Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Hukukunda Kamu Tüzel Kişilerinin Bireysel Başvuru Hakkı Sorunu

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.409-437, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Anayasayı İhlal Suçu

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, pp.703-743, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

AİHM İçtihatları Işığında Tercümandan Yararlanma Hakkı

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.35, pp.279-318, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

AİHM Kararları Işığında Kamu Görevlilerinin Grev Hakkı

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.135, pp.77-118, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE CONCEPT OF STRUCTURAL PROBLEM IN THE LIGHT OF THE DECISIONS OF THE TURKISH CONSTITUTIONAL COURT

ULUSLARARASI AKDENİZ HUKUK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 4 - 06 July 2022, pp.49-50

Books & Book Chapters

Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı Suçu

in: Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach'a Armağan, Yenisey F., Özgenç İ., Nuhoğlu A.,Sözüer A., Turhan F., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.249-314, 2018