Muhibbî Dîvânı’nda Eski Anadolu Türkçesi Unsurları


Creative Commons License

GÜLMEZ M., DİREKCİ B.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.271-291, 2017 (Peer-Reviewed Journal)