5084 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançların Vergilendirme Esasları


YAYMAN D.

Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, no.427, 2004 (Peer-Reviewed Journal)