Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gargle and Mouthwash can replace nasopharyngeal swab sampling when concentrated with a new method for diagnosis of COVID-19

31st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Vienna, Austria, 9 - 12 July 2021, pp.1-2

Anti-DFS70 antikorlarını saptamada yeni bir indirekt immünofloresan yöntemi

5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.606

A novel immunofluorescence method for the detection of anti-DFS70 autoantibodies

14th Dresden Symposium on Autoantibodies, Dresden, Germany, 10 - 13 September 2019, pp.1

Yoğun ince benekli patern saptanan örneklerde anti-DFS70 antikor varlığının araştırılması

Uluslararası XXXVIII: Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2018, pp.362

Cytomegalovirus specific T cell responses in kidney transplant recipients

18th Symposium on Infections in the immunocompromised Host, Berlin, Germany, 15 - 10 June 2014

Böbrek nakil hastalarında CMV spesifik hücresel immünitenin izlemi

İkinci Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2013, pp.197

Characterization of current strains of C. difficile isolated from toxin positive stools in the Edinburgh area of Scotland

The 8th Biennial Congress of the Anaerobe Society of the Americas, Idaho, United States Of America, 25 - 28 July 2006, pp.40

SSK Antalya Bölge Hastanesinde Kan Kültür Sonuçları: Üç yıllık değerlendirme

Otuzbirinci Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 19 - 23 September 2004, pp.364

The susceptibility patterns of Bacteroides species isolated in two different hospitals

13th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glasgow, United Kingdom, 10 - 13 May 2003, pp.260

Pseudomonas aeruginosa suşlarının antikandidal aktiviteleri

İkinci Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 June 2001, pp.263

Antifungal duyarlılığın saptanmasında E test yönteminin değerlendirilmesi

İkinci Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 June 2001, pp.265

Gram olumsuz bakterilerin antifungal aktivitesi

Yirmidokuzuncu Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 October 2000, pp.383

Candida albicans suşlarının flukonazole duyarlılığının disk diffüzyon yöntemi ile araştırılması

Dokuzunce Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 08 October 1999, pp.1016

Candida türlerinde "slime" üretiminin saptanmasında alternatif bir yöntem

Birinci Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 May 1999, pp.280

Books & Book Chapters

İnsan herpesvirüsleri

in: Tıbbi Mikrobiyoloji, Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA, Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.461-483, 2015

Hücre Yüzey Belirteçleri Kullanılarak Tam Kandan Akım Sitometrisi Kullanılarak Yapılan Lenfosit İmmünfenotiplemesi

in: Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı, Garcia LS, Editor, Atlas Kitapçılık, Ankara, 2014

İnsan Herpesvirüsleri

in: Tıbbi Mikrobiyoloji, Başustaoğlu A, Yıldıran Ş.T,Tanyüksel M, Yapar M., Editor, Atlas Kitapçılık, Ankara, pp.517-540, 2010

Metrics

Publication

69

Citation (WoS)

128

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

135

H-Index (Scopus)

5

Project

9

Thesis Advisory

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals