Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A practical, low-cost, short-term storage method for genomic DNA

BIOTECHNIQUES, vol.70, no.4, pp.194-201, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Conservation of local Turkish and Italian chicken breeds: a case study

ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol.12, no.2, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Comparative study of some phenotypic characteristics between the Ispenc (Turkey) and Southwestern Bulgarian dzhinka chicken breeds

AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.13, no.3, pp.245-249, 2021 (International Refereed University Journal)

İspenç Tavuğu ve Horozlarında Bazı Morfolojik Özellikler

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.23, no.Özel Sayı, pp.155-162, 2019 (National Refreed University Journal)

Yerli Tavuk Irkları

Dünya Dört Mevsim, no.13, pp.44-48, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Tavuklarda Mycoplasma Gallisepticum İnfeksiyonları

Tarım Türk, no.29, pp.148-149, 2011 (National Non-Refereed Journal)

A review of of the last decade (1994-2004) quail studies in Turkey.

Hayvansal Üretim, vol.47, no.1, pp.28-35, 2006 (Other Refereed National Journals)

Stres Proteinleri ,Hasad ,21 ,243 ,48-50 ,2005 .

Hasad, vol.21, no.243, pp.48-50, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kanatlılarda Korku Davranışı

Hayvansal Üretim, vol.43, no.2, pp.26-34, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE ROLE OF TOLL-LIKE RECEPTORS (TLRS) IN ANTIVIRAL MECHANISM IN CHICKENS

IV. International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry - 2020 (ICABGEH-20), İzmir, Turkey, 12 - 14 August 2020, pp.141-146

NUTRIGENOMIC APPROACHES IN POULTRY

IV. International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry - 2020 (ICABGEH-20), İzmir, Turkey, 12 - 14 August 2020, pp.16-23

İyi Tarım Uygulamalarının Üretici İşletmelerin Performansı Açısından İncelenmesi

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.539-544

Broody (Incubation) Mechanism in Poultry

I. Uluslararası Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.555-560

Hobby and Ornamental Chicken Breeding in Turkey

I. International Congress of Alternative Poultry and Ornamental Birds, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.15-21

Miniature Fancy Chicken Breed of Turkey: İspenç

1st International Congress Of Alternative Poultry And Ornamental Birds, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.28

History and Specific Characteristics of Sultan Fowl

1st International Congress Of Alternative Poultry And Ornamental Birds, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.29-35

İyi Tarım Uygulamalarının Üretici İşletmelerin Performansı Açısından İncelenmesi

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.539-544

İspenç Tavuklarında Tüy Rengi Paterni Varyasyonlarından Sorumlu Genler ve Kalıtımı

International Congress on Multidisciplinary Sciences, İstanbul, Turkey, 22 - 24 August 2019, pp.111-119

Kanatli Biyoçeşitliliğinin Tanimlanmasi ve Korunmasinda Kullanilan Moleküler Yöntemler

4. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.1-10

HEAT SHOCK PROTEINS AS BIO INDICATORS OF STRESS IN FARM ANIMALS

International Conference on Multidisciplinary Sciences, İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2018, pp.1005-1015

THREE DIMENSIONAL CELL CULTURE IN LIVESTOCK, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

International Conference on Multidisciplinary Sciences, İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2018, pp.995-1005

TARIMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ORGANİK TARIM MODELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018), Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2018, pp.556 Sustainable Development

TARIMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ORGANİK TARIM MODELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018), Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2018, pp.556 Sustainable Development

BÖLGESEL REKABETÇİLİK DÜZEYİNİN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ: YERLİ GEN KAYNAKLARI ÖRNEĞİ

9th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.215-222 Sustainable Development

BÖLGESEL REKABETÇİLİK DÜZEYİNİN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ: YERLİ GEN KAYNAKLARI ÖRNEĞİ

9th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.215-222 Sustainable Development

Physiological Responses Of Denizli Chicken Breed To Acute Heat Stress

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1-11

Some Production Characteristics Of İspenç Chickens

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1-9

The evaluation of stakeholders' perceptions for agrotourism in Bozyazı

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 September - 24 December 2017, pp.286-287

Bozyazı’da Kırsal Turizmde Paydaşların Algısının Değerlendirilmesi

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.286

The evaluation of stakeholders' perceptions for agrotourism in Bozyazı

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.286-287

Bozyazı’da Kırsal Turizmde Paydaşların Algısının Değerlendirilmesi

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.286

Assessment of inter and intra genetic diversity of Turkish dying out Denizli chicken breed using SSR markers

10th European Symposium on Poultry Genetics, St Malo, France, 26 - 28 June 2017, pp.124

The Importance of Regional Competitiveness on Conservation of Local Animal Genetic Resources

International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", Bükreş, Romania, 8 - 10 June 2017, pp.125 Sustainable Development

The Importance of Regional Competitiveness on Conservation of Local Animal Genetic Resources

International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", Bükreş, Romania, 8 - 10 June 2017, pp.125 Sustainable Development

Conservation of Poultry Genetic Resources in Turkey

53° Convegno Annuale Prospettive del settore avicolo nell’area del Mediterraneo Fiera di Forlì, 6 Aprile 2017, Forli, Italy, 06 April 2017, pp.123 Sustainable Development

Assessing Genetic Variability of Some Mediterranean Local Chicken Breeds

5th Mediterranean Poultry Summit, Savona, Italy, 20 - 25 October 2016, pp.167

Environmentally Sensitive Agricultural Manure Nutrient Management

2nd ICSAE International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Konya, Turkey, 30 September - 03 October 2015, pp.103-106

A sustainable model for conservation and utilization of native chicken genotypes of Turkey

2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE), Konya, Turkey, 30 September - 03 October 2015, vol.1, pp.320-323 Sustainable Development

Environmentally sensitive agricultural manure nutrient management

2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE), Konya, Turkey, 30 September - 03 October 2015, vol.1, pp.479-483

A Sustainable Model for Conservation and Utilization of Native Chicken Genotypes of Turkey

2nd ICSAE International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Konya, Turkey, 30 September - 03 October 2015, pp.101-103

Türkiye'De Çiftlik Hayvanları Gen Kaynakları Koruma Çalışmalarına Destek Önerisi: Denizli Ve Gerze Örneği

a Indications Geographiques, Dynamiques Socio-Economiques Et Patrimoıne Bio-Culturel En Turquie Et Dans Les Pays Mediterraneens(Sosyo-Ekonomik Hareketlilik ve Biyo-Kültürel Özvarlık Uluslararası Seminer 2), Antalya, Turkey, 16 - 18 December 2010, pp.66-68

Türkiye'De Çiftlik Hayvanları Gen Kaynakları Koruma Çalışmalarına Destek Önerisi: Denizli Ve Gerze Örneği

a Indications Geographiques, Dynamiques Socio-Economiques Et Patrimoıne Bio-Culturel En Turquie Et Dans Les Pays Mediterraneens(Sosyo-Ekonomik Hareketlilik ve Biyo-Kültürel Özvarlık Uluslararası Seminer 2), Antalya, Turkey, 16 - 18 December 2010, pp.66-68

Türkiye'De Çiftlik Hayvanları Gen Kaynakları Koruma Çalışmalarına Destek Önerisi: Denizli Ve Gerze Örneği

Sosyo-Ekonomik Hareketlilik ve Biyo-Kültürel Özvarlık Uluslararası Seminer 2, Antalya, Turkey, 16 - 18 December 2010, pp.8-10

Tavuklarda Ortaya Çıkan Lethal Genler

Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri, Turkey, 7 - 10 October 2010, pp.100

Some Production Parameters of Denizli Fowls at Different Ambient Temperatures

Modern Animal Science-Food Safety and Socio-Economic Development, Iasi, Romania, 22 - 23 April 2010, pp.136-138

Molecular Genetic Applications in Genetic Conservation of Poultry

International Symposium, Modern Animal Science-Food Safety and Socio-Economic Development, Iasi, Romania, 22 - 23 April 2010, pp.140-142

Kanatlılarda Sıcak Stresi ve HSP70

V. Ulusal Zootekni Kongresi, Van, Turkey, 5 - 08 September 2007, pp.113

Books & Book Chapters

HOBI VE SÜS TAVUKÇULUĞUNDA KALITATIF GENLER VE KALITIMI

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Teori ve Araştırmalar II, Özrenk A., Bozdoğan A.M., Bozdoğan N.Y., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.421-438, 2020 Sustainable Development

POULTRY BIODIVERSITY AND UNREGISTERED NATIVE CHICKEN BREEDS OF TURKEY

in: AGRICULTURE, FORESTRY AND AQUACULTURE SCIENCES RESEARCH PAPERS, Atik A., Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.49-63, 2019 Sustainable Development

Kümes Hayvanları ve Diğer Kanatlı Türlerinde Moleküler Yöntemlerle Eşey Tayini

in: Ziraat ve Su Ürünleri Araştırmaları, Yücel B, Tolon M.T., Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.93-101, 2019

Other Publications