Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÜMMÎ SİNAN DİVANI PERSPEKTİFİNDEN TASAVVUF

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.42, pp.44-63, 2021 (International Refereed University Journal)

Divan Şiirinde Savaş Aletleri: Hançer, Kılıç, Ok

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.58-81, 2020 (International Refereed University Journal)

Divan Şiirinde Aslan Metaforu

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.18, pp.285-302, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Romanın Türk Edebiyatındaki Temelleri

KTO Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.262-295, 2018 (National Refreed University Journal)

Nâbî’nin Ziyâ Paşa’nın Şiirlerine Etkisi

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.6, no.7, pp.277-292, 2017 (International Refereed University Journal)

Gubârî'nin Eserlerinde Hac İbadeti

TÜRK İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.12, no.23, pp.191-211, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dîvân Şiirinde Böcekler: Ankebût, Meges, Nahl, Neml

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 14 April 2019, vol.1, pp.335-346

Eski Türk İnancının Klasik Edebiyatımızda Tezahürleri

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 14 April 2019, vol.1, pp.347-357

Leylâ ve Mecnun ile Romeo ve Juliet'teki Ortak İmler

4th Language, Culture & Literature Symposium, Antalya, Turkey, 17 - 18 May 2018, pp.146-160

Muhibbî Dîvânı'nda İdeal Yaşam İlkeleri

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 April 2018, pp.469-471

Birrî Mehmed Dede Dîvânı'nda Medhiyeler

Uluslararası Manisa Sempozyumu (Şehzade II. Mehmet ve Manisa Tarihi- Kültürü-Ekonomisi), Manisa, Turkey, 26 - 28 October 2017, vol.2, no.33, pp.1303-1320

Emîrî'nin Gülşen-i Ebrâr Mesnevisinde Kur'ân-ı Kerîm'den İktibaslar

II. Academic Research Congress 2017, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2017, vol.6, pp.487

Okçuzâde Mehmed Şahî ve Manzum Kırk Ayet Tercümesi

II. Academic Research Congress 2017, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2017, pp.410

The Place of Novels İn the Mesnevi Form İn Classical Turkish Literature

New Directions in the Humanities, Londra, England, 4 - 07 July 2017, pp.10

Eski Türkçede Ar- ve Tur- Fiilleri

1. International Conference On Studies İn Turkology, Barcelona, Spain, 13 - 20 October 2016, pp.11

Books & Book Chapters

Klasik Türk Edebiyatı Mesnevilerinde Düğün

in: Gelin Kitabı, Naskali G. E. Güneş A. , Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.183-232, 2019

Sembollerle İfade ve Deh Murg-i Şemsî

in: Kuş Dili, Gürsoy Naskali Emine, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.185-213, 2017

Çeşm-i Âfet Dîvânı'nda Şehirler

in: Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın, Köse Osman, Editor, Canik Belediyesi, Samsun, pp.1371-1384, 2016

Other Publications