Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Chemical composition of wild and cultured marsh frog (Rana ridibunda)

Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol.20, no.5, pp.1250-1254, 2014 (SCI-Expanded) identifier

The Effects of Bay Leaf on Rainbow Trout's Growth, Aromatic and Meat Composition

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, no.15, pp.1914-1916, 2011 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier

NUTRITIONAL QUALITY OF FROG (RANA RIDIBUNDA) CAUGHT FROM TURKEY

ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM, vol.55, pp.450-451, 2009 (SCI-Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Proximate and nutritional profile of raw and cooked of snail meat (Helix lucorum)

International Journal Of DAGENE - Danubian Animal Genetic Resources, vol.4, pp.96-100, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Azerbaycan' da Balık Avcılığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol.2, pp.81-89, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

The effect of two different protein levels in the diet on the growth performance of Turkish snail (Helix lucorum)

Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol.20, no.4, pp.170-172, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

THE EFFECTS OF SHORT-TERM EXPOSURE TO ORGANOPHOSPHATE INSECTICIDES ON SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS IN COMMON CARP (Cyprinus carpio L.)

The Annals of the University of Craiova - Agriculture, Montanology, Cadastre Series, vol.45, pp.289-293, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The effects of cultural factors and consumer knowledge on fish consumption

FOOD ENGINEERING AND INGREDIENTS, vol.36, pp.42-45, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Gümüşhane İlinde Kültür Balıkçılığı Potansiyeli ve Değerlendirilmesi

Journal of FisheriesSciences.com, vol.4, no.2, pp.123-128, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Dünyada ve Ülkemizde Midye Üretimi ile Pazar Durumu

Tarım Türk Dergisi, no.20, pp.163-164, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tatlı Su İstakozu Astacus lepodactylus (Eschscholtz, 1823)’ un Çiftleşme ve Yumurta Bırakmasında Erkek Birey Sayısının Etkisi

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi. Su Ürünleri Dergisi, vol.19, pp.55-60, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’ de Bulunan Kurbağa Türleri ve Yetiştirme Olanakları

Ziraat Mühendisliği Dergisi, vol.341, pp.28-33, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Tavşan Balığı (Siganus luridus Rüppelli 1828) Yetiştiriciliği

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, no.20, pp.257-261, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’ de Karides Avcılığı ve Yetiştiriciliği

Ziraat Mühendisliği Dergisi, no.3, pp.8-11, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Water Resources and Aspects of Aquaculture in Turkey

World Aquaculture Magazine, vol.31, pp.46-51, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Cephalopoda (Kafadan Bacaklılar) Kültürü

SÜMDER (Su Ürünleri Mühendisleri Derneği) Dergisi, no.1, pp.21-22, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sivriburun Karagöz Balığı (Puntazz puntazzo Gmelin, 1789) Yetiştiriciliği

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.12, pp.389-393, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

A study on the cage culture of rainbow trout in the Sae of Marmara

Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.12, no.3-4, pp.247-252, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Antalya Körfezi’ndeki Lesepsiyan Türlerin Balıkçılığa Olumsuz Etkileri

DENİZEL İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN ETKİLERİ BİLİMSEL KONFERANSI, Antalya, Turkey, 21 - 23 November 2022, pp.124-125

Biosafety in Aquaculture Using Biotechnology

2nd International Aquatic Biotechnology Symposium, İstanbul, Turkey, 13 October 2021, pp.30

Carotenoids from shrimp industry waste as a natural dyefor the feather coloring of canary birds

European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission (EIFAAC), Dresden, Germany, 8 - 11 September 2019, pp.68

INFLUENCE OF STOCKING DENSITY ON SOME WATER QUALITY PARAMETERS AND GROWTH TRAITS IN ANGEL FISH (Pterophyllum skalare)

International Scientific Symposium "MODERN ANIMAL HUSBANDRY – FOOD SAFETY AND DURABLE DEVELOPMENT", Iasi, Romania, 19 - 20 October 2017, pp.221-225

THE EFFECT OF TWO DIFFERENT PROTEIN LEVELS ON THE GROWTH PERFORMANCE OF TURKISH SNAIL (HELIX LUCORUM)

XXVIII NACIONALNA KONFERENCIJA PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI PTEP 2016, Novi-Sad, Serbia, 17 - 22 April 2016, pp.1

The Effects Of Rosemary On The Chemical Composition Of Rainbow Trouts

AQUA2012 "Global Aquaculture-Securing Our Future", Praha, Czech Republic, 1 - 05 September 2012, pp.180

Effects of Stock Density Texture, Fat Content and Fatty Acid Composition of Rainbow Trout

AQUA2012 "Global Aquaculture-Securing Our Future", Praha, Czech Republic, 1 - 05 September 2012, pp.311

Effect of Stock Density on Protein Quality of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss

AQUA 2012 Global Aquaculture Securing Our Future, Praha, Czech Republic, 1 - 05 September 2012, pp.831

Trabzon/Baltacı Deresi’ ndeki Deniz Alalarının (Salmo trutta labrax Pallas,1811) Yaşam Alanı, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye’ nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.395-403

Chemical composition of garden snails (Helix aspersa) from Turkey

5th Central European Congress on Food, Bratislava, Slovakia, 19 - 22 May 2010, pp.108

NUTRITIONAL QUALITY OF FROG (RANA RIDIBUNDA) CAUGHT FROM TURKEY

19th International Congress of Nutrition (ICN 2009) , Bangkok, Thailand, 4 - 09 October 2009, pp.388

Türkiye' deki Jeotermal Su Kaynaklarının Su Ürünleri Üretiminde Kullanımı

TMMOB Jeotermal Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 1 - 04 November 2007, pp.289-306

Books & Book Chapters

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2011

Sazan Havuzlarında Toprağın Yapısı ve Gübrelenmesi ile Havuzlarda Verimliliğin Arttırılması

in: Sazan Balığı Üretim Tekniği, Metin TİMUR, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.75-91, 2011

Proje Hazırlama Tekniği

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008