Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, no.32, pp.1-12, 2019 (ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

TÜRKIYE VE AZERBAYCAN’DA MIZAH YAYINCILIĞI GELENEĞI:BENZERLIK VE FARKLILIKLAR

Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), vol.10, pp.12-24, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM AMAÇLI MEDYAYI KULLANIM BİLİNCİ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.7, no.2, pp.192-218, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de İslamofobi: Mizah Dergilerinde İslam’ın Temsili

Akademik İncelemeler, vol.11, no.2, pp.169-196, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Yüksek Öğretimde Sosyal Medya Gruplarının Eğitim Amaçlı Kullanımı: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO ve Serik MYO Örneği

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.18, pp.86-99, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Reklam Mecraları Hakkındaki Kanaatleri

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.9, pp.103-126, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye Yapımı Televizyon Dizilerinin Uluslararası Boyutu Üzerine Alan Yazını Taraması

V. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.14

Satirical Magazines In Cultural Power Struggle In Turkey / Türkiye'de Kültürel İktidar Mücadele Alanında Mizah Dergileri

5th Annual Conference on Humanities and Social Sciences, Budapeşte, Hungary, 22 - 25 September 2016, pp.1

“Google and Facebook Advertisements: A New Advertising Practise in Turkey”

International Conference on Social Sciences, İzmir, Turkey, 08 October 2010 - 09 October 2012, pp.1-10

Books & Book Chapters

Medyadaki Yansımalarıyla Tükiye’de İslamofobi

in: Medya ve İslamofobi, Hakan, A., Eken, M., Dereli, M.D., Editor, Nobel Akademik Araştırmalar Yayınevi, Ankara, pp.255-267, 2019

Effect of Photo Verification Applications On Digital Manipulation: “Afrin Operation” Case

in: New Approaches in Media and Communication, Ayhan, A., Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Bern, pp.415-430, 2019

Expert Reports

Other Publications