Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türk Yurdu , vol.31, no.291 (652) (Kasım 2011) 100. Yıl, pp.154-160, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

According to the Turkish Press, A Review of the Main Reasons of the 2003 Iraq War (Weapons of Mass Destruction and Al-Qaeda Connection)

History Studies , vol.Ekim 2011, no.ABD ve Büyük Ortadoğu İlişkileri Özel Sayısı, pp.65-80, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Musul Meselesi Neden Misak-ı Milli Çerçevesinde Çözümlenmek İstendi? - Geleceği Gören Bir Bakış

III. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Birinci Dünya Savaşı ve Yirminci Yüzyıla Etkileri , Ankara, Turkey, 17 - 18 October 2019, no.622, pp.115-117

An Evaluation of "Turkish" and "Turkmen" Concepts in the Context of the Mosul Issue

I. Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu / I. International Turkish Cultural Word Symposium, Dubrovnik, Croatia, 24 - 28 September 2017, pp.38-39

“Bildirish” Newspaper and the Thought of Mirzabala Mahammadzada about the Creation of Azerbaijan Democratic Republic

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 26 - 28 April 2017, vol.1, pp.79-85

TBMM Zabıt Ceridelerinde Zürih ve Londra Antlaşmaları

9th International Congress of Cyprus Studies / 9. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 25 April 2014, vol.1, pp.15-46

The Situation of the Antalya and Its Port at the Beginning of the 20th Century

World History Association (WHA) Symposium (Port Cities in the World History), Barcelona, Spain, 26 - 28 March 2014, pp.36-37

The Last Ottoman State Industrial Exhibition: “The 1919 Turkish Industrial Exhibition”

13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH) / 13. Uluslararası Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi , Alcala-De-Henares, Spain, 1 - 05 October 2013, pp.63

Konya Vilayet Salnamelerine Göre 20. Yüzyıl Başlarında Antalya'nın Sosyo-Ekonomik Durumu

20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2007, vol.1, pp.176-196

Books & Book Chapters

From "Mukhtar Organization" to "Municipality": The Villages of Gaziantep where Municipal Organizations were Established Between 1957 and 1960

in: 100. Yılında Cumhuriyet Dönemi Gaziantep, Mehmet Emin Sönmez,Murat Dağ,İsmail Hakkı Üzüm, Editor, Gazikültür Yayınları, Gaziantep, pp.199-206, 2023

Abdüsselam Arif ve Abdurrahman Arif Dönemlerinde Türkiye - Irak İlişkileri ve Irak Türkmenleri: Türkiye'den Bir Bakış (1963-1968)

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XIII, KISA Mustafa, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.37-69, 2022

II.Dünya Savaşı Yıllarında Antalya Sahillerinde Yaşanan Gelişmeler ve Saint Didier Olayı

in: Antalya'nın Denizcilik ve Deniz Ticareti Tarihi, ŞİMŞEK Fatma, Editor, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Yayınları, İstanbul, pp.383-417, 2022

Milli Mücadele Dönemi'nde İşgal Altında Bir Sergi: Türk Sanayi Sergisi

in: Berna Türkdoğan-Uysal Armağan Kitabı, KANTARCI Şenol,ŞİMŞEK Fatma, Editor, Sonçağ Yayıncılık, Ankara, pp.131-157, 2014

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Musul-Kerkük Politikası

in: Türk Dış Politikası -Cumhuriyet Dönemi- 2, BIYIKLI Mustafa, Editor, Bilimevi Basım Yayın (Gökkubbe Yayınları), İstanbul, pp.419-511, 2008

Other Publications

Metrics

Publication

25

Project

1

Thesis Advisory

11