reconciliation Studies (CPRS) International Human Security Series

Panelists

İstanbul-Turkey

01 June 2011 - 01 June 2011

01 June 2011 - 01 June 2011

Law and Society Association Yıllık Kongresi

Panelists

-United States Of America

01 July 2010 - 01 July 2010

01 July 2010 - 01 July 2010

WOCMES (3rd World Congress for Middle Eastern Studies),

Panelists

-Spain

01 February 2010 - 01 February 2010

01 February 2010 - 01 February 2010

Yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu

Panelists

Antalya-Turkey

01 September 2009 - 01 September 2009

01 September 2009 - 01 September 2009

Çalıştay: Refugee Law in European Union, Cuenca KollokyumSustainable Development

Panelists

-Spain

Scholarships

2014 - 2014

2014 - 2014

TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Universita Degli Studi Di Milan

TUBITAK

2012 - 2012

2012 - 2012

YÖK Bursu, San Fransisco Üniversitesi HUkuk Fakültesi

Other Government Agencies

2009 - 2010

2009 - 2010

Post Doctorate

Other International Organizations

2007 - 2007

2007 - 2007

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Bursu, Emory Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Foundation

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1