Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Endüstriyel Mutfak ve Tarihsel Gelişimi

in: Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına Giriş , Emrah ÖRGÜN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.19-33, 2024

Viski

in: Tarihsel, Kültürel ve Turizm Boyutuyla İçecekler , Gökhan YILMAZ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.394-420, 2023

Turizmde Çekici ya da Engelleyici Bir Unsur Olarak Gastronomi: Karmaşıklık Kuramı ve Gri Alan Paradigması Işığında Bir Değerlendirme

in: Tadın Gücü: Gastronomi ve Turizm İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek, Doç. Dr. Oğuz Nebioğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.145-172, 2022

Episodes in the Encyclopedia

Cinbal Kebap Salonu

Detay Yayıncılık, pp.377, 2022

Dining Grades

Detay Yayıncılık, pp.374, 2022

Uygulamalı Gastronomi

Detay Yayıncılık, pp.335, 2022

Piyazcı Sami

Detay Yayıncılık, pp.3, 2022

Köfteci İmadettin

Detay Yayıncılık, pp.187, 2022

Fethiyeli Meşhur Lokmacı Cemal Usta

Detay Yayıncılık, pp.14, 2022

Çimrin, Hüseyin

Detay Yayıncılık, pp.158, 2022

Turizm Envanteri

Detay Yayıncılık, pp.304, 2022

Kanada Mutfağı

Detay Yayıncılık, pp.162-163, 2022

Cherimoya

Detay Yayıncılık, pp.122-123, 2020

Cocona

Detay Yayıncılık, pp.129-130, 2020

Casaba

Detay Yayıncılık, pp.112, 2020

Metrics

Publication

20

H-Index (WoS)

1

Open Access

2