Assoc. Prof. ERCÜMENT AKSAKAL


Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Biotechnology

Department of Zoological Biotechnology


Research Areas: Agricultural Sciences, Genetic, Molecular Genetics, Seafood, Biotechnology, Molecular Biology and Genetics

Email: eaksakal@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 227 4400 Extension: 2536
Fax Phone: +90 242 310 2479
Web: https://www.linkedin.com/in/ercüment-aksakal-661796100
Office: 3/103
Address: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, 07058 Konyaaltı-ANTALYA

Metrics

Publication

64

Citation (WoS)

492

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

505

H-Index (Scopus)

13

Project

30

Thesis Advisory

2

Open Access

26
UN Sustainable Development Goals

Announcements & Documents

LAB ÇALIŞMALAR
Other
4/9/2021

Education Information

2013 - 2013

2013 - 2013

Post Doctorate

University of Birmingham, School Of Medicine, Department Of Developmental Genetics, United Kingdom

2005 - 2009

2005 - 2009

Doctorate

Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

2007 - 2008

2007 - 2008

Doctorate

Varsova Üniversitesi, Animal Science , Ichthyobiology And Fisheries, Poland

2001 - 2005

2001 - 2005

Postgraduate

Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Düşük ve Yüksek Canlı Ağırlığa Sahip Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)) Arasındaki Genetik Varyasyonun Mikrosatelit Markırlar Kullanılarak Belirlenmesi

Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı

2005

2005

Postgraduate

Aras, Karasu ve Çoruh Havzalarından Yakalanan Capoeta sp.’lerin mtDNA Sitokrom-b Bölgesinde PCR-RFLP Yöntemi İle Genetik Farklılığın Belirlenmesi

Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

​Sucul Hayvanlar A Kategorisi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu

Health&Medicine

Republic Of Türkiye Ministry Of Agriculture and Forestry, Mediterranean Fisheries Research, Production and Training Institute Directorate of Animal Experiments Local Ethics Committee

2021

2021

TÜBİTAK 1001, 1003 ve 1005 Programlarına Yönelik Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimi

Education Management and Planning

TÜBİTAK & Akdeniz Üniversitesi

2014

2014

Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

Security

Atatürk Üniversitesi

2013

2013

İmmunohistokimyasal Görüntüleme Teknikleri

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı

2013

2013

İn situ Hibridizasyon (ISH) Görüntüleme Teknikleri

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ana Bilim Dalı

2012

2012

Gen Ekspresyonu ve Epigenetik Araştırmalar

Education Management and Planning

Qiagen

2012

2012

Real time PCR tabanlı Gen Ekspresyonu, Mutasyon ve Metilasyon Profilleme Semineri

Education Management and Planning

Qiagen

2011

2011

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı

Education Management and Planning

Atatürk Üniv. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

2011

2011

EĞİTMEN - Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi-Tokyo Üniversitesi

2011

2011

Kuzey Doğu Anadolu Organik Tarım Sektörü Kümelenmesi Projesi E-Organik Tarım Çalıştayı

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2010

2010

Ultra Fast Likit Kromatografi – Kolonlar ve İleri Uygulama Teknikleri Semineri

Education Management and Planning

Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti.

2009

2009

Kamulaştırma ve Mülk Bilirkişiliği Eğitimi

Education Management and Planning

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi

2009

2009

Doğal Alabalık Çalıştayı

Education Management and Planning

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE)

2009

2009

Novartis Biyoteknoloji Çalıştayı ve BioCamp 2009 Türkiye

Education Management and Planning

Novartis Turkey

2008

2008

EĞİTMEN - Su Ürünlerinde Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi-Tokyo Üniversitesi

2007

2007

Protein Kromatografisi ve Yeni Nesil Polimerik Sistemler Yaz Okulu

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi

2006

2006

Elektron Mikroskobu Teknikleri Kursu

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı ve Stereoloji Derneği

2006

2006

Stereolojik Kesit Alma Kursu

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı ve Stereoloji Derneği

2006

2006

Mikroskobik Kesit Alma Kursu

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı ve Stereoloji Derneği

2006

2006

Uygulamalı Biyoinformatik Workshop

Education Management and Planning

Harran ve SUNY (State University of New York) Üniversiteleri

2006

2006

Proje Süreci Yönetimi Kursu

Education Management and Planning

UNDP - DAKAP

2005

2005

Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

Education Management and Planning

ÇAYDAG-TÜBİTAK

2003

2003

Organik Tarım Eğitim Kursu

Education Management and Planning

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Research Areas

Agricultural Sciences

Genetic

Molecular Genetics

Seafood

Biotechnology

Molecular Biology and Genetics

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Biotechnology

2012 - 2020

2012 - 2020

Associate Professor

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

2013 - 2013

2013 - 2013

Associate Professor

University of Birmingham, School Of Clınıcal And Experımental Medıcıne, Department Of Developmental Genetıcs - Unıted Kıngdoms, Colloge Of Medical And Dental Sciences

2010 - 2012

2010 - 2012

Assistant Professor

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

2008 - 2009

2008 - 2009

Research Assistant

Varsova Üniversitesi, Warsaw Unıversıty Of Lıfe Scıence, Faculty Of Anımal Scıence - Poland, Ichtybiology And Fishery

2005 - 2009

2005 - 2009

Research Assistant

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Bölümü

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Social Awareness and Contribution Projects Department Coordinator

Akdeniz University, Faculty Of Agriculture, Department of Agricultural Biotechnology

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Biotechnology

2022 - 2023

2022 - 2023

BAP Subcommittee Member

Akdeniz University, Faculty Of Agriculture, Department of Agricultural Biotechnology

2013 - 2017

2013 - 2017

Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

BAP Scientific Commissioner

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

2010 - 2017

2010 - 2017

Erasmus Program Institutional Coordinator

Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Courses

Doctorate

Doctorate

EPIGENETICS

Undergraduate

Undergraduate

Internship

Undergraduate

Undergraduate

Academic English II

Doctorate

Doctorate

PCR APPLICATION TECHNIQUES

Undergraduate

Undergraduate

Recombinant DNA Techniques

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Çalışması II

Undergraduate

Undergraduate

Biodiversity and Conservation of Gene Resources

Undergraduate

Undergraduate

Biotechnology Laboratory Techniques II

Doctorate

Doctorate

Nutrigenomics

Postgraduate

Postgraduate

Model Organisms in Animal Biotechnology

Undergraduate

Undergraduate

Recombinant DNA Techniques

Undergraduate

Undergraduate

Academic English I

Postgraduate

Postgraduate

Molecular Techniques Used in Animal Biology (Students for Warsaw University of Life Science)

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Çalışması I

Undergraduate

Undergraduate

Biological and Molecular Basis of Biodiversity (Students for Warsaw University of Life Science)

Doctorate

Doctorate

Hayvan Hücrelerine Gen Transferinde İleri Yöntemler

Postgraduate

Postgraduate

İleri Hayvan Biyoteknolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Moleküler Genetik Markırlar ve Hayvansal Üretimdeki Önemi

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Çalışması

Undergraduate

Undergraduate

Gen Aktarım Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Biyoçeşitlilik ve Gen Kaynaklarının Korunması

Doctorate

Doctorate

Hayvan Hücrelerine Gen Transferinde İleri Metotlar

Undergraduate

Undergraduate

Biyoteknolojiye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Moleküler Genetik

Undergraduate

Undergraduate

Gen Mühendisliği Prensipleri

Undergraduate

Undergraduate

Moleküler Genetik

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2010

2010

Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği

ATABEYOGLU K., AKSAKAL E., ERDOGAN O., Çiltaş A.

Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 June - 01 July 2010, pp.593-596

2009

2009

Balıklarda İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü (IGF) ve Büyüme Hormonu (GH)

ATABEYOGLU K., ERDOGAN O., AKSAKAL E.

Ulusal Su Günleri 2009 Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 29 September - 01 October 2009, pp.83

2009

2009

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Markıra Dayalı Seleksiyon (MAS) Uygulamaları

AKSAKAL E., ERDOGAN O., Parlak V., ATABEYOGLU K.

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.275

2008

2008

Su Ürünlerinde Kullanılan DNA Markör Teknolojileri

AKSAKAL E., Özdemir M., ERDOGAN O.

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 27 June 2008, pp.557-558

2007

2007

Su ürünleri yetiştiriciliğinde biyomarkır olarak ısı stres proteinlerinin (HSPs) kullanımı

ALAK G., Özdemir N., AKSAKAL E., ERDOGAN O.

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 13 September 2007, pp.350

2007

2007

Su Ürünlerinde Genotoksikolojik Uygulamaları

AKSAKAL E., Özdemir N., ALAK G., CEYHUN S. B., ATAMANALP M.

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 13 September 2007, pp.303

2007

2007

Basit bir PCR-RFLP Metoduyla Balık Türleri Arasındaki Farklılığın Belirlenmesi

HISAR O., ERDOGAN O., AKSAKAL E., HISAR S.

XIV. Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 4 - 07 September 2007, pp.211

Books & Book Chapters

2011

2011

Real time PCR`da Taqman Prob Yöntemiyle Kantitatif Gen Analizi

CEYHUN S. B., AKSAKAL E., Kaneko G., ERDOGAN O., Ceylan H., AKSAKAL F. I.

in: Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu, Shugo Watabe, Editor, Aktif Yayınevi, Erzurum, pp.111-126, 2011 Creative Commons License

2008

2008

Moleküler Biyoloji Veri Tabanları ve Kullanımları

ERDOGAN O., AKSAKAL E.

in: Su Ürünlerinde Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu Ders Kitabı, Küfrevioğlu O, Editor, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 237, Erzurum, pp.37-50, 2008 Creative Commons License

2008

2008

Real-Time PCR Application and Gene Analyzing

Kaneko G., AKSAKAL E.

in: Su Ürünlerinde Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu Ders Kitabı, Küfrevioğlu O, Editor, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:237, Erzurum, pp.108-117, 2008 Creative Commons License

2008

2008

RACE ve Revers Transcriptaz ile cDNA Üretimi

ERDOGAN O., Özdemir H., AKSAKAL E.

in: Su Ürünlerinde Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu Ders Kitabı, Küfrevioğlu O, Editor, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 237, Erzurum, pp.94-98, 2008 Creative Commons License

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2023 - Continues

2023 - Continues

ANNALS OF FOOD AND NUTRITIONSustainable Development

Committee Member

2022 - Continues

2022 - Continues

CURRENT MOLECULAR PHARMACOLOGY

Special Issue Editor

2022 - Continues

2022 - Continues

International Journal of Animal Science and Technology

Editor

2021 - Continues

2021 - Continues

Current Gene Therapy Research

Committee Member

2012 - 2014

2012 - 2014

Anadolu Journal of Agricultural Sciences

Advisory Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2001 - 2021

2001 - 2021

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Member

Scientific Refereeing

January 2024

January 2024

AQUACULTURE REPORTS

SCI Journal

November 2022

November 2022

FISH AND SHELLFISH IMMUNOLOGY

SCI Journal

November 2022

November 2022

AQUACULTURE INTERNATIONAL

SCI Journal

November 2022

November 2022

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Akdeniz University, Turkey

November 2022

November 2022

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Akdeniz University, Turkey

November 2022

November 2022

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Akdeniz University, Turkey

September 2022

September 2022

AQUACULTURE REPORTS

SCI Journal

July 2022

July 2022

FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY

SCI Journal

June 2022

June 2022

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Erciyes University, Turkey

June 2022

June 2022

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Erciyes University, Turkey

May 2022

May 2022

AQUACULTURE REPORTS

SCI Journal

April 2022

April 2022

AQUACULTURE REPORTS

SCI Journal

March 2022

March 2022

Journal of Agricultural Production

Other Indexed Journal

March 2022

March 2022

AQUACULTURE RESEARCH

SCI Journal

August 2021

August 2021

Iranian Journal of Fisheries Sciences (SCI / Impact Factor 1.031 / Q4)

SCI Journal

August 2021

August 2021

Fish and Shellfish Immunology (SCI / Impact Factor 4.851 / Q1)

SCI Journal

July 2021

July 2021

Aquaculture Reports (SCI / Impact Factor 3.216 / Q1)

SCI Journal

May 2021

May 2021

Biomedical and Environmental Sciences (SCI / Impact Factor 3.118 / Q2)

SCI Journal

April 2021

April 2021

TUBITAK Project

March 2021

March 2021

Environmental Science and Pollution Research (SCI / Impact Factor 4.223 / Q2)

SCI Journal

March 2021

March 2021

Biomedical and Environmental Sciences (SCI / Impact Factor 3.118 / Q2)

SCI Journal

March 2016

March 2016

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (SCI / Impact Factor 1.264 / Q3)

SCI Journal

September 2015

September 2015

Turkish Journal of Biochemistry (SCI / Impact Factor 0.401 / Q4)

SCI Journal

August 2015

August 2015

Environmental Science and Pollution Research (SCI / Impact Factor 4.223 / Q2)

SCI Journal

July 2015

July 2015

Turkish Journal of Biochemistry (SCI / Impact Factor 0.401 / Q4)

SCI Journal

March 2015

March 2015

Biomedical and Environmental Sciences (SCI / Impact Factor 3.118 / Q2)

SCI Journal

March 2015

March 2015

TUBITAK Project

August 2014

August 2014

Antioxidants (SCI / Impact Factor 6.312 / Q1)

SCI Journal

May 2014

May 2014

Journal of the World Aquaculture Society (SCI / Impact Factor 2.512 / Q2)

SCI Journal

March 2014

March 2014

Journal of Oceanology and Limnology (SCI / Impact Factor 1.265 / Q3)

SCI Journal

February 2014

February 2014

Food and Chemical Toxicology (SCI / Impact Factor 6.023 / Q1)

SCI Journal

January 2014

January 2014

Ecotoxicology and Environmental Safety (SCI / Impact Factor 6.291 / Q1)

SCI Journal

July 2013

July 2013

Food and Chemical Toxicology (SCI / Impact Factor 6.023 / Q1)

SCI Journal

May 2013

May 2013

Turkish Journal of Biochemistry (SCI / Impact Factor 0.401 / Q4)

SCI Journal

March 2013

March 2013

Turkish Journal of Biochemistry (SCI / Impact Factor 0.401 / Q4)

SCI Journal

May 2012

May 2012

African Journal of Microbiology Research (SCI)

SCI Journal

April 2012

April 2012

Anadolu Journal of Agricultural Sciences

National Scientific Refreed Journal

March 2012

March 2012

Aquaculture Research (SCI)

SCI Journal

March 2012

March 2012

Turkish Journal of Biology (SCI)

SCI Journal

September 2011

September 2011

Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry (SCI / Impact Factor 5.051 / Q1)

SCI Journal

April 2011

April 2011

Chinese Journal of Oceanology and Limnology (SCI)

SCI Journal

February 2011

February 2011

International Journal of Food Sciences & Nutrition (SCI / Impact Factor 3.833 / Q2)

SCI Journal

Tasks In Event Organizations

Awards

July 2023

July 2023

TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Ödülü, Tübitak (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Tübitak-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) Ödülü, Tübitak (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

May 2023

May 2023

TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Ödülü, Tübitak (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Tübitak-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) Ödülü, Tübitak (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

November 2021

November 2021

TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Ödülü

Tübitak (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

September 2014

September 2014

Bilimsel Teşvik Ödülü

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

September 2011

September 2011

Tübitak (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Tübitak-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) Ödülü

August 2011

August 2011

Tübitak (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Tübitak-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) Ödülü

March 2011

March 2011

Tübitak (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Tübitak-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) Ödülü

September 2010

September 2010

Tübitak (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Tübitak-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) Ödülü

February 2010

February 2010

Tübitak (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Tübitak-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) Ödülü

January 2010

January 2010

TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Ödülü

Tübitak (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

March 2009

March 2009

TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Ödülü

Tübitak (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

February 2008

February 2008

TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Ödülü

Tübitak (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

November 2007

November 2007

TÜBİTAK-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Ödülü

Tübitak (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu)Congress and Symposium Activities

01 June 2016 - 03 June 2016

01 June 2016 - 03 June 2016

I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi

Session Moderator

Samsun-Turkey

14 November 2015 - 15 November 2015

14 November 2015 - 15 November 2015

Nutrigenomik Çalıştayı

Working Group

Erzurum-Turkey

19 March 2014 - 19 March 2014

19 March 2014 - 19 March 2014

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ Patent-Faydalı Model Eğitim Semineri

Attendee

Erzurum-Turkey

01 October 2010 - 01 October 2010

01 October 2010 - 01 October 2010

I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 July 2010 - 01 July 2010

01 July 2010 - 01 July 2010

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Rize-Turkey

01 July 2010 - 01 July 2010

01 July 2010 - 01 July 2010

Metabolomik Çalıştayı

Attendee

Trabzon-Turkey

01 July 2010 - 01 July 2010

01 July 2010 - 01 July 2010

II. Ulusal Alabalık Sempozyumu

Attendee

Karaman-Turkey

01 June 2010 - 01 June 2010

01 June 2010 - 01 June 2010

Kromatografi 2010 Kongresi

Attendee

Erzurum-Turkey

01 June 2010 - 01 June 2010

01 June 2010 - 01 June 2010

Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu

Attendee

Erzurum-Turkey

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Attendee

Nevşehir-Turkey

01 September 2009 - 01 September 2009

01 September 2009 - 01 September 2009

Ulusal Su Günleri Sempozyumu

Attendee

Elazığ-Turkey

01 August 2009 - 01 August 2009

01 August 2009 - 01 August 2009

Aquaculture Europe 2009, Trondheim - Norway

Attendee

--Seçiniz---Norway

01 June 2009 - 01 June 2009

01 June 2009 - 01 June 2009

6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Attendee

-Turkey

01 October 2008 - 01 October 2008

01 October 2008 - 01 October 2008

1. Ulusal Alabalık Sempozyumu

Attendee

Isparta-Turkey

01 June 2008 - 01 June 2008

01 June 2008 - 01 June 2008

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Attendee

Trabzon-Turkey

01 May 2008 - 01 May 2008

01 May 2008 - 01 May 2008

Türkiye 10. Gıda Kongresi

Attendee

Erzurum-Turkey

10 September 2007 - 13 September 2007

10 September 2007 - 13 September 2007

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Attendee

Malatya-Turkey

01 September 2007 - 01 September 2007

01 September 2007 - 01 September 2007

XIV. Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Muğla-Turkey

16 May 2007 - 18 May 2007

16 May 2007 - 18 May 2007

Ulusal Su Günleri 2007

Attendee

Antalya-Turkey

11 April 2006 - 11 April 2006

11 April 2006 - 11 April 2006

1. Türkiye Su ürünleri ve Kültür Balıkçılığı 2006 Seminerleri

Attendee

Erzurum-Turkey

01 May 2000 - 01 May 2000

01 May 2000 - 01 May 2000

I. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu

Attendee

Sakarya-Turkey

Scholarships

2007 - Continues

2007 - Continues

ERASMUS Doktora Araştırma Bursu, Warsaw University of Life Science-Animal Science Faculty, 2007-2008

Other Government Agencies

Citations

Total Citations (WOS): 399

h-index (WOS): 11

Jury Memberships

January-2024

January 2024

Doctorate

Doctorate - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

May-2023

May 2023

Doctorate

Doctorate - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctorate

Doctorate - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

January-2022

January 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

May-2015

May 2015

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Fırat Üniversitesi

October-2014

October 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

June-2014

June 2014

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

April-2014

April 2014

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

February-2014

February 2014

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

February-2013

February 2013

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

December-2012

December 2012

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Atatürk Üniversitesi

January-2012

January 2012

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Atatürk Üniversitesi

September-2011

September 2011

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

February-2011

February 2011

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

May-2010

May 2010

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

May-2010

May 2010

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Atatürk Üniversitesi