Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Öğretmenlerin Disleksili Öğrencilere Yönelik Öğretim Tutumları Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.44, pp.8154-8171, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

COVID-19 Sürecinde Çoklu Yetersizliği Olan Çocukların Ailelerine Sunulan Destekler: Bir Durum Çalışması

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.35, no.1, pp.154-172, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

A Family Centered Training Model Proposal to Meet the Needs of Parents Having Multiple Disabled Child

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, vol.11, no.2, pp.168-182, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

A GENERAL OVERVIEW OF EVIDENCE-BASED PRACTICES FOR AUTISM SPECTRUM DISORDER

European Journal of Special Education Research, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Scale of professional ethics for individuals working in the field ofspecial education: validity and reliability study

Cypriot Journal of EducationalSciences, vol.12, no.4, pp.202-217, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Special Needs Students in Classroom Management Books

SDU International Journal of Educational Sciences, vol.4, no.1, pp.44-53, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Professional Ethical Principles for Special Education Teachers

SDU International Journal of Educational Studies, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

EĞİTİM POLİTİKALARININ YANSIMALARI: GENEL VE ÖZEL EĞİTİM

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, vol.11, no.22, pp.191-208, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Books & Book Chapters

Ortopedik/fiziksel yetersizliği olan bir öğrenci olmak

in: Özel Eğitimde Bütünleştirme Herkes İçin Bir Okul Yaratmak, Ayşe Dolunay Sarıca, Arzu Tanrıverdi, Editor, Nobel, Ankara, pp.335-350, 2021

Özel Gereksinimli Çocuklarının Ailelerinin Eğitimi ve Katılımı

in: Anne Baba Eğitimi, Hülya Gülay Ogelman, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.321-339, 2021

Kaynaştırma Uygulamalarına Katılımı Arttırma

in: Çoklu Yetersizlik, Adile Emel Sardohan Yıldırım, Müzeyyen Eldeniz Çetin, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.321-341, 2021

Okul öncesi dönemde özel gereksinimli bir öğrenci olmak

in: Eğitimde Bütünleştirme Herkes İçin Bir Okul Yaratmak, Ayşe Dolunay Sarıca, Arzu Tanrıverdi, Editor, Nobel, Ankara, pp.429-453, 2021

FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA EVDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM

in: Fiziksel Yetersizlik, Figen Yardımcı, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.195-213, 2021

Bebeklik ve Oyun Döneminde Özel Gereksinimli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi

in: Bebeklik ve Oyun Döneminde Gelişim ve Eğitim, Ümit Deniz, Editor, HEDEF CS, Ankara, pp.335-358, 2021

Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Aileleri İle İş Birliği ve Aile Eğitimi

in: Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitiminde Stratejiler, Pınar Şafak, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.591-620, 2020

Çoklu Yetersizliğe Sahip Çocuğu Olan Ailelerle İşbirliği ve Hizmet Modelleri

in: Çoklu Yetersizliği Olan Çocukların Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar, Rakap Salih, Editor, Vize Yayıncılık, pp.185-210, 2020

Çoklu yetersizliği olan bireyler

in: Özel Eğitim, Meral Melekoğlu Mine Sönmez Kartal, Editor, Vize Akademik, pp.235-256, 2019 Sustainable Development