Assoc. Prof. EVRİM ÇETİNKAYA YILDIZ


Faculty of Education, Educational Sciences

Guidance and Psychological Counseling


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Guidance and Psychologicial Counseling


Names in Publications: Cetinkaya-Yildiz Evrim, Çetinkaya Yıldız Evrim, Çetinkaya-Yıldız Evrim

Email: evrimcy@akdeniz.edu.tr
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/evrimcy
Office: 266
Address: Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Faültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ofis no:266, Konyaaltı, Antalya

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Guidance and Psychologicial Counseling

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Educational Sciences

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Educational Sciences

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Erciyes University, Eğitim Fakültesi

2011 - 2012

2011 - 2012

Assistant Professor

Suleyman Demirel University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2003 - 2010

2003 - 2010

Research Assistant

Middle East Technical University, Faculty Of Education, Department Of Educational Sciences

2005 - 2006

2005 - 2006

Researcher

Virginia Commonwealth University

Non Academic Experience

2001 - 2003

2001 - 2003

Okul Psikolojik Danışmanı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Courses

Doctorate

Doctorate

Psikolojik Danışmada Güncel Kuram ve Yaklaşımlar

Undergraduate

Undergraduate

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

Undergraduate

Undergraduate

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2

Undergraduate

Undergraduate

Aile İçi şiddet Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Okullarda RPD Uygulamaları 2

Postgraduate

Postgraduate

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Test dışı teknikler

Doctorate

Doctorate

İleri Bireyle Psikolojik Danışma Kuram, Yaklaşım ve Uygulamalrı

Undergraduate

Undergraduate

Educational Psychology

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Meslek Etiği ve Yasal Konular

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk İstismarı ve İhmali Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

RPD'de Alan Çalışması

Doctorate

Doctorate

Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Kişilik Kuramları

Undergraduate

Undergraduate

Kapsayıcı Eğitim

Undergraduate

Undergraduate

Afetler, Krizler ve Travmalarda Psikolojik Yardım

Undergraduate

Undergraduate

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1

Undergraduate

Undergraduate

Okullarda RPD Uyguamaları 1

Postgraduate

Postgraduate

Bireyle Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Informal Learning Spaces: The Case of Akdeniz University

ÇETİNKAYA YILDIZ E., APAYDIN S., KESER ASCHENBERGER F.

EDU Congress International Education Congress, Antalya, Turkey, 17 - 19 November 2022, vol.1, pp.286-296

2022

2022

Online school counseling during Covid-19: Accessible but not equal

ÇETİNKAYA YILDIZ E., ÖZEL ŞEN D.

EDU Congress International Education Congress, Antalya, Turkey, 17 November 2022, pp.1043-1045

2019

2019

Kedi Fobisi (Ailurofobi): Bir Olgu Sunumu

YETİZ G., ÇETİNKAYA YILDIZ E.

21. Ulusalararası Psikolojik Danışma Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, vol.1, no.1, pp.315-327

2018

2018

Romantik ilişki metafor ölçeği (RİMÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması

ÇETİNKAYA YILDIZ E., BORAN M., DERİN S.

X. International Congress of Educational Research, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

2018

2018

Sınav kaygısının öznel iyi oluş, benlik saygısı ve başarıya değer verme ile ilişkisi

DERİN S., BORAN M., ÇETİNKAYA YILDIZ E.

X. International Congress of Educational Research, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

2018

2018

Yaşam doyumunun romantik ilişkiler perspektifinden incelenmesi

ÇETİNKAYA YILDIZ E., DERİN S., ABBAK Y., SELÇUKLU A. E.

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Turkey, 31 January - 02 February 2018, pp.74

2017

2017

Ortaokul ve lise öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik İhtiyaçları

ÇETİNKAYA YILDIZ E., DERİN S.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, pp.104

2017

2017

School counselors’ attitudes and training needs regarding substance addiction

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3137-3139 Sustainable Development

2017

2017

Three key components in counseling ethics: Dual relationships, confidentiality, and competency

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3128-3130

2016

2016

Adleryan kuramın öğretiminde sine-eğitim yöntemi

ÇETİNKAYA YILDIZ E., DERİN S.

VI. Ulusal PDR Uygulama Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 December 2016

2016

2016

Analyzing The Kid movie in terms of adlerian therapy

DERİN S., ÇETİNKAYA YILDIZ E.

VII. World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016

2016

2016

Shynes among pre service teachers

ÇETİNKAYA YILDIZ E., TOPRAK E.

VII. World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016

2015

2015

Family type duration of marriage and personality traits in relation to marital satisfaction

BULGAN G., KEMER G., ÇETİNKAYA YILDIZ E.

International Associaation for Counselling Conference, Verona, Italy, 3 - 06 September 2015

2015

2015

Emotional dependency and dysfunctional relationship beliefs as predictors of relationship satisfaction

ÇETİNKAYA YILDIZ E., KEMER G., BULGAN G.

International Association for Counselling Conference, Verona, Italy, 3 - 06 September 2015

2013

2013

Algılanan aile değişkenleri ve kişisel bilişsel değişkenlerin etkileşiminin kentlerde yaşayan gençlerin fiziksel saldırganlıklarını yordamadaki rolü

ÇETİNKAYA YILDIZ E., SÜMER Z.

İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.311-312

2009

2009

Psychological distress levels of international students in Turkey

ÇETİNKAYA YILDIZ E., ÇAKIR S. G., KONDAKÇI Y.

Xth European Conference on Educational Research (ECER), Viyana, Austria, 28 - 30 September 2009

2009

2009

What attracts foreign students to study in Turkey? An analysis of inbound student mobility in Turkey

KONDAKÇI Y., ÇETİNKAYA YILDIZ E., ÇAKIR S. G.

Xth European Conference on Educational Research (ECER), Viyana, Austria, 28 - 30 September 2009

2010

2010

Predicting delinquency among Turkish adolescents

ÇETİNKAYA YILDIZ E., SÜMER Z.

XIX ISRA World Conference, Storrs, Connecticut, United States Of America, 27 - 31 July 2010, pp.92-93

2010

2010

Violence exposure level of Turkish preadolescents

ÇETİNKAYA YILDIZ E., SÜMER Z.

XIX ISRA World Conference, Storrs, Connecticut, United States Of America, 27 - 31 July 2010, pp.123-124 Sustainable Development

2010

2010

Development and validation of study abroad experience scale for foreign students

KONDAKÇI Y., ÇAKIR S. G., ÇETİNKAYA YILDIZ E.

XIV World Congress of Comparative Education Societies, İstanbul, Turkey, 14 - 18 June 2010

2009

2009

Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin yaşam doyumları

ÇAKIR S. G., ÇETİNKAYA YILDIZ E.

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009, pp.56

2009

2009

Ergenlerin saldırgan davranışlarını yordamada çevresel risk, çevresel güvenlik ve okul iklimi algısının rolü

ÇETİNKAYA YILDIZ E., SÜMER Z.

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009, pp.8

2009

2009

Ergenlerimiz kendilerini ne kadar güvende hissediyor?

ÇETİNKAYA YILDIZ E., SÜMER Z.

Uluslarası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Konferansı, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.61

2009

2009

Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin akademik deneyimleri

KONDAKÇI Y., ÇAKIR S. G., ÇETİNKAYA YILDIZ E.

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009

2007

2007

Küçük yaştaki çocukların şiddete maruz kalma düzeyleri

ÇETİNKAYA YILDIZ E., SÜMER Z.

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.212

2007

2007

Ergenlerde görülen depresif semptomları yordamada zorbalık ve yalnızlığın rolü

KEMER G., ÇETİNKAYA YILDIZ E., ERDUR BAKER Ö.

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.179

2007

2007

Türkiye’de kırsal bölgelerdeki okullarda akran zorbalığı

ÇETİNKAYA YILDIZ E., KEMER G., ERDUR BAKER Ö., ŞAHİN R.

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.349

2004

2004

Student teacher and parent perceptions regarding violence in school a qualitative investigation

SÜMER Z., ÇETİNKAYA YILDIZ E.

European Conference on Educational Research, Rethimnon, Greece, 22 March - 25 September 2004 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2022

2022

Romantik İlişkilerde Çatışma

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Yakın İlişkiler, Özgülük Üçok, Burcu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.303-332, 2022

2021

2021

Travma Sonrası Etkinlik Temelli Destek

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Travma Psikolojisi, Özgür Erdur Baker, İdil Aksöz Efe, Türkan Doğan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.527-605, 2021

2021

2021

Kariyer Psikolojik Danışması ve Etik

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Vaka Örnekleriyle Kariyer Rehberliği ve Kariyer Psikolojik Danışması, Kemal Öztemel, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.295-324, 2021

2021

2021

Current State of School Coulselors' Multicultural and Inclusive Counseling Competencies in Turkey

ÖZEL ŞEN D., ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Akademik Araştırmalar 2021, Hamarta Erdal, Arslan Çoşkun, Çiftçi Sabahattin, Uslu Mustafa, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.67-76, 2021

2020

2020

Farklı ve Çokkültürlü Geçmişe Sahip Danışanlarla Psikolojik Danışma

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Bireyle Psikolojik Danışma ve Terapi: Beceriler ve Teknikler, Çetinkaya Yıldız Evrim, Çakır S. Gülfem, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.247-259, 2020

2020

2020

Özel Gereksinimli Bireylerle Psikolojik Danışma

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Bireyle Psikolojik Danışma ve Terapi: Beceriler ve Teknikler, Çetinkaya Yıldız Evrim, Çakır S. Gülfem, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.232-246, 2020

2020

2020

İleriye Doğru, Uygulama Dünyasına Yolculuk

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Bireyle Psikolojik Danışma ve Terapi: Beceriler ve Teknikler, Çetinkaya Yıldız Evrim, Çakır S. Gülfem, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.260-267, 2020

2020

2020

Okul Psikolojik Danışmanlığında Meslek Etiği

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Işık, Şerife, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.377-408, 2020

2019

2019

Siber Zorbalık Kuramları

ÇETİNKAYA YILDIZ E., DERİN S.

in: Siber Zorbalık, İbrahim Tanrıkulu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.121-155, 2019

2018

2018

Aile Terapileri Kuramlarının Araştırma ve Etik Temelleri

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma, Tahsin İlhan, Hüdayar Cihan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.17-34, 2018

2018

2018

Aile Terapisi Kuramlarının Felsefi Temelleri

ÇETİNKAYA YILDIZ E.

in: Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma, Tahsin İlhan, Hüdayar Cihan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.37-55, 2018

2017

2017

İnsancıl Kuram/Benlik Kuramı: Carl Rogers ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı: Abraham Maslow

ÇETİNKAYA YILDIZ E., GENÇTANIRIM KURT D.

in: Kişilik Kuramları, Gençtanırım-Kurt Dilek, Çeinkaya-Yıldız Evrim, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.407-454, 2017


Citations

Total Citations (WOS): 12

h-index (WOS): 2