Prof. HASAN ŞAHAN


Faculty of Sports Science, Department of Sports Management

Department of Sports Management Sciences


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology, Social Strafication and Mobility

Metrics

Publication

138

Citation (WoS)

80

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

63

H-Index (Scopus)

5

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

17

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2007

2003 - 2007

Doctorate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Abd, Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Health Scıences, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Selcuk University, School Of Physıcal Educatıon And Sports, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Turkey

1989 - 1991

1989 - 1991

Associate Degree

Selcuk University, Socıal Scıences Vocatıonal School, Muhasebe Bölümü, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü

Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Abd/ Araştırma Yöntemleri Bilim Dalı

2001

2001

Postgraduate

Spor Yazarlarının Futbol Kamuoyu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Akdeniz University, Institute of Health Sciences , Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

Psikolojik Performans Danışmanlığı

Education Management and Planning

Türkiye Futbol Federasyonu

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Sociology

Social Strafication and Mobility

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Akdeniz University, Faculty of Sports Science, Department of Sports Management

2010 - 2013

2010 - 2013

Assistant Professor

Karamanoglu Mehmetbey University, School Of Physıcal Educatıon And Sports, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeliği

2007 - 2010

2007 - 2010

Lecturer PhD

Karamanoglu Mehmetbey University, School Of Physıcal Educatıon And Sports, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği

1999 - 2007

1999 - 2007

Lecturer

Selcuk University, Karaman Academy Of Physıcal Educatıon And Sports, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Spor Yöneticiliği

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Beden Eğitimi Ve Spor Bölüm Başkanlığı

2013 - Continues

2013 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Spor Yöneticiliği

2014 - 2017

2014 - 2017

Director Of Junior College

Akdeniz University, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2013 - 2016

2013 - 2016

Head of Department

Akdeniz University, Spor Yöneticiliği

2013 - 2014

2013 - 2014

Deputy Director of Junior College

Akdeniz University, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2011 - 2013

2011 - 2013

Head of Department

Karamanoglu Mehmetbey University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Deputy Head of Department

Karamanoglu Mehmetbey University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Futbol

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Sporda Homofobiye Bakışı: Akdeniz Üniversitesi Örneği

BAL TURAN E., UĞURLU A., ŞAHAN H., ATEŞ D.

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.251

2018

2018

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Öz Yeterlilik İnançlarının Saptanması

ŞAHAN H., UĞURLU A., GÜLŞEN B. Y. C., VAROL İ.

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.165

2018

2018

Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Sporda Homofobiye Bakışı: Akdeniz Üniversitesi Örneği

BAL TURAN E., UĞURLU A., ŞAHAN H., ATEŞ D.

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.251

2017

2017

Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

GÜLŞEN D. B. A., BAL E., aldemir y., ŞAHAN H.

World Congress of Sport Sciences Researches, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.788-789

2017

2017

Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

GÜLŞEN D. B. A., BAL E., aldemir y., ŞAHAN H.

World Congress of Sport Sciences Researches, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.788-789

2017

2017

Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

GÜLŞEN D. B. A., BAL E., aldemir y., ŞAHAN H.

World Congress of Sport Sciences Researches, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.788-789

2017

2017

Polis Okulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

ŞAHAN H., Kurt G.

İnternational academic research congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.947

2017

2017

Farklı değişkenler açısından besyo öğrencilerinin iletişim beceri düzeyleri ile atılganlık ilişkisinin incelenmesi

ŞAHAN H., GÖNEN m.

İnternational academic research Congrees, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.1016

2017

2017

TÜRKİYE ve ALMANYA SPOR YÖNETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BAL E., GÜLŞEN D. B. A., ŞAHAN H.

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.214

2017

2017

TÜRKİYE ve ALMANYA SPOR YÖNETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BAL E., GÜLŞEN D. B. A., ŞAHAN H.

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.214

2017

2017

TÜRKİYE ve ALMANYA SPOR YÖNETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BAL E., GÜLŞEN D. B. A., ŞAHAN H.

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.214

2017

2017

İnvestigation of the levels of animal and empatic trends in the football elements

SÜLÜN Ö., ŞAHAN H.

Budapest 2017 İnternational conferences, Budapest, Hungary, 4 - 05 September 2017, pp.89-92

2017

2017

The impact of communication skill levels on team and individual sportsmen in terms of different variables

ŞAHAN H., ULUKAN H.

Erpa İnternational congresses on education 2017, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017

2017

2017

Erken Cumhuriyet Dönemi Beden Terbiyesi, Spor ve Militarizm

KOÇAK n., BAL E., ŞAHAN H.

4th International Sport Sciences, Tourism and Recreation Congress of Students, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017, pp.331

2017

2017

ERKEN CUMHURGYET DÖNEMG BEDEN TERBGYESG, SPOR VE MGLGTARGZM

KOÇAK n., BAL E., ŞAHAN H.

4th International Sport Sciences, Tourism and Recreation Congress of Students, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017, pp.331

2016

2016

Examination of self esteem and decision making levels of university students in terms of different variables

ŞAHAN H., Taşgit M. S., YILMAZ B.

İnternationel Conference on Humanitıes and cultural studies, Praqe, Czech Republic, 6 - 10 November 2016, pp.43

2016

2016

Examination of self-esteem and decision-making levels of university students in terms of different variables

ŞAHAN H., Taşgit M. s., YILMAZ B.

İnternationel Conference on Humanitıes and cultural studies, Praque, Czech Republic, 6 - 10 November 2016, pp.43

2016

2016

Role Of Self Talk In Prediction Of Passion Level In Physical Education Class Environment

BAYKÖSE N., CİVAR YAVUZ S., ÇOBAN M., ŞAHAN H., CERTEL Z.

International Conference New Horizons in Education INTE, Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.1, no.1, pp.1

2016

2016

Role Of Self Talk In Prediction Of Passion Level In Physical Education Class Environment

BAYKÖSE N., CİVAR YAVUZ S., ÇOBAN M., ŞAHAN H., CERTEL Z.

International Conference New Horizons in Education INTE, Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.1, no.1, pp.1

2016

2016

Secondary School And High School Students’ Attitudes Comparison Of Physical Education Course

CİVAR YAVUZ S., BAYKÖSE N., ÇOBAN M., ŞAHAN H., CERTEL Z.

International Conference New Horizons in Education INTE, Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.1, no.1, pp.1

2016

2016

Role Of Self Talk In Prediction Of Passion Level In Physical Education Class Environment

BAYKÖSE N., CİVAR YAVUZ S., ÇOBAN M., ŞAHAN H., CERTEL Z.

International Conference New Horizons in Education INTE, Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.1, no.1, pp.1

2016

2016

Secondary School And High School Students’ Attitudes Comparison Of Physical Education Course

CİVAR YAVUZ S., BAYKÖSE N., ÇOBAN M., ŞAHAN H., CERTEL Z.

International Conference New Horizons in Education INTE, Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.1, no.1, pp.1

2016

2016

Secondary School And High School Students’ Attitudes Comparison Of Physical Education Course

CİVAR YAVUZ S., BAYKÖSE N., ÇOBAN M., ŞAHAN H., CERTEL Z.

International Conference New Horizons in Education INTE, Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.1, no.1, pp.1

2016

2016

Secondary School And High School Students’ Attitudes Comparison Of Physical Education Course

CİVAR YAVUZ S., BAYKÖSE N., ÇOBAN M., ŞAHAN H., CERTEL Z.

International Conference New Horizons in Education INTE, Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.1, no.1, pp.1

2016

2016

Role Of Self Talk In Prediction Of Passion Level In Physical Education Class Environment

BAYKÖSE N., CİVAR YAVUZ S., ÇOBAN M., ŞAHAN H., CERTEL Z.

International Conference New Horizons in Education INTE, Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.1, no.1, pp.1

2016

2016

The Validation and Reliability of the scale of Talk About Weight in the Family for the Female Exercise Participants

BAL E., BAYKÖSE N., ALPAT M. C., ŞAHAN H.

3th İnternational Sport Science Tourism and Recreation Student Congress, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 May 2016, pp.239

2016

2016

Examine the goal orientation of team and individual sports athletes

BAYKÖSE N., YILDIZ M., ŞAHAN H.

3th İnternational Sport Science Tourism and Recreation Student Congress, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 May 2016, pp.229

2016

2016

The Validation and Reliability of the scale of Talk About Weight in the Family for the Female Exercise Participants

BAL E., BAYKÖSE N., ALPAT M. C., ŞAHAN H.

3th İnternational Sport Science Tourism and Recreation Student Congress, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 May 2016, pp.239

2016

2016

Examine the goal orientation of team and individual sports athletes

BAYKÖSE N., YILDIZ M., ŞAHAN H.

3th İnternational Sport Science Tourism and Recreation Student Congress, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 May 2016, pp.229

2016

2016

The Validation and Reliability of the scale of Talk About Weight in the Family for the Female Exercise Participants

BAL E., BAYKÖSE N., ALPAT M. C., ŞAHAN H.

3th İnternational Sport Science Tourism and Recreation Student Congress, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 May 2016, pp.239

2016

2016

The Role of Sport Passion Level of Athletesin Determinig Love Attitude and Relation Satisfaction

ŞAHİN A., BAYKÖSE N., ŞAHAN H.

7th World Conference on Psychology, Counsellıng and Guıdance (WCPCG-2016), İzmir, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.106

2016

2016

Is Self Talk Of Athletes One Of The Determinants Of Their Continuous Sportive Confidence Level?

BAYKÖSE N., ŞAHİN A., ZENGİN S., ŞAHAN H.

7th World Conference on Psychology, Counsellıng and Guıdance (WCPCG-2016), İzmir, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.110

2016

2016

Is Self Talk Of Athletes One Of The Determinants Of Their Continuous Sportive Confidence Level?

BAYKÖSE N., ŞAHİN A., ZENGİN S., ŞAHAN H.

7th World Conference on Psychology, Counsellıng and Guıdance (WCPCG-2016), İzmir, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.110

2016

2016

The Role of Sport Passion Level of Athletesin Determinig Love Attitude and Relation Satisfaction

BAYKÖSE N., ŞAHİN A., ŞAHAN H.

7th World Conference on Psychology, Counsellıng and Guıdance (WCPCG-2016), İzmir, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.106

2015

2015

A Cross-Cultural Approach to Sport Psychology: Is Exercise Dependence a Determinant of Life Quality?

Yıldız M., Bingöl E., ŞAHAN H., Bayköse N.

III. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 2015, pp.94

2015

2015

Effect of Passion and Life Satisfaction of Muay Thai Coaches on Burnout Levels

BAL E., BAYKÖSE N., turan e., ŞAHAN H.

II. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 2015, pp.104

2015

2015

The Freetime A Avtivities For: As A Civil Society Organization Of Natural Sport Clubs(Sample Kardak)

ŞAHAN H., Ulukan M., Gezer E., aytaç K. Y.

VI İnternational NGOS Conference, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 October 2015, pp.403-408

2015

2015

Tandem Yamaç Paraşütü Atlayışının Bedensel Engelli Bireylerde Durumluluk Ve Sürekli Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi

acar i., BAYKÖSE N., BAL E., ŞAHAN H.

I. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Antalya, Turkey, 23 October 2015 - 23 May 2014, pp.288

2015

2015

THE EFFECTS OF 16 WEEKS ANGER MANAGEMENT TRAINING ON VOLLEYBALL PLAYING TEENAGE GIRLS

YILDIZ M., BAYKÖSE N., ŞAHAN H., ÇETİNKAYA G.

19th International Academic Conference, Floransa, Italy, 16 - 20 September 2015, pp.830-845 Creative Commons License Sustainable Development

2015

2015

Has Tandem Paragliding an Effect on Flow State For Physically Disabled İndividuals

ŞAHAN H., BAYKÖSE N., YILDIZ M., ÇETİNKAYA G.

17 th İnternational Conference Programme, Venedik, Italy, 13 - 14 August 2015, pp.98-104

2015

2015

Has Tandem Paragliding an Effect on Flow State for Physicall Disabled Indivudials

ŞAHAN H., BAYKÖSE N., YILDIZ M., ÇETİNKAYA G.

Internatıonal Schorlarly and Scientific research and Innovation, Venice, Italy, 13 - 14 August 2015, pp.944-950

2015

2015

Has Tandem Paragliding an Effect on Flow State For Physically Disabled İndividuals?

ŞAHAN H., Bayköse N., Yıldız M., Çetinkaya G.

17 th İnternational Conference Programme, Venedik, Italy, 13 - 14 August 2015, pp.98-104

2015

2015

he Study Of Communıcatıon Level Between The Taekvando Traıners and The Sportsmen Accordıng To Several Varıables.

ŞAHAN H., Yıldız M., Tekin M., Güçlü M., Esen H. T.

İnternatıonal Scıentıfıc Conference “Perspectıves İn Physıcal Educatıon and Sport, Constanta, Romania, 21 - 23 May 2015, pp.67

2014

2014

A STUDY ON THE ASSERTIVENESS LEVEL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COLLEGE STUDENTS

Erbaşı F. Y., Erdoğan B. S., Eraslan M., Aldemir G. Y., ŞAHAN H., Kaya E.

19th annual Congress of the European College Of Sport Science, Amsterdam, Netherlands, 2 - 05 June 2014, pp.61

2014

2014

The Investigation of Sportive Confidence Level of The Sportsmen in Terms Of Variables

DÜZEN B., ŞAHAN H., BAYKÖSE N., ERDOĞAN B. S.

1st International Sports Science, Tourism and Recreation Student Congress., Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.242

2014

2014

An investigation of the psychological and physiological effects of training on individuals who had face transplant operation

Akılveren P., Bayköse N., Bal E., Şahan H., ÇALIŞKAN E.

1th International Sports Science Tourism and recreation student congress, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.28

2014

2014

Yüz Nakli Operasyonu Geçirmiş Bireylerde Egzersizin Psikolojik ve Fizyolojik Etkilerinin İncelenmesi

akılveren p., BAYKÖSE N., BAL E., ŞAHAN H., ÇALIŞKAN E.

I. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.102

2014

2014

Düzenli Olarak Egzersiz Yapan Bireylerin Bazı Değişkenler Açısından Tutkunluk Düzeylerinin İncelenmesi

Kemal A., Erdoğan B. S., ŞAHAN H.

1. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.42

2014

2014

Yüz Nakli Operasyonu Geçirmiş Bireylerde Egzersizin Psikolojik ve Fizyolojik Etkilerinin İncelenmesi

Akılveren P., Bayköse N., Bal E., ŞAHAN H.

1. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.24

2013

2013

EMPATHİC TREND ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP AND MANAGEMENT RESEARCH ON TENNİS PLAYERS

ŞAHAN H., Hacıcaferoğlu B., Mamak H., Yıldız M.

INTERNATIONAL SPORTS SCIENCE STUDENTS CONFERENCE 2013 (ISSSC2013, Kuala-Lumpur, Malaysia, 27 - 29 November 2013, pp.223-227

2013

2013

Examining Teacher Candıdate's Cırıtıcal Thınkıng Skılls

Görücü A., sim H., Acar G., ŞAHAN H.

İnternational Balkan symposium İn Sport Sciences, Tetova, Macedonia, 30 May - 02 June 2013, pp.48

2012

2012

Farklı Değişkenler Açısından Voleybolcuların Empatik Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Şakar M., ŞAHAN H.

12. İnternational Sport science Congress, Denizli, Turkey, 12 - 14 December 2012, pp.56

2012

2012

Sporsal faaliyet alanlarının yeterliliği üzerine bir araştırma(Karaman ili örneği)

Şahin A., Şakar M., Bayköse N., Sim H., ŞAHAN H., Erdoğan B. S.

2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi., Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, pp.45

2012

2012

Sporsal Faaliyet Alanlarının Yeterliligi Üzerine Bir Araştırma (Karaman İli Örneği)

ŞAHİN A., BAYKÖSE N., ŞAHAN H., ERDOĞAN B. S.

2.ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE SPOR TURİZMİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, pp.132

2012

2012

Kitle İletişim araçlarının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler arasındaki etkisinin incelenmesi

ŞAHAN H., BAYKÖSE N., ŞAHİN A., YARAR D. N.

2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.102

2012

2012

Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi

Sim H., Yıldız M., ŞAHAN H., Aksoy Y.

5 Uluslar Arası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.78

2012

2012

Examination of socialization levels of university students engaging in individual and team sports.

ŞAHAN H., Devecioğlu S., Yıldız M., Tekin M., Sim H.

4. World conference on educational sciences, Barselona, Spain, 2 - 05 February 2012, pp.356-360

2012

2012

Examination of recreation levels of university students with regard to various variables

Yıldız M., ŞAHAN H., Tekin M., Devecioğlu S., Yarar D.

4. World conference on educational sciences, Barselona, Spain, 2 - 05 February 2012, pp.332-336

2012

2012

Development of innovation strategies for sports education.

Devecioğlu S., ŞAHAN H., Tekin M., Yıldız M.

4. World conference on educational sciences, Barselona, Spain, 2 - 05 February 2012, pp.445-451

2012

2012

Examination of socialization levels of university students engaging in individual and team sports

Devecioglu S., Sahan H., Yildiz M., Tekin M., Sim H.

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.326-330 identifier

2012

2012

Development of innovation strategies for sports education

Devecioglu S., Sahan H., Tekin M., Yildiz M.

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.445-449 Sustainable Development identifier

2011

2011

İletişim Becerisinin Takım Başarısına Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma.

Temel V., Ulukan M., ŞAHAN H., Şahin A.

22. Tafisa World Congress, Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2011, pp.92

2011

2011

İşitme engelli Milli Sporcuların Stres ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

Temel V., Ulukan M., ŞAHAN H., Şahin A.

. 22. Tafisa World Congress, Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2011, pp.88

2011

2011

A reserarch on the problem solving and automatic thoughts skills of the students studying at physical education and sports academy

YILDIZ M., TEKİN M., ŞAHAN H., GÜLLÜ M., DEVECİOĞLU S.

16 th annual congress of the europeon college of sport science, Liverpool, United Kingdom, 6 - 09 June 2011, pp.610

2011

2011

A reserarch on the anxıety and aggressıon level of team and ındıvıdual sportsmen

YILDIZ M., ŞAHAN H., TEKİN M., GÜLLÜ M., DEVECİOĞLU S.

16 th annual congress of the europeon college of sport science, Liverpool, United Kingdom, 6 - 09 June 2011, pp.93

2010

2010

Role Of Sport İn The Socıalızatıon Process Of Youth

Yıldız M., ŞAHAN H., Güçlü M., Tekin M., Ulukan M.

İnternatıonal Scıentıfıc Conference “Perspectıves İn Physıcal Educatıon and Sport” 10th Edition, Constanta, Romania, 21 - 23 May 2010, pp.110

2010

2010

A Study on the Use of Technology in Health Education by Means of Different,

ŞAHAN H.

10. İnternational Educational Tecnology Conference& Exhibition, İstanbul, Turkey, 26 April - 28 October 2010, pp.586-593

2009

2009

Boş Zaman Faaliyetlerinde: Sivil Toplum Kuruluşları Olarak Doğa Sporları Dernekleri.

ŞAHAN H., Ulukan M., Gezer E., Aytaç K. Y.

6. Uluslararası STK'lar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 October 2009, pp.80-84

2008

2008

Türk Sporunda Sponsorluk Uygulamaları

ŞAHAN H., Aydın A. D., Akpınar S., Aytaç K. Y., Yüksek S.

10 Th İnternational Sport Siciences Congress, Bolu, Turkey, 23 - 25 October 2008, pp.553-555

2008

2008

Bayan Sınıf Öğretmelerinin Boş Zaman Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma,

ŞAHAN H.

10 Th İnternational Sport Siciences Congress, Bolu, Turkey, 23 - 25 October 2008, pp.678-679

2008

2008

Spor medya İlişkilerinde iletişim Teknolojilerinin Rolü

ŞAHAN H.

10 Th İnternational Sport Siciences Congress, Bolu, Turkey, 23 - 25 October 2008, pp.870-872

2008

2008

A Research On Free Time Activities Of Female Branch Teachers

ŞAHAN H., Akpınar S., Karakullukçu A.

İnternational Symposium on Social Sciences Education, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.283-285

2007

2007

Spor İletişim ve Toplumsal Değişme

ŞAHAN H.

5. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi, Celal-Abad, Kyrgyzstan, 7 - 09 June 2007, pp.173-180

2007

2007

Kredi Yurtlarda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma

Çınar V., ŞAHAN H., Kabasakal K.

5. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi, Celal-Abad, Kyrgyzstan, 7 - 09 June 2007, pp.371-376

2006

2006

Gren Goal

ŞAHAN H., Tunçkol M., Şahin M. Y.

4th İnternational Scientific Congress,, Sofya, Bulgaria, 17 - 18 November 2006, pp.52

2005

2005

Küreselleşme ve İletişim Teknolojilerinin Spor Organizasyonları Üzerine Etkisi

ŞAHAN H.

3. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi, Celal-Abad, Kyrgyzstan, 7 - 09 June 2005, pp.165-172

2005

2005

Gelişmekte Olan Ülkelerde Spor Organizasyonlarının Ülke Tanıtımına Etkisi

ŞAHAN H.

3. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi, Celal-Abad, Kyrgyzstan, 7 - 09 June 2005, pp.811-820

Books & Book Chapters

2020

2020

Adil Oyun ve Spor

ŞAHAN H.

Gece Kiyaplığı, Ankara, 2020

2019

2019

Spor ve Sosyalleşme

ŞAHAN H.

Lambert, Köln, 2019

2009

2009

A'dan'Z ye,Voleybol Öğretim Yöntemleri

Kabasakal K., ŞAHAN H.

Şelale Sistem Ofset Basım Yayım, Konya, 2009

Other Publications

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Editor

2019 - Continues

2019 - Continues

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Editor

2019 - Continues

2019 - Continues

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Editor

2018 - Continues

2018 - Continues

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Editor

2018 - Continues

2018 - Continues

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Editor

Awards

July 2012

July 2012

TEŞVİK ÖDÜLÜ

TÜBİTAK

December 2011

December 2011

Teşvik Ödülü

Akdeniz ÜniveristesiCitations

Total Citations (WOS): 80

h-index (WOS): 5