Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tax Audit Efficacy in Türkiye

Sosyoekonomi , vol.31, no.56, pp.85-107, 2023 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Blockchain in Taxation

Journal of Accounting and Finance , vol.21, no.4, pp.140-155, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Yerel Yönetimlerde Vergilendirme Yetkisi

E Yaklaşım Dergisi , no.196, pp.501-539, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Vergi Hukuku Kapsamında Mükellefin Niteliği

Yaklaşım Dergisi , vol.-, no.-, pp.1-10, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KUR KORUMALI MEVDUAT HESABINA TANINAN VERGİ AYRICALIKLARININ BÜTÇEYE ETKİLERİ

III.International Academic Studies Congress, Osmaniye, Turkey, 13 May 2022, vol.1, pp.172-174

Tax Identıfıcatıon And Tax Fraud

International Conference on Identity Crisis: World at a Cross Road, Delhi, Canada, 4 - 06 December 2021, vol.2, pp.79-97

2. İklim Değişikliği ile Mücadelede Yeşil Vergiler

II. International Academician Studies Congress ASC 2021/Fall Sustainability Towards Society 5.0, Karabük, Turkey, 22 - 24 October 2021, vol.1, pp.1-34

VERGİ KAÇAKÇILIĞI TESPİTİNDE BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ

ICONDATA INTERNATİONAL CONFERENCE ON DATA SCİENCE APPLİCATİONS, Muğla, Turkey, 4 - 06 June 2021, vol.1, pp.242-261

Vergi İdarelerinin Dijitalleşmesi: Seçilmiş Ülke Deneyimlerinin Değerlendirilmesi

INTERNATIONAL ACADEMICIAN STUDIES CONGRESS 2021 SPRING Change to Transformation: New Norms in Social, Mersin, Turkey, 30 April - 01 May 2021, vol.1, pp.163-180 Creative Commons License

Kırgızistan Vergi Sisteminin Sosyoekonomik Analizi

2.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.6, pp.367-400 Sustainable Development

Uluslararası Vergi Bilgi Değişiminin Türk Vergi Mevzuatına Yansımaları

1.Uluslararası Çağdaş Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, vol.-, pp.665-697

Books & Book Chapters

Servet Vergilendirmesi Gelişmeleri

in: Disiplinlerarası Akademik Araştırmalar, Uzunali, Emine-Dağ, Mehmet-, Beştaş, Mansur, Editor, İksad Yayınevi, Adıyaman, pp.91-126, 2022 Creative Commons License

International Tax Consultancy for Family Businesses in the Digital World

in: AILE IŞLETMELERINDE DIJITAL DÖNÜŞÜMÜN YÖNETIMI , Doç. Dr. Osman Yılmaz,Dr. Öğr. Üyesi Özgür Çark,Dr. Öğr. Üyesi Cihan Tınaztepe, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.287-315, 2021 Creative Commons License

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNE YÖNELİK VERGİSEL TEŞVİKLERİN İNOVASYONA ETKİSİ

in: İNOVASYONUN KÖKENLERİ, Osman YILMAZ -Serhat ERAT-Semih SERKANT AKTUĞ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.37-62, 2020

TAX AMENDMENT APPLICATIONS

in: ACADEMIC STUDIES IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, Prof.Dr.Zafer GÖLEN-DOÇ.DR.YÜKSEL AKAY UNVAN-DO.Ç.DR.SEVİLAY ÖZER, Editor, Ivpe Cetinje,, Montero, pp.312-340, 2020

Blockchain in Taxation

in: Data Information and Knowledge Management, Mert,G.,YIılmaz,O.,Şen,E., Editor, Nobel Yayıncılık ltd. şti., Ankara, pp.55-84, 2020

Aile Şirketlerinin Devredilmesinde Vergilendirme Rejimlerinin Etkisi

in: Aile İşletmelerinde Muhasebe Finansman Denetim, YILMAZ, Osman-BALI, Selçuk, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.19-52, 2020 Creative Commons License

Bütün Yönleriyle Ailenin Korunması

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Deniz Ticaret Odası, Muğla, 2006

Vergi Hukukunda Yer Alan Tüzük ve Yönetmelikler

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Deniz Ticaret Odası, Muğla, 2006

Other Publications

Metrics

Publication

53

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

16

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

1

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals