Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akut ve kronik dönem 2100 MHz elektromanyetik radyasyon uygulamasının rat testisi üzerindeki etkisi

Uluslararası Katılımlı 24. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (EMK2019), Edirne, Turkey, 24 - 26 April 2019

Akut ve kronik dönem 900 MHz elektromanyetik radyasyon uygulamasının rat testisi uzerindeki etkisi

14th Annual Meeting of Histology and Embryology (with international contribution), Antalya, Turkey, 10 - 13 May 2018

900MHz radyofrekans elektromanyetik alanın sıçanlarda işitsel beyinsapı yanıtlarına etkisi.

28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Turkey, 6 - 09 September 2017

Cep telefonlarının işitsel beyinsapı potansiyellerine etkileri.

28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Turkey, 6 - 09 September 2017

ELECTROMAGNETIC FIELD RADIATION LEAD TO ALTERATION OF BLOOD-TESTIS BARRIER REGULATING PROTEIN LEVELS IN THE RAT TESTIS.

73rd Scientific Congress and Expo of the American-Society-for-Reproductive-Medicine (ASRM), San-Antonio, Northern Mariana Islands, 28 October - 01 November 2017, vol.108 Creative Commons License identifier

Dose Dependent Effects of Amyloid Beta 1-42 on Auditory Evoked Potentials

3rd Annual International Conference on Public Health, Atina, Greece, 19 - 22 June 2017, pp.32-33

Protective role of rosmarinic acid in ovariectomized rats injected with d galactose

14th Asia-Pacific Federation for Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine Congress, Taipei, Taiwan, 26 - 29 November 2016, pp.180

antimicrobial and cutting efficiencies of surface coated root canal instruments

46th meeting of the continental european division of the international association for dental research with the scandinavian division (NOF), Floransa, Italy, 4 - 07 September 2013, pp.481-482

Hiperkolesterolemik ratlarda resveratrolün aorta üzerine etkisi

11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 16 - 19 May 2012, pp.178-179

Hiperkolesterolemik ratlarda resveratrolün karaciğer üzerine etkisi

11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 16 - 19 May 2012, pp.82-83

İnsan posterior inferior serebellar arter (PICA) anevrizma dokusunun yapısal ve ultrastrüktürel olarak incelenmesi.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2011, pp.161

Beyin tümörlerinde ayırıcı tanıya yönelik elektron mikroskopi.

Uluslararası Katılımlı 10. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 May 2010, pp.112

Nöromüsküler hastalıklarda elektron mikroskobik özellikler

Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Turkey, 22 - 25 June 2009, pp.150

Siliyer diskinezide solunum yolu epitel hücrelerinin silyalarında izlenen ultrastrüktürel anomaliler

Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Turkey, 22 - 25 June 2009, pp.151

Deparafinizasyon sonrası elektron mikroskobik inceleme: Histopatolojik tanı için kolaylık sağlayan bir yöntem.

Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Turkey, 22 - 25 June 2009, pp.153

Optik sinir hasarı tedavisinde intratekal FK506 uygulamasının retinal kapiller yapısı üzerine etkisi

Uluslararası Katılımlı 9. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Adana, Turkey, 20 - 23 May 2008, pp.55

Ciliary dysmorphology: Ultrastructural findings in 12 patients

21st European Congress of Pathology, İstanbul, Turkey, 8 - 13 September 2007, pp.427

Tek boyama ile ışık ve elektron mikroskopide immünohistokimyasal inceleme

8. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 27 - 30 June 2006, pp.66

Ultrastructure of zona pellucida before and after fertilisation

13st European Microscopy Congress, Antwerp, Belgium, 22 - 27 August 2004, pp.111

Hücre elemanlarının görüntülenmesinde bazı mikroskopi teknikleri

16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 05 September 2003, pp.111

Metrics

Publication

62

Citation (WoS)

153

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

133

H-Index (Scopus)

8

Project

14

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals