Asst. Prof. İLKNUR ULUĞ CİCİM


Faculty of Law, Department of Private Law

Department of Maritime Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Commercial Law

Email: ilknurulug@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 310 6445 Extension: 6445
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/ilknurulug
Office: Hukuk Fakültesi
Address: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kampüs Antalya

Metrics

Publication

52

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

14

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1994 - 2001

1994 - 2001

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

1992 - 1994

1992 - 1994

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

1986 - 1990

1986 - 1990

Undergraduate

Dicle University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2001

2001

Doctorate

KASKO SİGORTASI KAPSAMINDAKİ RİZİKOLAR

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

1994

1994

Postgraduate

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

C1 Advanced

C1 Advanced

German

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Commercial Law

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Law, Department of Private Law

2007 - 2018

2007 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Law, Department of Private Law

2005 - 2007

2005 - 2007

Assistant Professor

Dicle University, Faculty Of Law, Özel Hukuk

1991 - 2005

1991 - 2005

Research Assistant

Dicle University, Faculty Of Law, Özel Hukuk

Managerial Experience

2007 - Continues

2007 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Law, Hukuk Fakültesi

2012 - 2015

2012 - 2015

Assistant Director of the Institute

Akdeniz University, Institute of Social Sciences

2012 - 2014

2012 - 2014

Board Member

Akdeniz University, Klinik Araştırmaları Merkezi

2011 - 2014

2011 - 2014

Board Member

Akdeniz University, Kadın Çalışmaları Ve Toplumsal Cinayet Araştırma Ve Uygulama Merkezi

2007 - 2008

2007 - 2008

Vice Dean

Akdeniz University, Faculty of Law

2006 - 2007

2006 - 2007

Board Member

Dicle University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2005 - 2007

2005 - 2007

Head of Department

Dicle University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Courses

Doctorate

Doctorate

Sorumluluk Sigortaları

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Trafik Sigortaları

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Zorunlu Tıbbi Mali Mesuliyet Sigortası

Postgraduate

Postgraduate

Trafik Sigortaları

Doctorate

Doctorate

Ortaçağ Akdeniz Denizcilik Hukukuna İlişkin Kaynaklar

Doctorate

Doctorate

Ortaçağ Akdeniz Denizcilik Hukukuna Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Türk Hukukunda Trafik Sigortaları

Postgraduate

Postgraduate

Taşımacılık Sigortaları

Postgraduate

Postgraduate

Deniz Ticaret Hukuku'nun Tarihi Gelişimi

Undergraduate

Undergraduate

Yolcu ve Yük Taşıma Hukuku II

Doctorate

Doctorate

Osmanlı Döneminden Günümüze Deniz Ticaret Hukukunun Karşılaştırmalı İncelemesi

Postgraduate

Postgraduate

Tıbbİ Kötü Uygulamaya İlişkin Mali Mesuliyet Sigortası

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Trafik Sigortaları

Postgraduate

Postgraduate

Mesleki Sorumluluk Sigortaları II

Undergraduate

Undergraduate

Yolcu ve Yük Taşıma Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Yargı Kararları Işığında Sigorta Sözleşmeleri

Postgraduate

Postgraduate

Türkiye'de Zorunlu Sigortalar

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Mesleki Sorumluluk Sigortaları II

Doctorate

Doctorate

Deniz Yolu ile Taşımalarda Sorumluluk ve Sigorta

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Ticareti Hukuku

Doctorate

Doctorate

Deniz Yolu İle Taşımalarda Sorumluluk ve Sigorta

Undergraduate

Undergraduate

Sigorta Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Zorunlu Tıbbi Maliyet Sigortası ve Uygulama Örnekleri II

Undergraduate

Undergraduate

Türk Hukukunda Trafik Sigortaları

Postgraduate

Postgraduate

Antikçağ Akdeniz Denizcilik Hukuku'na Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Sigorta Hukukunda Güncel Gelişmeler

Doctorate

Doctorate

Ortaçağ Denizcilik Hukukuna İlişkin Kaynaklar

Undergraduate

Undergraduate

Tasarım Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Taşıma Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Türkiye'de Zorunlu Sigortalar

Postgraduate

Postgraduate

Zorunlu Tıbbi Mesuliyet Sigortası ve Uygulama Örnekleri

Postgraduate

Postgraduate

Ortaçağ Akdeniz Denizcilik Hukukuna Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Deniz Ticaret Taşımacılığı

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Ticareti Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Mesleki Sorumluluk Sigortaları I

Doctorate

Doctorate

Türk Ticaret Kanunun'da Düzenlenen Sorumluluk Sigortaları

Postgraduate

Postgraduate

Osmanlı Döneminden Günümüze Deniz Ticaret Hukukunun Karşılaştırmalı İncelemes

Doctorate

Doctorate

Antikçağ Akdeniz Denizcilik Hukukuna İlişkin Kaynaklar

Postgraduate

Postgraduate

Zorunlu Tıbbi Maliyet Sigortası ve Uygulama Örnekleri II

Doctorate

Doctorate

Türkiye'de Sorumluluk Sigortaları

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Ticaret Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

SİGORTA HUKUKU

Doctorate

Doctorate

Deniz Hukukunun Kaynakları

Undergraduate

Undergraduate

Spor Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Deniz Ticaret Hukuku'nun Tarihsel Gelişimi

Undergraduate

Undergraduate

Spor Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Fikri Mülkiyet Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Marka Ve Diğer Tanıtıcı İşaretler İle İlgili Hukuki Düzenlemeler

Undergraduate

Undergraduate

Patent Hakları Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Noterlik Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Marka,Patent Ve Haksız Rekabet Davaları

Doctorate

Doctorate

Marka,Patent Ve Haksız Rekabet Davaları

Postgraduate

Postgraduate

Özel Sigorta Sözleşmeleri

Undergraduate

Undergraduate

Sigorta Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Hukuku

Advising Theses

2024

2024

Postgraduate

CMR Konvansiyonu Kapsamında Taşıyıcının İfa Engelleri

Uluğ Cicim İ. (Advisor)

Ü.Karagül(Student)

2022

2022

Doctorate

Multimodal Taşıma Operatörünün Sorumluluğu

Uluğ Cicim İ. (Advisor)

Y.ALHAN(Student)

2020

2020

Postgraduate

“ Moda Tasarımlarının Korunması”

ULUĞ CİCİM İ.

İ.Nurcu(Student)

2012

2012

Postgraduate

Sigorta Acentesi

ULUĞ CİCİM İ.

D.Turgut(Student) Creative Commons License

2006

2006

Postgraduate

Marka Hakkının Korunması

ULUĞ CİCİM İ.

A.Kılıç(Student)

Taught Courses And Trainings

2022 - 2022

2022 - 2022

Taşıma ve Lojistik Hukuku Üzerine Güncel Değerlendirmeler

Continuing Education Center - Training

Uluğ Cicim İ.

2022 - 2022

2022 - 2022

Sigorta Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi

Continuing Education Center - Certificate Program

Uluğ Cicim İ.

Articles Published in Other Journals

2005

2005

Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Zarar Sigortaları

ULUĞ İ.

Sigorta Hukuku Dergisi , no.1, pp.197-214, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Ticaret Hukukunun Gelişmesi

ULUĞ İ.

Mavi Yıldızlar Dergisi , no.4, pp.30-35, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Siber Risk Sigortası : Uygulamalar ve Son Gelişmeler

Uluğ Cicim İ.

Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi , Antalya, Turkey, 4 - 06 July 2022, vol.1, pp.8-1200

2022

2022

Güncel Gelişmeler Işığında Savaş Rizikosu ve Deniz Sigortalarına Etkisi

Uluğ Cicim İ.

Ulusararası Deniz Taşımacılığında Güncel Gelişmeler Konferansı, İstanbul, Turkey, 02 June 2022, vol.1, pp.133-161

2022

2022

Türk Ticaret Kanununa Göre Özel Sağlık Sigortaları

Uluğ Cicim İ.

Ticaret Hukuku Sempozyumu 2021, Ankara, Turkey, 9 - 11 February 2022, vol.1, no.47453, pp.9-583

2021

2021

Deniz Yolu İle Yük ve Yolcu Taşımalarında Deniz Sigortalarının Önemi

Uluğ Cicim İ.

XII. Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Se, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2021, vol.1, no.2345, pp.1-300

2019

2019

Sağlık Sigortalarında Birden Çok Sigorta

ULUĞ CİCİM İ.

İnsansız Araçlar ve Sorumluluk ve Sağlık Sigortalarında Birden Çok Sigorta, İstanbul, Turkey, 18 January 2019, pp.10

2018

2018

Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta Sorunu

ULUĞ CİCİM İ.

5.ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.10

2016

2016

4 Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi İnşaat Sigortaları

ULUĞ CİCİM İ.

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.1115-1123

2016

2016

Hekımın Zorunlu Sorumluluk Sigortası

ULUĞ İ.

Disiplinlerarası Tıp Hukuku Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 03 May 2016, pp.1-10

Books & Book Chapters

2022

2022

Güncel Gelişmeler Işığında Deniz Yolu Taşımalarında Savaş Rizikosu ve Deniz Sigortalarına Etkisi

Uluğ Cicim İ.

in: Uluslararası Deniz Taşımacılığında Güncel Gelişmeler Konferansı, İlyas Gölcüklü, Editor, onikilevha, İstanbul, pp.1-258, 2022

2021

2021

Türk Ticaret Kanunu'na Göre Özel sağlık Sigortaları

Uluğ Cicim İ.

in: Ticaret Hukuku Sempozyumu 2021, Hamdi Gökçe Zabunoğlu7 Nurdan Ortaç, Editor, Yetkin, Ankara, pp.9-580, 2021

2021

2021

Covid-19’un Sağlık Sigortaları ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarına Etkisi

ULUĞ CİCİM İ.

in: “2020 Sonrasında Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Olası Sorunlar Sempozyumu”, Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Editor, Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Uygulama Ve Araştırma Merkezi İstanbul., İstanbul, pp.30-55, 2021

2021

2021

Türk Ticaret Kanunu'na Göre Özel Sağlık Sigortaları

Uluğ Cicim İ.

in: Ticaret Hukuku Sempozyumu 2021 Sorunlar ve Çözüm Önerileri , Hamdi Gökçe Zabunoğlu,Nurdan Orbay oKUTÜPHANEDE YOK, Editor, Yetkin, Ankara, pp.9-583, 2021

2020

2020

Özel Sağlık Sigortalarında Birden Çok Sigorta

ULUĞ CİCİM İ.

in: Hukukunun İki Güncel Sorunu: İnsansız Araçlar – Sorumluluk ve Sağlık Sigortalarında Birden Çok Sigorta Sempozyumu,, Doç.Dr. Serap Amasya, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.100-120, 2020

2020

2020

Türk Ticaret Kanunu'na Göre Özel Sağlık Sigortası

ULUĞ CİCİM İ.

in: Ticaret Hukuku Sempozyumu 2021 Bildiri Kitabı Sorunlar ve Çözüm Önerileri 9 – 12 Şubat 2021, Zabunoğlu H., Can, O., Ortaç,N.O., Kalender, E., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.50-75, 2020

2019

2019

Alman Hukuku’nun Deniz Ticaret Hukukuna Etkisi

ULUĞ CİCİM İ.

in: Türk-Alman İlişkilerine Farklı Disiplinlerden Bakış, Mehmet ALTUNKAYA, Kemal DEMİR, Diren ÇAKILCI , Editor, Palet Yayınevi, Antalya, pp.40-60, 2019

2018

2018

Tarihten Günümüze Antalya'da Deniz Ticaret Hukukunun Gelişimi

ULUĞ CİCİM İ.

in: Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Sosyal Bilimlerde Antalya 1, Doç. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU , Editor, Palet Yayınları, Antalya, pp.510-520, 2018

2018

2018

Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü

ULUĞ CİCİM İ.

in: Türk Ticaret Knaunun 5. Yıl Sempozyumu Hakem denetimden geçmiş tebliğler Kiatbı, Prof. dr. Erol Ulusoy, Editor, Türkiye Adalet Akademisi, Ankara, pp.651-673, 2018

2016

2016

İnşaat Sigortaları

ULUĞ İ.

in: 4. PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, Birgönül M. ,Arslan G., Kıvrak S., Budayan C. ,Arslan V., Editor, Haser Matbaa Ve Endüstriyel Malzemeleri, Eskişehir, pp.115-1123, 2016

2015

2015

The Recent Developments in the field of the Maritime Law in Turkey

ULUĞ İ.

in: V.European Conference on Social Science Organization, St. Petersburg, Russia, September11-14 , 2014), Kongre Kitabı,Almanya 2015, Kongre Kitabı, Editor, Kongre Kitabı,Almanya 2015, Berlin, pp.377-390, 2015

2011

2011

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Uygulamadaki Sorunlar

ULUĞ İ.

in: VIII. Türk – Alman Hukuku Sempozyum Kitabı, ''Hakeri H.'', Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.202-250, 2011

2009

2009

Aile İçi Şİddete Karşı Hukuki Haklar

ULUĞ İ.

in: Ailede Sevgi Eğitimi, ''Doğan S.'', Editor, Selis Kitaplar, İstanbul, pp.230-260, 2009

2007

2007

Konişmentonun Kıymetli Evrak Niteliğİ

ULUĞ İ.

in: Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, ''Teoman Ö.'', Editor, Vedat Kitapçılık, İstanbul, pp.783-807, 2007

2007

2007

Deniz Kirliliğinden Dolayı Donatanın Sorumluluğu Hakkındaki Düzenlemenin Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Açısından Değerlendirilmesi

ULUĞ İ.

in: Prof.Dr. Ergon Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender'e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, Çizgi Basım Yayın, Editor, Çizgi Basım Yayın, İstanbul, pp.309-319, 2007

2006

2006

Ticari İşletmelerde Marka Ve Marka Hakkının Korunması

ULUĞ İ.

in: Kobi Yönetimi Eğitimi, Dügimer, Editor, Dügimer, Diyarbakır, pp.140-170, 2006

2005

2005

Sigorta Hukukunda Riziko Kavramı ve Bu Kavramdaki Değişiklikler

ULUĞ İ.

in: Türkiye’de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği, Tütkiye Barolar Birliği, Editor, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, pp.308-350, 2005

2005

2005

İnternet Ve Ticaret

ULUĞ İ.

in: İnternet Ve Toplum, ''TARCAN A.'', Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.130-180, 2005

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

Deniz Hukuku Dergisi

Advisory Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2015 - Continues

2015 - Continues

Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi

Member of Science Committee

Scientific Refereeing

January 2019

January 2019

ESOSDER

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2018

March 2018

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakultesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2016

June 2016

CEDRUS

Journal Indexed in AHCICongress and Symposium Activities

01 May 2021 - 01 May 2021

01 May 2021 - 01 May 2021

Covid-19’un Sağlık Sigortaları ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarına Etkisi, “2020 Sonrasında Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Olası Sorunlar Sempozyumu”, 15-16 Nisan 2021,

Attendee

İstanbul-Turkey

01 January 2021 - 01 January 2021

01 January 2021 - 01 January 2021

Türk Ticaret Kanunu'na Göre Özel Sağlık Sigortası Dr. İlknur Uluğ Cicim: Ticaret Hukuku Sempozyumu 2021 Bildiri Kitabı Sorunlar ve Çözüm Önerileri 9 – 12 Şubat 2021.

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2019 - 01 June 2019

01 June 2019 - 01 June 2019

Alman Hukuku’nun Deniz Ticaret Hukukuna Etkisi, Uluslar arası Türk-Alman İlişkilerine Farklı Disiplinlerden Bakış

Attendee

Antalya-Turkey

01 January 2019 - 01 January 2019

01 January 2019 - 01 January 2019

Sigorta Hukukunun İki Güncel Sorunu, İnsansız Araçlar/Sağlık Ve Sorumluluk Sigortalarında Birden Çok Sigorta, Galatasaray Hukuk Fakültesi, İstanbul

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü, Türk Ticaret Kanunun 5. Yıl Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

01 September 2016 - 01 September 2016

01 September 2016 - 01 September 2016

Uluğ İ., "İnşaat Sigortaları", 4. PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ , ESKİŞEHİR, 2016

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

Disiplinlerarası Tıp Hukuku Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-3 Mayıs 2016,

Attendee

Antalya-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

2011 yılında TTK’da Yapılan Değişiklikler ve Deniz Hukuku”, Deniz Ticaret Odası

Attendee

ANTALYA-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

The Recent Developments in the field of the Maritime Law in Turkey”, V.European Conference on Social Science Organization, St. Petersburg, Russia,

Attendee

ST.PETERSBURG-Russia

01 March 2014 - 01 March 2014

01 March 2014 - 01 March 2014

“ Gemi Acenteliği- Olası İş ve İşlemler ( Deniz Hukuku , Eksiklik Fazlalık, Avarya)”, Deniz Ticaret Odası

Attendee

ANTALYA-Turkey

01 April 2013 - 01 April 2013

01 April 2013 - 01 April 2013

“ Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Çerçevesinde Kadının Hukuki Durumu”, “Kadın ve Hukuk” Paneli, Düzenleyici Akdeniz Üniversitesi Hukuk FakültesiSustainable Development

Attendee

ANTALYA-Turkey

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

“ Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Mal Sigortalarında Menfaat Kavramı ve Menfaatin Kapsamı, Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Mal Sigortaları Sempozyum

Attendee

ANTALYA-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

“ Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözlemleri”, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununu Beklerken Sempozyumu

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 April 2012 - 01 April 2012

01 April 2012 - 01 April 2012

. “Yeni Türk Ticaret Kanunun Sigorta Şirketlerine Etkisi” , Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Şirketler Hukuku Sempozyumu

Attendee

ANTALYA-Turkey

01 December 2011 - 01 December 2011

01 December 2011 - 01 December 2011

“ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmeleri”, Yeni Türk Ticaret Kanununda Deniz Ticaret Reformu Panelii

Attendee

ANTALYA-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

“Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası” , VIII. Türk – Alman Hukuku Sempozyumu

Attendee

DİYARBAKIR-Turkey

01 September 2010 - 01 September 2010

01 September 2010 - 01 September 2010

“ Hekimin Sorumluluk Sigortası, (Tıbbi Kötü Uygulamalar Karşı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Talimatnamesinin Birlikte Değerlendirmesi), Sağlıkta Haklar ve Sorumluluklar I. Ulusal Kongresi,

Attendee

TRABZON-Turkey

01 March 2010 - 01 March 2010

01 March 2010 - 01 March 2010

“ Hekimin Sorumluluk Sigortası”, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Attendee

ANTALYA-Turkey

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

''4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Çerçevesinde Kadının Durumu'',Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi

Attendee

İZMİR-Turkey

01 May 2009 - 01 May 2009

01 May 2009 - 01 May 2009

“ Temel Sigortacılık ve Sigorta Mevzuatı” Eğitimcilerin Eğitimi Programı, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 May 2009 - 01 May 2009

01 May 2009 - 01 May 2009

“ Sigorta Acenteleri Teknik Personel Zorunlu Eğitimi” 22 Mayıs – 14 Kasım 2009, Türk Sigorta Vakfı Enstitüsü

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 March 2009 - 01 March 2009

01 March 2009 - 01 March 2009

''Türk Boğazlarından Geçiş Reijimi Ve Kılavuz Kaptanın Sorumluluğu'',Sahil Güvenlik Komutanlığı

Attendee

ANTALYA-Turkey

01 March 2009 - 01 March 2009

01 March 2009 - 01 March 2009

8 Mart Dünya Kadınlar Günü “Kadın Hakları” Konulu Konferans, Konyaaltı Toplum Merkezi,

Attendee

ANTALYA-Turkey

01 November 2008 - 01 November 2008

01 November 2008 - 01 November 2008

T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, “ Aile Destek Hizmetleri” Ana Teması Çerçevesinde V. Aile Şurası Hukuk Komisyonu Başkanlığı

Attendee

ANTALYA-Turkey

01 October 2007 - 01 October 2007

01 October 2007 - 01 October 2007

“ Tıbbi Müdahalelerden Doğan Zararlar İçin Mali Sorumluluk Sigortası ( Organ Alıcısı ve Vericisinin Uğramış Olduğu Zararların Sigortası), I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi “Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku”

Attendee

ANTALYA-Turkey

01 December 2006 - 01 December 2006

01 December 2006 - 01 December 2006

“ Seçme ve Seçilme Hakkından Günümüze Kadın Hakları”, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 72. Yıldönümü Konferansı, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Attendee

ANTALYA-Turkey

01 May 2006 - 01 May 2006

01 May 2006 - 01 May 2006

“ 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun”, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Eğitim Seminerleri

Attendee

DİYARBAKIR-Turkey

01 November 2005 - 01 November 2005

01 November 2005 - 01 November 2005

“ Marka ve Patent Hukuku” Diyarbakır Ticaret Odası Eğitim Seminerleri

Attendee

DİYARBAKIR-Turkey

01 July 2005 - 01 July 2005

01 July 2005 - 01 July 2005

“ Türk Ticaret Kanunu Sigorta Hukuku Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Panel

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 June 2005 - 01 June 2005

01 June 2005 - 01 June 2005

“ Kadınlar ve Aile İçi Şiddet”, Panel

Attendee

TATVAN-Turkey

01 May 2005 - 01 May 2005

01 May 2005 - 01 May 2005

''Ticari İşletmelerde Marka ve Marka Hakkının Korunması” , Kobi İşletme Yönetimi ve Eğitimi, D.Ü. Girişimcilik Merkezi

Attendee

DİYARBAKIR-Turkey

01 April 2005 - 01 April 2005

01 April 2005 - 01 April 2005

“ Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Haksız Rekabet”, Türk Hukukunda Reform Çabaları , Sempozyum, Diyarbakır Barosu

Attendee

DİYARBAKIR-Turkey

01 November 2004 - 01 November 2004

01 November 2004 - 01 November 2004

Sigorta Hukukunda Riziko Kavramı ve Bu Kavramdaki Değişiklikler, Türkiye’de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği, Sempozyum, Türkiye Barolar Birliğii

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 December 2003 - 01 December 2003

01 December 2003 - 01 December 2003

“ Ticaret Hukukunun Gelişimi” , Cumhuriyetin 80. Yılında Türk Hukuk Sisteminin Gelişimi Konulu Panel TC. Polis Akademisi Meslek Yüksek Okulu

Attendee

DİYARBAKIR-Turkey

01 October 2003 - 01 October 2003

01 October 2003 - 01 October 2003

''Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun Çerçevesinde Kadının Şiddete Karşı Korunması”, “ Kadının Sosyolojik ve Hukuksal Sorunları ile Çözüm Önerileri” konulu Sempozyum

Attendee

DİYARBAKIR-Turkey

01 April 2003 - 01 April 2003

01 April 2003 - 01 April 2003

Sanal Sigortacılık” , “ İnternet ve Toplum Sempozyumu”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Attendee

DİYARBAKIR-Turkey

Scholarships

2008 - Continues

2008 - Continues

Akdeniz Üniversitesi Bursu

University

1998 - Continues

1998 - Continues

DAAD Bursiyeri

Other Government Agencies

Jury Memberships

May-2023

May 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Akdeniz Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctorate

Doctorate - Akdeniz Üniversitesi

September-2020

September 2020

Doctorate

Doctorate - Akdeniz Üniversitesi

May-2018

May 2018

Doctoral Examination

doktora yeterlilik - Akdeniz üniversitesi hukuk fakültesi