Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kronik Cilt Graft-Versus-Host Hastalığı Zemininde Gelişen Soliter Berrak Hücreli Akantoma; Olgu Sunumu

13. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi (Online), Antalya, Turkey, 2 - 03 April 2021, pp.152-153

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Trombotik Mikroanjiopati Gelişen Akut Lenfoblastik Lenfoma Olgusu

13. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi (Online), Antalya, Turkey, 2 - 03 April 2021, pp.156-157

Edinsel Hemofili Tedavisi ile Birlikte Gelişen Komplikasyonlarla Mücadele; Olgu Sunumu

7. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyum, (Online), Antalya, Turkey, 18 - 20 February 2021, pp.30-31

Miyelomatöz Plevral Efüzyon ile Prezente Olan IgD Multiple Myelom: Nadir Olgunun Nadir Prezantasyonu

3. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi (Online), Antalya, Turkey, 25 - 27 December 2020, pp.63-64

Rituksimaba Yanıtsız Splenik Marjinal Zon Lenfoma Olgusu.

Hematoloji Uzmanlık Derneği Ulusal Kongresi 2020 (Online), Antalya, Turkey, 12 - 15 December 2020, pp.11-12

Relaps Kronik Lenfositer Lösemi Vakasında Venatoklaks Monoterapisinin Etkinliği.

Hematoloji Uzmanlık Derneği Ulusal Kongresi 2020 (Online), Antalya, Turkey, 12 - 15 December 2020, pp.27-28

Karın İçi Dev Kitle ile Ortaya Çıkan Ekstramedüller Miyelom Olgusu

46. Ulusal Hematoloji Kongresi (Online), Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2020, pp.134-135

Böbreği Tutan Düşük Grade Non-Hodgkin Lenfomanın İbrutinib İle Tedavisi.

46. Ulusal Hematoloji Kongresi (Online), Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2020, pp.188

Polatuzumab Based Chemoimmunotherapy Showing Complete Response in a Patient of R/R Diffuse Large B-Cell Lymphoma

11th International Eurasian Hematology Oncology Congress (Online), Antalya, Turkey, 21 - 24 October 2020, pp.51

Priapism is a Rare Presentation of Chronic Myleloid Leukemia.

5th Aegean Hematology Oncology Symposium, Porto Heli, Greece, 20 - 23 September 2018, pp.70

IGG4 subtype plasma cell dyscrasia: POEMS syndrome

4TH AEGEAN HEMATOLOGY ONCOLOGY SYMPOSIUM, 21 - 24 September 2017, pp.90-91

Trombotik Trombositopenik Purpura Olgularımız: Tek Merkez Deneyimi

2. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.106

Ender bir olgu faktör 11 eksikliği hemofili C

41. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 October 2015

Investigation of seasonal frequency and pathogens in febrile neutropenia

2 nd Agean Hematology Oncology Symposium, AHOS 2015, Chios, GREECE, 17 - 20 September 2015

Investigation of seasonal frequency and pathogens in febril neutropenia

2nd Agean Hematology Oncology Symposium, Chios, Greece, 17 - 20 September 2015, pp.48

Primer serebellar lenfoma

2. Akdeniz Hematoloji Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 April 2015

Olgu: Poems Sendromu?

2. Akdeniz Hematoloji Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 April 2015, pp.37

Gbelik sürecinde hematolojik kanserler

Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 March 2015

POEMS sendromu Olgu sunumu

Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 March 2015

Hodgkin Lenfomada Ender Bir Tutulum Yeri İleal Hastalık

40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 October 2014

AML’de FLT3-ITD mutasyonlarının moleküler genetik özellikleri

40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 October 2014, pp.18

Plazmasitom ile Prezente Olan Ig D Lambda Miyelom.

40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 October 2014, pp.1

C-MYC and Bcl-2 Translocation Frequency in Diffuse Large B Cell Lymphomas

17th Meeting of the European Association for Haematopathology, İstanbul, Turkey, 17 - 22 October 2014, pp.1

Metformin ile İlişkili Akut Böbrek Yetmezliği ve Laktik Asidoz

28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2011, pp.113

Books & Book Chapters

COVID-19

in: COVID-19, Hasan Sözel, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.115-120, 2021 Sustainable Development

Supportive Treatments in Hematology

in: Hematolojide Destek Tedaviler, Güner Hayri Özsan,Tülin Tiraje Celkan,İrfan Yavaşoğlu, Editor, GalenosYayınevi, İstanbul, pp.88-100, 2020 Sustainable Development

Enzim Eksikliklerine Bağlı Hemolitik Anemiler

in: Anemi (Hematolog), Bülent ÜNDAR, Editor, Galenos Yayınevi, İstanbul, pp.147-153, 2017

Metrics

Publication

121

Citation (WoS)

12

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

58

H-Index (Scopus)

5

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals