Assoc. Prof.

EVRİM ÇETİNKAYA YILDIZ


Faculty of Education

Educational Sciences

Guidance and Psychological Counseling

Education Information

2003 - 2010

2003 - 2010

Doctorate

Middle East Technical University, Faculty Of Education, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Guidance and Psychologicial Counseling

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Educational Sciences

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Educational Sciences

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Erciyes University, Eğitim Fakültesi

2011 - 2012

2011 - 2012

Assistant Professor

Suleyman Demirel University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2003 - 2010

2003 - 2010

Research Assistant

Middle East Technical University, Faculty Of Education, Department Of Educational Sciences

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

Undergraduate

Undergraduate

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2

Undergraduate

Undergraduate

Aile İçi şiddet

Undergraduate

Undergraduate

Okullarda RPD Uygulamaları 2

Postgraduate

Postgraduate

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Test dışı teknikler

Doctorate

Doctorate

İleri Bireyle Psikolojik Danışma Kuram, Yaklaşım ve Uygulamalrı

Undergraduate

Undergraduate

Educational Psychology

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Meslek Etiği ve Yasal Konular

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk İstismarı ve İhmali

Undergraduate

Undergraduate

RPD'de Alan Çalışması

Doctorate

Doctorate

Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Kişilik Kuramları

Undergraduate

Undergraduate

Kapsayıcı Eğitim

Undergraduate

Undergraduate

Afetler, Krizler ve Travmalarda Psikolojik Yardım

Undergraduate

Undergraduate

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1

Undergraduate

Undergraduate

Okullarda RPD Uyguamaları 1

Postgraduate

Postgraduate

Bireyle Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2018

2018

An Adlerian Analysis of "The Kid" Movie

Derin S., Yildiz E.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.43, no.193, pp.317-335, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

2016

2016

Gender Differences, Infidelity, Dyadic Trust, and Jealousy among Married Turkish Individuals

Kemer G., Bulgan G., Yildiz E.

CURRENT PSYCHOLOGY, vol.35, no.3, pp.335-343, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

2011

2011

Psychological distress among international students in Turkey

Cetinkaya-Yildiz E. , ÇAKIR Ş. N. , KONDAKÇI Y.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS, vol.35, no.5, pp.534-539, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Saldırganlık için ebeveyn desteği ölçeğinin (SEDÖ) Türkçe formunun değerlendirilmesi

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , SÜMER Z.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2021 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Kapsayıcı eğitim ve ekolojik yaklaşım

Özel Şen D., ÇETİNKAYA YILDIZ E.

Journal of Inclusive Education Research and Practice, vol.1, no.2, pp.16-28, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2020

2020

Saldırganlığa alternatif davranışlar için öz-yeterlik ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , SÜMER Z.

Erciyes Journal of Education, vol.4, no.2, pp.1-17, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2020

2020

Okul psikolojik danışmanlarının madde bağımlılığı konusundaki görüş, bilgi ve yeterlikleri

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN SCIENCES, vol.17, no.2, pp.609-631, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2019

2019

Okul psikolojik danışmanlarının gizlilik, çoklu ilişkiler ve mesleki yeterlik konularındaki etik ikilemleri

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.4, pp.1472-1486, 2019 (National Refreed University Journal)

2018

2018

Üniversite öğrencilerinin romantik ilişki metaforları: Aşk deniz gören evdeki teras mı?

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , DERİN S., SELÇUKLU A. E.

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.33, pp.1560-1604, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Ortaokul ve lise öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçları

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , DERİN S., BORAN M.

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), no.47, pp.57-84, 2018 (National Refreed University Journal)

2018

2018

Marital satisfaction of Turkish individuals: The role of marriage type, duration of marriage, and personality traits

BULGAN G., KEMER G., ÇETİNKAYA YILDIZ E.

International Journal of Humanities and Social Science, vol.8, no.1, pp.88-97, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Saldırgan davranışlarını yordamada çevresel risk çevresel güvenlik ve okul iklimi algısı

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , SÜMER Z.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.4, no.34, pp.161-173, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Okul öncesi çocuklar ve şiddet: Tanık ve kurban olma düzeyleri

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , SÜMER Z.

İlköğretim Online (elektronik), vol.9, no.2, pp.630-642, 2010 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

İkili ilişkiler güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalısmaları

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , KEMER G., BULGAN G., TEZER E.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.3, no.29, pp.65-77, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Kedi Fobisi (Ailurofobi): Bir Olgu Sunumu

YETİZ G., ÇETİNKAYA YILDIZ E.

21. Ulusalararası Psikolojik Danışma Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, vol.1, no.1, pp.315-327

2018

2018

Yaşam doyumunun romantik ilişkiler perspektifinden incelenmesi

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , DERİN S., ABBAK Y., SELÇUKLU A. E.

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Turkey, 31 January - 02 February 2018, pp.74

2017

2017

Ortaokul ve lise öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik İhtiyaçları

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , DERİN S.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, pp.104

2017

2017

Three key components in counseling ethics: Dual relationships, confidentiality, and competency

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3128-3130

2017

2017

School counselors’ attitudes and training needs regarding substance addiction

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3137-3139 Sustainable Development

2016

2016

Adleryan kuramın öğretiminde sine-eğitim yöntemi

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , DERİN S.

VI. Ulusal PDR Uygulama Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 December 2016

2016

2016

Shynes among pre service teachers

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , TOPRAK E.

VII. World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016

2016

2016

Analyzing The Kid movie in terms of adlerian therapy

DERİN S., ÇETİNKAYA YILDIZ E.

VII. World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016

2015

2015

Family type duration of marriage and personality traits in relation to marital satisfaction

BULGAN G., KEMER G., ÇETİNKAYA YILDIZ E.

International Associaation for Counselling Conference, Verona, Italy, 3 - 06 September 2015

2015

2015

Emotional dependency and dysfunctional relationship beliefs as predictors of relationship satisfaction

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , KEMER G., BULGAN G.

International Association for Counselling Conference, Verona, Italy, 3 - 06 September 2015

2013

2013

Algılanan aile değişkenleri ve kişisel bilişsel değişkenlerin etkileşiminin kentlerde yaşayan gençlerin fiziksel saldırganlıklarını yordamadaki rolü

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , SÜMER Z.

İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.311-312

2009

2009

Psychological distress levels of international students in Turkey

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , ÇAKIR S. G. , KONDAKÇI Y.

Xth European Conference on Educational Research (ECER), Viyana, Austria, 28 - 30 September 2009

2009

2009

What attracts foreign students to study in Turkey? An analysis of inbound student mobility in Turkey

KONDAKÇI Y., ÇETİNKAYA YILDIZ E. , ÇAKIR S. G.

Xth European Conference on Educational Research (ECER), Viyana, Austria, 28 - 30 September 2009

2010

2010

Predicting delinquency among Turkish adolescents

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , SÜMER Z.

XIX ISRA World Conference, Storrs, Connecticut, United States Of America, 27 - 31 July 2010, pp.92-93

2010

2010

Violence exposure level of Turkish preadolescents

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , SÜMER Z.

XIX ISRA World Conference, Storrs, Connecticut, United States Of America, 27 - 31 July 2010, pp.123-124 Sustainable Development

2009

2009

Ergenlerin saldırgan davranışlarını yordamada çevresel risk, çevresel güvenlik ve okul iklimi algısının rolü

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , SÜMER Z.

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009, pp.8

2009

2009

Ergenlerimiz kendilerini ne kadar güvende hissediyor?

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , SÜMER Z.

Uluslarası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Konferansı, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.61

2009

2009

Türkiye de öğrenim gören yabancı öğrencilerin akademik deneyimleri

KONDAKÇI Y., ÇAKIR S. G. , ÇETİNKAYA YILDIZ E.

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Turkey, 1 - 03 October 2009

2009

2009

Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin akademik deneyimleri

KONDAKÇI Y., ÇAKIR S. G. , ÇETİNKAYA YILDIZ E.

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009

2008

2008

The old story of marriage: An attempt to understand jelousy in Turkey

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , KEMER G., BULGAN G.

XVI World IFTA Congress, Porto, Portugal, 26 - 29 March 2008

2007

2007

Türkiye’de kırsal bölgelerdeki okullarda akran zorbalığı

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , KEMER G., ERDUR BAKER Ö., ŞAHİN R.

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.349

2007

2007

Ergenlerde görülen depresif semptomları yordamada zorbalık ve yalnızlığın rolü

KEMER G., ÇETİNKAYA YILDIZ E. , ERDUR BAKER Ö.

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.179

2007

2007

Küçük yaştaki çocukların şiddete maruz kalma düzeyleri

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , SÜMER Z.

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.212

2004

2004

Student teacher and parent perceptions regarding violence in school a qualitative investigation

SÜMER Z., ÇETİNKAYA YILDIZ E.

European Conference on Educational Research, Rethimnon, Greece, 22 March - 25 September 2004 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

Kariyer Psikolojik Danışması ve Etik

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Vaka Örnekleriyle Kariyer Rehberliği ve Kariyer Psikolojik Danışması, Kemal Öztemel, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.295-324, 2021

2021

2021

Travma Sonrası Etkinlik Temelli Destek

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Travma Psikolojisi, Özgür Erdur Baker, İdil Aksöz Efe, Türkan Doğan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.527-605, 2021

2020

2020

Okul psikolojik danışmanlığında meslek etiği

Çetinkaya Yıldız E.

in: Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik, Şerife Işık, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.379-408, 2020

2020

2020

İleriye Doğru, Uygulama Dünyasına Yolculuk

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Bireyle Psikolojik Danışma ve Terapi: Beceriler ve Teknikler, Çetinkaya Yıldız Evrim, Çakır S. Gülfem, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.260-267, 2020

2020

2020

Özel Gereksinimli Bireylerle Psikolojik Danışma

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Bireyle Psikolojik Danışma ve Terapi: Beceriler ve Teknikler, Çetinkaya Yıldız Evrim, Çakır S. Gülfem, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.232-246, 2020

2020

2020

Farklı ve Çokkültürlü Geçmişe Sahip Danışanlarla Psikolojik Danışma

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Bireyle Psikolojik Danışma ve Terapi: Beceriler ve Teknikler, Çetinkaya Yıldız Evrim, Çakır S. Gülfem, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.247-259, 2020

2019

2019

Siber Zorbalık Kuramları

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , Derin S.

in: Siber Zorbalık, Tanrıkulu, İ., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.121-153, 2019

2018

2018

Aile Terapileri Kuramlarının Araştırma ve Etik Temelleri

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma, Tahsin İlhan, Hüdayar Cihan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.17-34, 2018

2018

2018

Aile Terapisi Kuramlarının Felsefi Temelleri

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma, Tahsin İlhan, Hüdayar Cihan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.37-55, 2018

2017

2017

İnsancıl Kuram/Benlik Kuramı: Carl Rogers ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı: Abraham Maslow

ÇETİNKAYA YILDIZ E. , GENÇTANIRIM KURT D.

in: Kişilik Kuramları, Gençtanırım-Kurt Dilek, Çeinkaya-Yıldız Evrim, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.407-454, 2017