Assoc. Prof. MEVLÜT GÜLMEZ


Faculty of Education, Turkish and Social Sciences Education

Turkish Language Education


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Language

Metrics

Publication

65

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

4

Thesis Advisory

11

Open Access

2

Education Information

2007 - 2013

2007 - 2013

Doctorate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Yeni Türk Dili, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı/Yeni Türk Dili, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Arts And Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

II. Abdülhamid Han Dönemi (1876-1908)Basınının Dili

Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı / Yeni Türk Dili

2004

2004

Postgraduate

Fahrî'nin Hüsrev ü Şîrîn'i (2317-4683) (Metin-Gramer-Sözlük)

Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Yeni Türk Dili

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Turkish Language and Literature

Modern Turkish Language

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Turkish And Social Sciences Education

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Turkish And Social Sciences Education

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Turkish And Social Sciences Education

Managerial Experience

2019 - 2020

2019 - 2020

Assistant Manager of Research and Application Center

Akdeniz University, Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2016 - 2019

2016 - 2019

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Akdeniz University, Yörük Kültürü Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2016 - 2017

2016 - 2017

Assistant Director of the Institute

Akdeniz University, Institute Of Educational Sciences

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Türkçenin Kökleri ve Geleceği

GÜLMEZ M.

TÜRKTOB , no.24, pp.61-62, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Kansu Gavrî nin Türkçe Dîvânı

DİREKCİ B., GÜLMEZ M.

Erciyes , no.447, pp.11-13, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Konuşma Adabı (Âdâb-ı Makâl)

GÜLMEZ M.

ERCİYES , no.435, pp.32-33, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Sense- Fiili Üzerine

GÜLMEZ M.

Türkiyat Araştırmaları Dergisi , no.34, pp.47-56, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

AŞIRI DÜZELTMECİLİK VE KURAL GENELLEŞTİRMESİ

GÜLMEZ M., YILMAZ E.

VII. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 04 June 2023, pp.884-888

2019

2019

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazılı Anlatımları ve Bunlarda Sıfat-Fiil Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

YILMAZ S., GÜLMEZ M.

International Congress of Science Culture and Education, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2019, pp.83

2019

2019

Ispartalı Hakkı Efendi’nin Dil Bilgisine İlişkin Fikirleri ve Sözcük Türleri Tasnifi

GÜLMEZ M., KURT B.

III. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.121-132

2019

2019

Ispartalı Hakkı Efendi’nin Lisan-ı Osmani Tedrisatı Hakkındaki Konferanslarına Göre Dönemin Rüştiye Mekteplerinde Türkçe Eğitimi

KURT B., GÜLMEZ M.

III. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.111-120

2019

2019

ISPARTALI HAKKI’NIN DİL BİLGİSİNE İLİŞKİN FİKİRLERİ VE SÖZCÜK TÜRLERİ TASNİFİ

GÜLMEZ M., KURT B.

III. Uluslararası Türklerin DÜnyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 14 April 2019

2018

2018

Türkçe Dersinde Atasözleri Öğretimi

GÜLMEZ M., GEREKTEN H.

International Learning Teaching And Educational Research Congress, Amasya, Turkey, 6 - 08 October 2018, pp.523-527

2017

2017

Tûtî-nâme Rodos Nühası

DİREKCİ B., GÜLMEZ M., ŞİMŞEK B.

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.206

2017

2017

Bir Yörük Beyi: Gazi Mustafa Kemâl Atatürk

GÜLMEZ M.

2. Ulusal Yörük Türkmen Çalıştayı Bildiriler Kitabı 24-26 Şubat 2017-ANTALYA, Antalya, Turkey, 24 - 26 February 2017, pp.33-41

2017

2017

Bir Seğir-nâme Üzerine

GÜLMEZ M.

3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu 20-23 Nisan 2017-ROMA, ROMA, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.107

2017

2017

İğ / İg Kelimesi Üzerine

GÜLMEZ M.

3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu 20-23 Nisan 2017-Roma, ROMA, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.107-108

2016

2016

Bosnalı Bir Şair: Maksadî

YAVUZ O., GÜLMEZ M.

1. Internatıonal Academıc Research Congress 2016, Konya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.4191-4200

Books & Book Chapters

2023

2023

Prof. Dr. Orhan Yavuz Makaleler

GÜLMEZ M., DİREKCİ B.

Tablet Kitabevi, Konya, 2023

2022

2022

Terceme-i Sevâkıb Derviş Mahmûd Dede II

YILDIZ H., DUYAR H., GÜLMEZ M.

Karatay Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2022

2022

2022

Terceme-i Sevâkıb Derviş Mahmûd Dede I-II

YILDIZ H., DUYAR H., GÜLMEZ M.

Karatay Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2022

2022

2022

Terceme-i Sevâkıb

YILDIZ H., DUYAR H., GÜLMEZ M.

Palet Yayınları, Konya, 2022

2022

2022

-IşlAk Zarf-fiil Eki

GÜLMEZ M., DİREKCİ B.

in: Prof. Dr. Necati Demir'e Anı Kitabı, Gül, Osman Kubilay, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.507-513, 2022

2021

2021

Prof. Dr. Orhan Yavuz'un Hayatı ve Eserleri

Gülmez M.

in: Prof. Dr. Orhan Yavuz Armağanı, BEKİR DİREKCİ-MEHMET YASTI-MEVLÜT GÜLMEZ-FATİH NUMAN KÜÇÜKBALLI, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.19-24, 2021

2020

2020

Ahmet Refik Altınay-Lale Devri (1718-1730)

GÜLMEZ M.

Palet Yayınları, Konya, 2020

2020

2020

Şemseddin Sami Kâmûs-ı Türkî

DUYAR H., GÜLMEZ M.

Palet Yayınları, Konya, 2020

2016

2016

Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU Monologlar

GÜLMEZ M.

Palet Yayınları, Konya, 2016

2015

2015

Manzum İlk Ashâb-ı Kehf Kıssası

YAVUZ O., GÜLMEZ M.

Palet Yayınları, Konya, 2015

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

GÜLMEZ M.

Hoca Ahmed Yesevi Kazak-Türk Üniversitesi, pp., 2022

2022

2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

GÜLMEZ M.

Hoca Ahmed Yesevi Kazak-Türk Üniversites, pp., 2022

2022

2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

GÜLMEZ M.

Hoca Ahmed Yesevi Kazak-Türk Üniversitesi, pp., 2022

2022

2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

GÜLMEZ M.

Hoca Ahmed Yesevi Kazak-Türk Üniversites, pp., 2022

2019

2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

GÜLMEZ M.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

2019

2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

GÜLMEZ M.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

2019

2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

GÜLMEZ M.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

2019

2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

GÜLMEZ M.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

2019

2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

GÜLMEZ M.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

2019

2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

GÜLMEZ M.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019

2015

2015

Konya Ansiklopedisi

GÜLMEZ M.

Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.97-98, 2015