ALMAN SORUMLULUK SİGORTASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


ULUĞ CİCİM İ., ALHAN Y.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)