Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de İslamofobi: Mizah Dergilerinde İslam’ın Temsili

Akademik İncelemeler, vol.11, no.2, pp.169-196, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Impact of the Architecture and Environment Relation on Crime Rates: A Case Study from Turkey

NEW ARCH-INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE, vol.3, no.2, pp.37-44, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Representation of Women Power in TV Commercials: The Use of Super Heroes /Televizyon Reklamlarında Kadınların Güç Temsili: Süper Kahramanların Kullanımı

Kadın/Woman 2000 Kadın Araştırmaları Dergisi / Journal for Women's Studies, vol.17, no.1, pp.103-119, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Uluslararası Medya Söyleminde İsrail’in 2014 Gazze Saldırısı: CNN ve Al Jazeera Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz

TESAM Akademi Dergisi - Turkish Journal of TESAM Academy, vol.3, no.1, pp.53-79, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

The Stone-Throwing Children: The Explosion of Anger in Mersin’s Suburbs

ASOS JOURNAL, no.3, pp.1-15, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Evlilik Programları

KTÜ İletişim Araştırmaları Dergisi, no.5-6, pp.1-15, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

21. Yüzyıl İletişim çağının yaşayan Dahisi: Slovaj Zizek

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.3, pp.13-36, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Birleşik Kitle İletişim Araçları Platformu: Cep Telefonu Televizyon

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.37, pp.7-20, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Associated Media Platform: Mobile Tv

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.37, pp.6-19, 2009 (ESCI) identifier

Propaganda Activity of The Bush Administration On Middle East After The September 11 Attacks

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.23, pp.89-97, 2005 (ESCI) Sustainable Development identifier

CONTINUITY IN DISINFORMATION: SOME EXAMPLES FROM THE WAR ON IRAQ

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.21, pp.13-25, 2005 (ESCI) identifier

11 Eylül Saldırıları Ardından Bush Yönetiminin Ortadoğu’daki Propaganda Faaliyetleri

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.23, pp.89-98, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Influence of the Environmental Protection on the Occurence of the Felony Crime, Considering the Impact of Environmental Communication: A Case Study from Berlin Germany

VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“, Jahorina - Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 11 - 13 March 2019, pp.768-779 Sustainable Development

IMPACT OF THE ARCHITECTURE AND ENVIRONMENT RELATION ON CRIME RATES: A CASE STUDY FROM TURKEY

third International Architectural Conference S.ARCH 2016, 25 - 27 May 2016, pp.303-312 Sustainable Development

Uluslararası Gençlerde Demokrasi ve İletişim Sempozyumu

Küresel İdeolojinin Hegemonya Yoluyla Tek Tip İnsan Yaratma Çabasına Bir Örnek: Popüler Bir Pratik Selfie, Ankara, Turkey, 02 June 2014, vol.In Press

Uluslararası Gençlerde Demokrasi ve İletişim Sempozyumu

Küresel İdeolojinin Hegemonya Yoluyla Tek Tip İnsan Yaratma Çabasına Bir Örnek: Popüler Bir Pratik Selfie, Ankara, Turkey, 02 June 2014, vol.-

Siyasal İktidarın Temsili: Dergilerin Kapak Sayfaları Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz

1. International Communication Science & Media Studies Congress, Kocaeli, Turkey, 12 - 15 May 2014, vol.1, pp.270-285

A semiological analysis of an Old City: Reading the Antalya Kaleici

Proceedings of the 2nd ICAUD International Conference in Architecture and Urban Design, Tiran, Albania, 8 - 10 May 2014, pp.353-363

Siyasal İktidarın Medya Yoluyla Yeniden Üretimi: AK Parti Dördüncü Olağan Büyük Kongresi Örneği

1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.269-282

Siyasal İktidarın Medya Yoluyla Yeniden Üretimi: AK Parti Dördüncü Olağan Büyük Kongresi Örneği

1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.269-282

A Comparative Analysis on Children Drifting Into Crime: The Journalistic Discourse on Sexual Harrassment and Assault Claims in Pozanti Penitentiary

IPVI2013 – Interpersonal Violence Interventions – Social and Cultural Perspectives, Jyvaskyla, Finland, 28 - 30 August 2013, pp.3 Sustainable Development

The Media as a Source of Judgments: Fighting the Gender Based Violence

The Symposium of Violence Against Women and Children, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2012, vol.1, pp.936-947 Sustainable Development

İstanbul’daki Jön Türk Basını’nın Marksist Kalemi: Parvus Efendi

Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2010, vol.1, pp.61-79

Invisible Children Of Iraq: U.S. Corporate Media And Its Approach To The Invasion Of Iraq

5th International Children & Communication Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2008, pp.7

The Effects of Broadcasting Terror and Violence by the Mass Media on the Creation of Stereotype

Istanbul Conference on Democracy & Global Security, İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2005, vol.1, pp.270-283 Sustainable Development

Double Standard of Global Media to the Child Mortality

2nd International Children & Communication Congress, İstanbul, Turkey, 4 - 06 April 2005, vol.2, pp.1276-1285 Sustainable Development

Continuity in Disinformation: With Some Examples from the War on Iraq

2nd International Symposium Communication in the Millenium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2004, vol.1, pp.21-34

Books & Book Chapters

Kadın Medya Profesyonellerine Yönelik Profil Araştırması-Derinlemesine Mülakat

T.C. Başbakanlık Basın - Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ankara, 2014

Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu: Çocuklarla İlgili İçerik Üretiminde Medya İçin Özdenetim

in: Çocuk Hakları ve Medya-Anne, Baba, Öğretmen ve Medya Çalışanları İçin El Kitabı, Şirin M. R., Editor, Çocuk Vakfi Yayınları, İstanbul, pp.111-138, 2011 Sustainable Development

Mersin’in Banliyölerinde Öfke Patlaması

Karakutu Yayınları, İstanbul, 2010

Savaş Kurbanları; Çocuklar

in: Medya ve Çocuk Rehberi, Giritli İnceoğlu Y., Akıner N. , Editor, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, pp.233-259, 2008

Uluslararası İletişimde Medyanın Sahiplik Yapısı: İşgal Altındaki Dördüncü Güç

in: Uluslararası Medya (Medya Eleştirileri)Genişletilmiş Baskı, İnceoğlu, Y., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.1-15, 2008

İmzasıyla Doyanlar

in: Köşesiz Gazeteciler Yazıyor, Cankaya Ö., Aykanat A., Editor, Bağımsız Yayınları, İstanbul, pp.12-17, 2005

ABD Medyası ve 11 Eylül Saldırıları

in: Uluslararası Medya-Medya Eleştirileri, Giritli İnceoğlu Y., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.133-138, 2004