Assoc. Prof.

NİHAT BAYAT


Faculty of Education

Primary Education

Preschool Education

Education Information

2002 - 2006

2002 - 2006

Doctorate

Dokuz Eylul University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Abd / Türkçe Öğretmenliği, Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Postgraduate

Dokuz Eylul University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi / Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Turkey

1993 - 1998

1993 - 1998

Undergraduate

Dokuz Eylul University, Buca Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

Şiire yönelik tutumların ve ön örgütleyicilerin şiirsel imgelerin anlamlandırılması üstündeki etkililiği

Dokuz Eylul University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Abd / Türkçe Öğretmenliği

2002

2002

Postgraduate

Eski harfli çocuk dergilerinin (Çocuk Bahçesi, Çocuk Dünyası) çocuk eğitimindeki işlevleri Sustainable Development

Dokuz Eylul University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Education in Turkish Language and Literature, Education in Turkish Language, Teacher Training, Philology, Linguistics

Academic Titles / Tasks

2008 - Continues

2008 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Department Of Primary School

2007 - 2008

2007 - 2008

Instructor

Akdeniz University, Türk Dili Eşgüdüm Başkanlığı, Türk Dili

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2020

2020

The Relationship Between Inference Skills and Reading Comprehension

BAYAT N. , Cetinkaya G.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.45, no.203, pp.177-190, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

2017

2017

The Effect of Goal Setting on Listening Comprehension

Yurdakul Y. , BAYAT N.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.42, no.190, pp.249-267, 2017 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

2014

2014

Psychometric Properties of Science Items Comprehension Test

ŞEKERCİOĞLU G. , BAYAT N. , Bakir S.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.176, pp.447-455, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

2014

2014

The Relationship Between Reading Comprehension and Success in Science

BAYAT N. , ŞEKERCİOĞLU G. , Bakir S.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.176, pp.457-466, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

2014

2014

The Relationship between Prospective Teachers' Levels of Critical Thinking and Their Success in Academic Writing

Bayat N.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.173, pp.155-169, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

2014

2014

The Effect of the Process Writing Approach on Writing Success and Anxiety

BAYAT N.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, no.3, pp.1133-1141, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

2007

2007

The Effectiveness of Advance Organizers on the Signification of Poetic Images

Bayat N.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.7, no.3, pp.1131-1154, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Şiirsel Yapı Açısından Çocuk Şiirleri

BAYAT N. , ÇETİNKAYA G.

Mediterranean Journal of Humanities, vol.7, no.1, pp.67-76, 2017 (International Refereed University Journal)

2017

2017

Okuduğunu Anlama Testinin Geliştirilmesi

Ülper H., Çetinkaya G., BAYAT N.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.18, no.1, pp.175-187, 2017 (International Refereed University Journal)

2017

2017

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Şikayet ve Özür Edimine İlişkin Görünümler

BAYAT N.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.41, pp.1-16, 2017 (International Refereed University Journal)

2017

2017

Views on Complaints and Apologies in Teaching Turkish as a Foreign Language

BAYAT N.

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.41, pp.1-16, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2016

2016

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Sürecinde Yazılı Düzeltme Geribildirimleri ve Öğrencilerin Edimsel Çıkarımları

Çetinkaya G., BAYAT N. , Alaca S.

AKDENİZ İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.85-98, 2016 (International Refereed University Journal)

2016

2016

Bağlayıcı Kullanımına İlişkin Yanlışların Çözümlenmesi

Çetinkaya G., Ülper H., BAYAT N.

KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.198-213, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Yabancı Dil Olarak Türkçe Ögreten Ögretmenlerin Taslak Metinlere Yönelik Geribildirim Sunma Tercihleri

Çetinkaya G., Ülper H., BAYAT N.

Aydın Tömer Dil Dergisi, vol.1, no.1, pp.31-46, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Türkçe Öğretmen Adaylarının Metaforları Anlama ve Üretme Becerilerinin İncelenmesi

BAYAT N. , Çetinkaya G.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.38, pp.31-47, 2016 (International Refereed University Journal)

2015

2015

Metaforik açımlamanın fen metinlerini anlamaya etkisi

BAYAT N. , Yüce S.

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.3, pp.1-14, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Yabancılara Türkçe öğretiminde bağlamlaştırma stratejisinin sözcük öğrenimine etkisi.

BAYAT N.

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN SCIENCES, vol.12, no.1, pp.1440-1458, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Türkçe öğretmen adaylarının dilsel değer kavramına ilişkin yeterlik düzeyleri

BAYAT N. , Ülper H.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.22, pp.321-337, 2014 (International Refereed University Journal)

2014

2014

Bağlayıcı testinin geliştirilmesi ve öğrencilerin bağlayıcı bilgisinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Çetinkaya G., Ülper H., BAYAT N.

International Journal of Language Academy, vol.2, no.3, pp.88-98, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2014

2014

Tanınırlık ve saydamlık derecesi bakımından deyimlerin anlaşılabilirliği

BAYAT N. , Çetinkaya G.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.7, no.17, pp.205-232, 2014 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2014

2014

Defining the psychometric properties of the writing sensitivity scale and analysing writing sensitivity with regard to different variables

BAYAT N. , ŞEKERCİOĞLU G.

International Journal of Language Academy, no.2, pp.283-301, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

Halikarnas Balıkçısı’nın Çocuklara Uyarlanan Yapıtlarındaki İletilere Yönelik Bir İçerik Çözümlemesi

Hamzadayı E., Çetinkaya G., BAYAT N.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.29, pp.451-457, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2013

2013

Gülen Ada Öyküsünün Göstergebilimsel Çözümlemesi

BAYAT N. , Çetinkaya G., Hamzadayı E., Ülper H.

Tarih Okulu Dergisi, vol.6, no.16, pp.351-370, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2013

2013

Çocukların görsel göstergeleri anlama düzeyleri

BAYAT N. , Bütün B.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.344-354, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatımlarında Sözcük Seçimi ve Sözdizimi Hataları

BAYAT N.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.43, pp.116-144, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin şiirbilim açısından görünümü üstüne bir inceleme

BAYAT N.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Tur, vol.7, no.1 , pp.325-344, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Bilişüstü okuma stratejileri kullanım düzeyi ile yazılı anlatım becerisi arasındaki ilişkiler

BAYAT N.

NEWWSA, vol.6, no.1, pp.925-938, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2010

2010

Şiirde anlatım ve içeriğin dilbilimsel boyutları

BAYAT N.

FOLKLOR/EDEBİYAT, pp.157-168, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Türkçe ve İngilizce öğretmen adaylarının akademik yazılarında yapısal özellikler

BAYAT N.

DİL DERGİSİ, no.145, pp.48-64, 2009 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Şema kuramı ve şiirsel metinlerde anlamlama

BAYAT N.

FOLKLOR/EDEBİYAT, pp.255-266, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Tercihleri

BAYAT N. , Çetinkaya G.

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.41

2017

2017

Ortaokul Kurumlarının Okuryazarlık Ortamlarına İlişkin Görünümler

Çetinkaya G., BAYAT N.

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.71 Sustainable Development

2017

2017

SENTENTIAL CHARACTERISTICS IN ORAL LANGUAGE OF PRESCHOOL CHILDREN

ÇETİN M. , BAYAT N.

ISER- 232nd International Conference on Education and Social Science (ICESS-2017), Venedik, Italy, 22 - 23 August 2017

2017

2017

Türkçe Eksilti Ölçeğinin Geliştirilmesi

ÜLPER H., BAYAT N.

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1851-1852

2016

2016

Dil Öğretimi ve Çıkartmalı İşlem

Çetinkaya G., BAYAT N.

3. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, vol.1, pp.239-242

2015

2015

Türkçe öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı metinlerinin eksiltili yapılar açısından karşılaştırılması

BAYAT N. , Ülper H.

8. Uluslararasi Türkçenin Eğitimi - Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2015, pp.133

2014

2014

Children's Levels of Comprehending Connectives

BAYAT N. , ÇETİN M. , SeymaTemizkol S.

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.183-191 Sustainable Development identifier

2014

2014

The invariance of writing sensitivity scale’s factor structure and population heterogenity

ŞEKERCİOĞLU G. , BAYAT N.

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prague, Czech Republic, 29 - 30 November 2014, pp.1

2014

2014

Children’s levels of comprehending connectives

BAYAT N. , ÇETİN M., Temizkol Ş.

5.th world conference on learning, teaching and educational leadership (WCLTA-2014), Prague, Czech Republic, 29 - 30 October 2014, pp.79-87

2014

2014

The invariance of writing sensitivity scale’s factor structure and population heterogenity

ŞEKERCİOĞLU G. , BAYAT N.

5.th world conference on learning, teaching and educational leadership (WCLTA-2014), Prague, Czech Republic, 29 - 30 October 2014, pp.56

2014

2014

Children’s Levels of Comprehending Connectives

BAYAT N. , ÇETİN M., Temizkol Ş.

5th World Conference on Learning, Teaching And Educational Leadership, Prag, Czech Republic, 29 - 30 October 2014, pp.90

2014

2014

Bağbozumu Şarkıları’nda anlamsal yapı

BAYAT N. , ORUÇOĞLU S.

17. Altın Portakal Şiir Ödülü Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 22 February 2014, pp.82-104

2013

2013

The degree of textuality in speech of six-year-old children

BAYAT N. , Yurdakul Y.

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.3874-3879 identifier

2012

2012

A study on the use of speech acts

BAYAT N.

Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, Turkey, 9 - 12 May 2012, vol.70, pp.213-221 identifier

2012

2012

A study on the use of speech acts

BAYAT N.

Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, Turkey, 9 - 12 May 2012, pp.213-221

2012

2012

The degree of textuality in speech of six-year-old children

BAYAT N. , Yurdakul Y.

5th. World Conference on Educational Sciences-WCES, 2013, Rome, Italy, 1 - 04 February 2012, pp.3874-3879

2011

2011

Teacher’s viewpoints and perception of needs for professional collaboration

BAYAT N.

North American Chapter-World Council for Curriculum and Instruction (NAC-WCCI) Interdisciplinary Education Conference, Austin, Texas, United States Of America, 26 - 28 October 2011, pp.5

2009

2009

Edebiyat sanatının dil yapısı ve ‘Çocuk Edebiyatı’ kavramı

BAYAT N.

6. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2009, pp.22-23

2008

2008

Anadili öğretimine ilişkin derslerde şiirsel metinlerin kullanımı

BAYAT N.

Proceedings of International Conference on Educational Science, ICES’08, Famagusta, Cyprus (Kktc), 25 June 2008, pp.236-240

Books & Book Chapters

2021

2021

Gelişimin doğası

BAYAT N. , ÇETİN M., BERBER G. , ÖLMEZ ÇAĞLAR F., Koca C.

in: Anadili Edinimi, Nihat Bayat, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Antalya, pp.109-132, 2021

2021

2021

Çocukların ne bildiğini nasıl anlarız? Dil edinimine ilişkin araştırma yöntemleri

BAYAT N. , ÇETİN M., BERBER G. , ÖLMEZ ÇAĞLAR F.

in: Anadili Eğitimi, Nihat Bayat, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Antalya, pp.133-153, 2021

2017

2017

Sözcük Bilgisi ile Yazma Duyarlılığı Arasındaki İlişki

BAYAT N.

in: II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS), Abidin Temizer - Sevilay Özer, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.97-116, 2017

2017

2017

Yapılandırmacılık

BAYAT N.

in: Okumaya Genel Bir Bakış, Doç.Dr. Hakan ÜLPER, Editor, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.63-96, 2017

2016

2016

2000'li yıllar şiiri

BAYAT N.

in: 2000'ler Şiiri Antolojisi. Şiir Değerlendirme İnceleme, Cenk Gündoğdu, Editor, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, pp.343-355, 2016

2014

2014

Content characteristics of science and nature boks for children

BAYAT N. , Ülper H.

in: Multidisciplinary Perspectives on Education, Hasan Arslan, Georgeta Rata, Ercan Kocayörük, Mehmet Ali İçbay, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.31-38, 2014

2014

2014

Türkçe ve sınıf öğretmeni adaylarının iletişim becerilerindeki stratejiler

BAYAT N.

in: Türkçe Eğitiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, K. İşeri, G. Çetinkaya, T. Çelik, S. Demirgüneş, T. Daşöz, Y. Gençer., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.57-69, 2014

2010

2010

Şiirin ortak paydası I: Şiirbilime giriş

BAYAT N.

İkaros Yayınları, İstanbul, 2010

2010

2010

Şiirin ortak paydası II: Kuram ve çözümlemeler

BAYAT N.

İkaros Yayınları, İstanbul, 2010

Other Publications

2008

2008

"Şiir Defteri". Varlık Kitap Eki

BAYAT N.

Other, pp.17-18, 2008


Citations

Total Citations (WOS): 50

h-index (WOS): 4