Lect. PhD BÜLENT KINAY


Social Sciences Vocational School, Department of Accounting and Tax Applications

Accounting and Tax Applications Pr


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Accounting and Control

Metrics

Publication

29

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2016 - 2021

2016 - 2021

Doctorate

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Graduate School Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

2006 - 2010

2006 - 2010

Postgraduate

Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Maliye, Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Maliye, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

The Effects of Audit on Companies: Evidence from Private Companies

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Graduate School Of Socıal Scıences, İşletme

2010

2010

Postgraduate

Dünya'da ve Türkiye'de Gelir İdarelerinin Yapılanması, Etkinliği ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Faaliyetleri ve Sorumlulukları

Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Maliye

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Accounting and Control

Academic Titles / Tasks

2006 - Continues

2006 - Continues

Lecturer PhD

Akdeniz University, Social Sciences Vocational School, Department of Accounting and Tax Applications

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Mali Tablolar ve Analizi

Associate Degree

Associate Degree

Muhasebe Uygulamaları II

Associate Degree

Associate Degree

Şirketler Muhasebesi

Associate Degree

Associate Degree

Muhasebe Uygulamaları

Associate Degree

Associate Degree

Türkiye Muhasebe Standartları

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Reflections Of Accounting Finance Skills Changed On 50 Companies With The Highest Financial Performance

Kınay B., Ciğer A.

EJSER 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, Hamburg, Germany, 20 - 22 November 2021, pp.292-298

2021

2021

Accountant Candidates Perception Of Profession: Sample of Antalya

Ciğer A., Kınay B.

8th INTERNATIONAL CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH, Malatya, Turkey, 4 - 07 November 2021, pp.50-64 Sustainable Development

2021

2021

Denetçi becerilerinin linkedIn aracılığı ile analiz edilmesi ve Türkiye karşılaştırması

Ciğer A., Kınay B., Çopur Vardar G.

39. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ‘DEĞİŞEN TEKNOLOJİ VE İŞ ORTAMINDA MUHASEBE, Burdur, Turkey, 15 - 19 September 2021, pp.259-282

2021

2021

Turkey Audit Market Concentration Analysis

Kınay B., Ciğer A.

VI. International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2021, Bursa, Turkey, 23 - 25 April 2021, pp.213-219 Creative Commons License

2020

2020

Türkiye Ekonomisine Yön Veren BİST 100 Endeksinde Kadın Sorumlu Denetçi Durumu: 2009-2019

CİĞER A., Çopur Vardar G., KINAY B.

MODAV 17th International Conference on Accounting, İzmir, Turkey, 22 - 23 October 2020, pp.94-99

2018

2018

Assessment of Key Audit Matters of Companies Quoted Borsa Istanbul: Case of Manufacturing Sector

ÇOPUR VARDAR G., CİĞER A., KINAY B.

IV. International Conference On Applied Economics and Finance, Aydın, Turkey, 28 November 2018 - 30 January 2019, pp.47

2018

2018

AN ANALYSIS OF KEY AUDIT MATTERS OF THE FIRMS QUOTED ON THE BORSA İSTANBUL

CİĞER A., ÇOPUR VARDAR G., KINAY B.

5. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.112-136

2017

2017

Audit Firms’ Adoption Level of Cloud Computing: A Qualitative Researchin Antalya

CİĞER A., KINAY B.

14th International Conference on AccountingAuditing for Development and Sustainability, Tirane, Albania, 11 - 13 October 2017

2017

2017

A field work to determine effectiveness of cloud based accounting on accounting professionals

CİĞER A., KINAY B.

GLOBAL BUSINESS RESEARCH CONGRESS - 2017, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2017, vol.3, pp.104-117

2017

2017

Büyük verinin Muhasebe Uygulamaları ve Muhasebe Eğitimi üzerindeki Etkileri

CİĞER A., KINAY B., angı g. g.

XXXVI. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.240-260

2013

2013

Point of View from the Perspective of an Accountant to Independent Auditing with the New Turkish Commercial Code

ÜNAL UYAR G. F., GÖRMEZ A. H., KINAY B.

International Conference on Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013, pp.1-7

Books & Book Chapters

2023

2023

Financial Analysis of the Retail Trade Sector

Ciğer A., Kınay B.

in: Financial Analysis Applications in Borsa Istanbul: Sector-Based Reviews I, Y.Kılıç,M.F.Buğan,A.Bayrakdaroğlu, Editor, Özgür yayınları, Gaziantep, pp.253-280, 2023

2023

2023

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Sektörü Finansal Analizi

KINAY B., CİĞER A.

in: Borsa İstanbul'da Finansal Analiz Uygulamaları II, Kılıç, Yunus; Doğan, Mehmet Fatih; Bayrakdaroğlu, Ali, Editor, Özgür Yayınları, pp.57-78, 2023

2022

2022

UZAKTAN DENETİMDE ÇEVİK DENETİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CİĞER A., KINAY B.

in: DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞİMDE DENETİMDE YENİ TRENDLER, Selimoğlu Kardeş Seval, Ersoy Yasemin, Editor, Gazi, Ankara, pp.143-166, 2022

2021

2021

Covid-19 sürecinin işletmelerin finansal tabloları üzerine etkisi Antalya Bölgesi-otel işletmeleri

Ciğer A., Kınay B.

in: Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Nalan Akdoğan,Prof. Dr. Deniz Umut Doğan,Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çetinkaya, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1190-1213, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Financial transactions in the banking sector that cause modifications to the opinion in the independent auditor's report

Ciğer A., Kınay B.

in: DENETİMDE SEÇME KONULAR 7, Recep Güneş,Selahattin Karabınar,Metin Saban, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.27-68, 2021

2017

2017

EFFECT OF SOCIAL MEDIA TOOLS ON THE TRANSFORMATION OF ACCOUNTING PROFESSION

CİĞER A., KINAY B.

in: CURRENT DEBATES INACCOUNTING FINANCE, Hakan Kapucu, Çisem Bektur, Editor, IJOPEC, London, pp.63-80, 2017

2008

2008

Maddi Doğruluk Testleri

KINAY B.

in: Muhasebe Denetimi, Demir B. ve Tuncez H.A., Editor, Lisans, İstanbul, pp.118-136, 2008

2008

2008

Anonim Şirketler

KINAY B.

in: Şirketler Muhasebesi, Demirkan Ş., Editor, Lisans, İstanbul, pp.173-192, 2008